การแทรกสัญลักษณ์

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ เพื่อใส่สัญลักษณ์ที่ไม่มีอยู่บนแป้นพิมพ์ ตลอดจนอักขระ Unicode (Unicode: มาตรฐานการเข้ารหัสตัวอักขระที่พัฒนาโดย Unicode Consortium โดยการใช้มากกว่าหนึ่งไบต์ในการแทนอักขระแต่ละตัว Unicode จะทำให้ภาษาเขียนเกือบทั้งหมดในโลกแทนด้วยการใช้ชุดอักขระชุดเดียว)

ถ้าคุณใช้แบบอักษรเพิ่มขยาย เช่น Arial หรือ Times New Roman ก็จะมีรายการ เซตย่อย ปรากฏขึ้นสำหรับให้เลือกจากรายการแบบเพิ่มขยาย รวมไปถึงอักขระภาษากรีก และอักขระภาษารัสเซีย (อักษรโบราณกรีก) ด้วย ในกรณีที่ติดตั้งภาษาเหล่านี้ไว้

แสดงการแทรกสัญลักษณ์

 1. คลิกบริเวณที่ต้องการแทรกสัญลักษณ์
 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก สัญลักษณ์ จากนั้นคลิกแท็บ สัญลักษณ์
 3. ในกล่อง แบบอักษร ให้คลิกแบบอักษรที่ต้องการใช้
 4. คลิกสองครั้งยังสัญลักษณ์ที่คุณต้องการแทรก
 5. คลิก ปิด

แสดงการแทรกอักขระ Unicode

เมื่อใดที่เลือกอักขระ Unicode ในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ รหัสอักขระของ Unicode จะปรากฏอยู่ในกล่อง รหัสอักขระ ด้วย ในกรณีที่ทราบรหัสอักขระ ก็สามารถพิมพ์รหัสอักขระนั้นลงในกล่อง รหัสอักขระ ได้ทันทีเพื่อใช้ค้นหาอักขระ Unicode

ชื่อที่ใช้แสดงอยู่ด้านหน้ากล่อง รหัสอักขระ คือชื่ออักขระอย่างเป็นทางการตามมาตรฐานของ Unicode 3.0

 1. คลิกบริเวณที่ต้องการแทรกอักขระ Unicode
 2. บนเมนู แทรก ให้คลิก สัญลักษณ์ แล้วคลิกแท็บ สัญลักษณ์
 3. ในกล่อง แบบอักษร ให้คลิกแบบอักษรที่ต้องการใช้
 4. ในกล่อง จาก ให้คลิก Unicode

  ชุดของอักขระจะมีจำนวนจำกัดหากคุณเลือกอักขระแบบอื่นนอกเหนือจากอักขระ Unicode ในกล่อง จาก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกเพจรหัสที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแทนอักขระ Unicode ก็จะปรากฏชุดของอักขระที่มีจำนวนน้อยลงกว่าเดิมในกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์

 5. ถ้ากล่อง เซตย่อย ปรากฏอยู่ ให้คลิกประเภทย่อย
 6. คลิกสองครั้งที่สัญลักษณ์ที่ต้องการแทรก
 7. คลิก ปิด

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของกล่องโต้ตอบ สัญลักษณ์ ได้ด้วยการย้ายตัวชี้ตำแหน่งไปที่มุมล่างขวาของกล่องโต้ตอบ และเมื่อตัวชี้ตำแหน่งเปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัว ให้ลากเมาส์เพื่อปรับขนาดของกล่องโต้ตอบได้ตามต้องการ
 • คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์ที่เพิ่งใช้ไปเมื่อเร็วๆ นี้ได้ทันทีโดยการคลิกสองครั้งที่สัญลักษณ์นั้นในกล่อง สัญลักษณ์ที่ถูกใช้เมื่อเร็วๆ นี้ แล้วคลิก ปิด
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel