การควบคุมเมื่อการเชื่อมโยงถูกปรับปรุง

การควบคุมวิธีการที่ข้อมูลเชื่อมโยงได้รับการปรับปรุงใน Microsoft Excel ขึ้นอยู่กับชนิดของการเชื่อมโยงที่ใช้

การเชื่อมโยงไปยังสมุดงานอื่นๆ

สมุดงานที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงเรียกว่าสมุดงานปลายทาง (แฟ้มปลายทาง: แฟ้มที่วัตถุที่เชื่อมโยงหรือวัตถุฝังตัวถูกแทรกเข้าไป แฟ้มแหล่งที่มาจะประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ในการสร้างวัตถุ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มปลายทาง ข้อมูลจะไม่ได้รับการปรับปรุงในแฟ้มแหล่งที่มา) และสมุดงานที่ถูกเชื่อมโยงไปเรียกว่าสมุดงานต้นฉบับ (แฟ้มต้นฉบับ (source file): แฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกใช้ในการสร้างวัตถุเชื่อมต่อหรือวัตถุฝังตัว เมื่อคุณปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มต้นฉบับ คุณสามารถปรับปรุงวัตถุเชื่อมต่อในแฟ้มปลายทางได้ด้วย) เมื่อทั้งสมุดงานต้นฉบับและสมุดงานปลายทางถูกเปิดการเชื่อมโยงได้รับการปรับปรุงอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดสมุดงานปลายทางและสมุดงานต้นฉบับไม่เปิด คุณจะถูกถามว่าจะปรับปรุงการเชื่อมโยงโดยใช้ข้อความรอรับค่าเริ่มต้นหรือไม่ คุณสามารถควบคุมให้ข้อความรอรับค่าปรากฏหรือไม่ก็ได้ และปรับปรุงการเชื่อมโยงทั้งหมดเมื่อข้อความรอรับค่าไม่ปรากฏหรือไม่ก็ได้ คุณยังสามารถปรับปรุงเพียงบางการเชื่อมโยงได้ถ้าสมุดงานมีมากกว่าหนึ่งการเชื่อมโยง

แสดงปรับปรุงการเชื่อมโยงทั้งหมดหรือไม่ปรับปรุงการเชื่อมโยงใดในสมุดงาน

 1. ปิดสมุดงานทั้งหมด ถ้าสมุดงานต้นฉบับหนึ่งถูกเปิดทิ้งไว้ และอันอื่นถูกปิด การปรับจะไม่เป็นแบบเดียวกัน
 2. เปิดสมุดงานที่มีการเชื่อมโยง
 3. เมื่อต้องการปรับปรุง ให้คลิก ปรับปรุง

เมื่อไม่ต้องการปรับปรุง ให้คลิก ไม่ต้องปรับปรุง

เพื่อช่วยการตัดสินใจว่าปุ่มใดควรคลิก คลิก วิธีใช้

แสดงปรับปรุงเพียงบางการเชื่อมโยงไปยังสมุดงานอื่นๆ

 1. ปิดสมุดงานทั้งหมด
 2. เปิดสมุดงานที่มีการเชื่อมโยง
 3. เมื่อถามว่าจะปรับปรุงการเชื่อมโยงหรือไม่ ให้คลิก ไม่ต้องปรับปรุง
 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก เชื่อมโยง
 5. ในรายการ แหล่ง ให้คลิกวัตถุเชื่อมโยงที่คุณต้องการปรับปรุง

เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่เชื่อมโยงหลายๆ วัตถุ ให้กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกวัตถุที่เชื่อมโยงแต่ละวัตถุ

เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่เชื่อมโยงทั้งหมด ให้กด CTRL+A

 1. คลิก ปรับปรุงค่า

แสดงควบคุมข้อความรอรับค่าเริ่มต้นสำหรับการปรับปรุงการเชื่อมโยงทั้งหมด

แสดงไม่ต้องถามว่าจะปรับปรุงการเชื่อมโยงหรือไม่เมื่อฉันเปิดสมุดงานใดๆ และให้ปรับปรุงการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกนี้สำหรับผู้ใช้คนปัจจุบันเท่านั้น และมีผลต่อสมุดงานที่เปิดทั้งหมด ผู้ใช้สมุดงานคนอื่นๆจะไม่ได้รับผลกระทบ ตัวเลือกยังมีผลต่อการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่น

