การใช้ Excel 2003 กับแฟ้ม Excel รุ่นก่อนหน้า

หลังจากคุณได้ติดตั้ง Excel 2003 คุณอาจต้องการทราบว่าจะทำงานกับแฟ้ม Excel ที่สร้างขึ้นใน Excel รุ่นก่อนหน้าต่อไปได้อย่างไร และความแตกต่างระหว่างทั้งสองเวอร์ชันนั้นจะมีผลต่อการทำงานของคุณอย่างไร

 สิ่งสำคัญ   รูปแบบแฟ้ม Microsoft Excel 2003 ไม่แตกต่างจากรูปแบบแฟ้ม Microsoft Excel 2002, Excel 2000 และ Excel 97 แต่จะแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้

แสดงการทำงานกับสมุดงานรุ่นเก่าใน Excel 2003

การเปลี่ยนรูปแบบแฟ้มเริ่มต้น    โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Excel จะบันทึกสมุดงานในรูปแบบแฟ้มล่าสุด ซึ่งเริ่มมีให้เลือกใช้ใน Excel 97 ถ้าผู้ใช้อื่นที่คุณทำงานด้วยใช้ Excel รุ่นก่อนหน้าหรือใช้โปรแกรมกระดาษคำนวณอื่น คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบแฟ้มเริ่มต้นที่ Excel 2003 ใช้ในขณะบันทึกสมุดงานได้ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีพนักงานหลายคนในบริษัทของคุณใช้ Excel รุ่น 5.0 คุณสามารถบันทึกสมุดงาน Excel 2003 ของคุณให้อยู่ในรูปแบบ Microsoft Excel 5.0/95 Workbook ได้ โดยสมุดงานทั้งหมดจะถูกบันทึกในรูปแบบนี้ถ้าคุณไม่ระบุรูปแบบแฟ้มอื่นในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น (เมนู แฟ้ม)

การใช้รูปแบบแฟ้มสองรุ่น    ถ้ายังคงมีการใช้ Excel รุ่นก่อนหน้ากันอย่างกว้างขวางในที่ทำงานของคุณ แต่คุณต้องการใช้รูปแบบ Excel 2003 ต่อไป และต้องการใช้สมุดงานของคุณร่วมกับผู้อื่น คุณสามารถบันทึกสมุดงาน Microsoft Excel 2003 ของคุณในรูปแบบแฟ้มพิเศษแบบสองรุ่นได้

คุณสามารถบันทึกสมุดงานในรูปแบบแฟ้มสองรุ่นได้ด้วยการใช้คำสั่ง บันทึกเป็น บนเมนู แฟ้ม หรือจะระบุรูปแบบแฟ้มสองรุ่นเป็นรูปแบบแฟ้มเริ่มต้นที่จะใช้สำหรับบันทึกสมุดงานทั้งหมดของคุณก็ได้ ซึ่งสมุดงานที่บันทึกในรูปแบบแฟ้มสองรุ่นจะมีขนาดใหญ่กว่ารูปแบบแฟ้มรุ่นเดียว

แสดงการใช้แมโครรุ่นเก่าและกล่องโต้ตอบแบบกำหนดเองใน Excel 2003

คุณสามารถเปิดแฟ้มที่ถูกสร้างใน Excel รุ่นก่อนหน้าได้โดยตรงใน Excel 2003 โดย Excel 2003 จะสนับสนุนข้อมูล สูตร และการจัดรูปแบบทั้งหมดที่ถูกสร้างในรุ่นก่อนหน้า ยกเว้นข้อคิดเห็นแบบเสียงในเซลล์

Excel 2003 สนับสนุนแมโครของ Visual Basic for Applications (VBA) ที่มีอยู่ใน Excel 2000, Excel 97 และ Excel 95 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความเข้ากันได้ระหว่างแมโครของ Excel 95 และแมโครของ Excel 2003 ให้คลิก Microsoft Office Online บนเมนู วิธีใช้ ใน Excel 2003

โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแมโครของ Visual Basic for Applications และ XLM เพื่อที่จะเรียกใช้ใน Excel 2003 คุณไม่สามารถบันทึกแมโคร XLM ใหม่ใน Microsoft Excel 2003 ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับรุ่นแมโคร ให้ดูที่ Microsoft Office 2003 Editions Resource Kit