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิกแท็บ แก้ไข
 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ถามเมื่อมีการปรับปรุงการเชื่อมโยงอัตโนมัติ ถ้าล้างกล่องนี้แล้ว การเชื่อมโยงก็ถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติ และไม่ได้แสดงการเตือน

แสดงไม่ต้องถามว่าจะปรับปรุงการเชื่อมโยงสำหรับสมุดงานนี้หรือไม่ และให้ฉันได้ควบคุมว่าจะให้ปรับปรุงการเชื่อมโยงหรือไม่

 คำเตือน   ตัวเลือกนี้มีผลต่อการผู้ใช้สมุดงานทั้งหมด ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ปรับปรุงการเชื่อมโยง และไม่ให้มีการเตือน ผู้ใช้ก็จะไม่ทราบว่าข้อมูลล้าสมัยแล้ว

 1. บนเมนู แก้ไข คลิก การเชื่อมโยง
 2. คลิก การเตือนเมื่อเริ่มใช้งาน
 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 หมายเหตุ    คุณจะยังคงได้รับแจ้งถ้ามีการเชื่อมโยงที่ใช้งานไม่ได้

การเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่น

ตัวเลือกนี้สำหรับการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งจะใช้ OLE (Object Linking and Embedding) (OLE: เทคโนโลยีการรวมโปรแกรมที่คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างโปรแกรมได้ โปรแกรม Office ทั้งหมดจะสนับสนุน OLE เพื่อให้คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านวัตถุที่มีการเชื่อมโยงและวัตถุฝังตัวต่างๆ) หรือ DDE (Dynamic Data Exchange) (Dynamic Data Exchange (DDE): โพรโทคอลที่กำหนดขึ้นสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรมที่ทำงานบน Microsoft Windows)

การเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่นๆ สามารถตั้งค่าเป็นปรับปรุงโดยอัตโนมัติ (เมื่อคุณเปิดแฟ้มปลายทาง (แฟ้มปลายทาง: แฟ้มที่วัตถุที่เชื่อมโยงหรือวัตถุฝังตัวถูกแทรกเข้าไป แฟ้มแหล่งที่มาจะประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ในการสร้างวัตถุ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มปลายทาง ข้อมูลจะไม่ได้รับการปรับปรุงในแฟ้มแหล่งที่มา) หรือเมื่อใดก็ตามที่แฟ้มต้นฉบับ (แฟ้มต้นฉบับ (source file): แฟ้มที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกใช้ในการสร้างวัตถุเชื่อมต่อหรือวัตถุฝังตัว เมื่อคุณปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มต้นฉบับ คุณสามารถปรับปรุงวัตถุเชื่อมต่อในแฟ้มปลายทางได้ด้วย)เปลี่ยนแปลงขณะที่แฟ้มปลายทางเปิดอยู่) หรือด้วยตนเอง (คุณสามารถเรียกให้มีการปรับปรุงได้ด้วยตนเอง) โดยค่าเริ่มต้นการเชื่อมโยงใหม่จะถูกตั้งค่าเป็นปรับปรุงอัตโนมัติ การตั้งค่าเป็นการปรับปรุงด้วยตนเองเมื่อคุณต้องการดูข้อมูลก่อนหน้าที่จะมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่

แสดงการตั้งค่าการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่นให้ปรับปรุงด้วยตนเอง

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก เชื่อมโยง

คำสั่ง เชื่อมโยง จะใช้งานไม่ได้ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงอยู่ในแฟ้มของคุณ

 1. ในรายการ แหล่ง ให้คลิกวัตถุเชื่อมโยงที่คุณต้องการปรับปรุง A ในคอลัมน์ ปรับปรุง หมายถึงการปรับปรุงการเชื่อมโยงอัตโนมัติ และ M ในคอลัมน์ ปรับปรุง หมายถึงการปรับปรุงการเชื่อมโยง ด้วยตนเอง
  • เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่เชื่อมโยงหลายๆ วัตถุ ให้กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกวัตถุที่เชื่อมโยงแต่ละวัตถุ
  • เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่เชื่อมโยงทั้งหมด ให้กด CTRL+A
 2. เมื่อต้องการปรับปรุงการเชื่อมโยงวัตถุเท่านั้น ให้คุณคลิก ปรับปรุงค่า ให้คลิก ด้วยตนเอง

แสดงการตั้งค่าการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่นให้ปรับปรุงอัตโนมัติ

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก เชื่อมโยง

คำสั่ง เชื่อมโยง จะใช้งานไม่ได้ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงอยู่ในแฟ้มของคุณ

 1. ในรายการ แหล่ง ให้คลิกวัตถุเชื่อมโยงที่คุณต้องการปรับปรุง A ในคอลัมน์ ปรับปรุง หมายถึงการปรับปรุงการเชื่อมโยงอัตโนมัติ และ M ในคอลัมน์ ปรับปรุง หมายถึงการปรับปรุงการเชื่อมโยง ด้วยตนเอง
  • เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่เชื่อมโยงหลายๆ วัตถุ ให้กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกวัตถุที่เชื่อมโยงแต่ละวัตถุ
  • เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่เชื่อมโยงทั้งหมด ให้กด CTRL+A
 2. เมื่อต้องการปรับปรุงวัตถุที่เชื่อมโยงทุกๆ ครั้งที่คุณเปิดแฟ้มที่มีวัตถุหรือเวลาใดเวลาหนึ่งที่ข้อมูลต้นฉบับมีการเปลี่ยนแปลงขณะที่แฟ้มนั้นเปิด ให้คลิก อัตโนมัติ
 3. คลิก ตกลง
 4. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ การคำนวณ
 5. ต้องแน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงการอ้างอิงไปยังโปรแกรมประยุกต์อื่น ถูกเลือก

แสดงละเว้นการปรับปรุงอัตโนมัติสำหรับการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอื่น

การติดตั้งนี้ใช้เพียงเพื่อการทำงานปัจจุบันของ Excel ครั้งต่อไปเมื่อคุณเปิดสมุดงาน ข้อความรอรับค่าเพื่อปรับปรุงการเชื่อมโยงจะข้ามการติดตั้งนี้

 1. สลับไปยังแผ่นงานที่มีการเชื่อมโยง
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 3. บนแท็บ การคำนวณ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงการอ้างอิงไปยังโปรแกรมประยุกต์อื่น

 หมายเหตุ    ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อยกเลิกตัวเลือก อัตโนมัติ (สำหรับการเชื่อมโยงทั้งหมด) ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมโยง (เมนู แก้ไข) แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือก ด้วยตนเอง ได้

แสดงปรับปรุงการเชื่อมโยงไปยังอีกโปรแกรมเดี๋ยวนี้

วิธีการนี้ปรับปรุงวัตถุเชื่อมโยง ณ เวลาใดๆ โดยไม่คำนึงถึงการปรับปรุงอัตโนมัติหรือด้วยตนเองจะถูกเปิดหรือไม่

 1. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก เชื่อมโยง

คำสั่ง เชื่อมโยง จะใช้งานไม่ได้ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลที่ถูกเชื่อมโยงอยู่ในแฟ้มของคุณ

 1. ในรายการ แหล่ง ให้คลิกวัตถุเชื่อมโยงที่คุณต้องการปรับปรุง
  • เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่เชื่อมโยงหลายๆ วัตถุ ให้กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกวัตถุที่เชื่อมโยงแต่ละวัตถุ
  • เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่เชื่อมโยงทั้งหมด ให้กด CTRL+A
 2. คลิก ปรับปรุงค่า

แสดงไม่ต้องถามว่าจะปรับปรุงการเชื่อมโยงเมื่อฉันเปิดสมุดงานใดๆ หรือไม่ และปรับปรุงการเชื่อมโยงอัตโนมัติ

ตัวเลือกนี้สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันเท่านั้น และจะมีผลต่อทุกๆ สมุดงานที่เปิดอยู่ สมุดงานของผู้ใช้อื่นจะไม่มีผลกระทบ ตัวเลือกนี้ยังมีผลกระทบต่อการเชื่อมโยงไปยังสมุดงานอื่นด้วย

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิกแท็บ แก้ไข
 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ถามเมื่อมีการปรับปรุงการเชื่อมโยงอัตโนมัติ ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้ถูกล้าง การเชื่อมโยงจะถูกปรับปรุงอัตโนมัติ และจะไม่มีข้อความรอรับค่าแสดงขึ้นมาอีก
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003