แสดงวิธีการรับ Microsoft Office 2003 Editions Resource Kit

Microsoft Office 2003 Editions Resource Kit เป็นคำแนะนำที่สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับการติดตั้ง การกำหนดค่า และการสนับสนุน Microsoft Office ในองค์กรของคุณ ซึ่งคำแนะนำนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ดูแลระบบ ที่ปรึกษา และผู้ใช้ระดับสูง โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าคุณจะติดตั้ง Microsoft Office บน Microsoft Windows 98, Windows 2000 หรือ Macintosh ก็ตาม

คุณสามารถรับ Office Resource Kit ได้ตามแหล่งจำหน่ายหนังสือคอมพิวเตอร์ทั่วไป หรือสั่งซื้อได้โดยตรงจาก Microsoft Press หรือสั่งซื้อแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ Microsoft Office Resource Kit

เมื่อต้องการค้นหาศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Press ที่ใกล้ที่สุดจากทุกมุมโลก เชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft Press หรือติดต่อสำนักงาน Microsoft ภายในท้องที่ของคุณ

เมื่อต้องการสร้างแมโครใหม่ใน Excel 2003 ให้บันทึกแมโครใน Visual Basic for Applications หรือเขียนแมโครโดยใช้ Microsoft Visual Basic Editor (Visual Basic Editor: สภาพแวดล้อมที่คุณเขียนโปรแกรมใหม่หรือแก้ไขรหัสโปรแกรมของ Visual Basic for Applications และกระบวนงานที่มีอยู่ Visual Basic Editor ประกอบด้วยชุดเครื่องมือดีบักที่สมบูรณ์สำหรับการค้นหาไวยากรณ์ เวลาทำงาน และปัญหาทางตรรกะในรหัสของคุณ)

กรณีที่เคยใช้แผ่นกล่องโต้ตอบใน Excel 95

โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผ่นกล่องโต้ตอบของคุณเพื่อเรียกใช้ใน Excel 2003

เมื่อต้องการสร้างกล่องโต้ตอบแบบกำหนดเองใหม่ใน Excel 2003 ให้ใช้คำสั่ง UserForm บนเมนู แทรก ใน Visual Basic Editor สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกล่องโต้ตอบแบบกำหนดเองด้วยฟอร์มผู้ใช้ ให้ดู 'วิธีใช้' ของ Visual Basic

แสดงคำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับการอัพเกรดขึ้นมาจาก Excel 2000

มีอะไรเกิดขึ้นกับเครื่องมือแมปบ้าง

ไม่มีเครื่องมือ 'แมป' ให้ใช้ใน Excel 2003 อีกต่อไป คุณจึงไม่สามารถเปิดแฟ้มที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือ 'แมป' นั้น เว้นเสียแต่คุณจะได้ติดตั้ง Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้ไว้

การจัดรูปแบบตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

Excel 2003 มีการจัดรูปแบบตัวเลขสำหรับภาษาต่างประเทศต่างๆ

แม่แบบรุ่นเก่ากว่าถูกเก็บไว้ที่ใด

บางแม่แบบจาก Excel รุ่นก่อนหน้ามีอยู่ใน 'ที่เก็บแม่แบบ' บนเว็บไซต์ Microsoft Office โดย Excel 2003 จะประกอบด้วยแม่แบบชุดใหม่

ทำไมจึงมี Add-In รุ่นเก่าบางตัวอยู่บนโปรแกรมนี้ แต่บางตัวไม่มี

Add-In บางตัวของผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้ายังคงมีให้ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Microsoft Office

ทำไมแมโครบางตัวไม่ทำงาน

การตั้งค่าความปลอดภัยเริ่มต้นสำหรับแมโครได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นระดับ 'สูง' ซึ่งจะทำให้แมโครที่ยังไม่ได้ลงนามถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความปลอดภัย หรือลงนามแมโครเพื่อเรียกใช้แมโครนั้นอีกครั้งได้

รูปสามเหลี่ยมสีเขียวตรงมุมของเซลล์คืออะไร

รูปสามเหลี่ยมสีเขียวคือตัวตรวจสอบข้อผิดพลาดของสูตร ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกเซลล์และพบปัญหาในสูตร โดยสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการใช้ตัวเลือกต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นมา หรือจะละเว้นปัญหานั้นไปก็ได้ หากมีการละเว้นปัญหา ก็จะไม่ปรากฏปัญหานั้นขึ้นมาอีกในการตรวจสอบข้อผิดพลาดครั้งต่อๆ ไป แต่จะปรากฏปัญหาขึ้นมาอีกครั้งหากมีการตั้งค่าใหม่ให้กับข้อผิดพลาดทั้งหมดที่ถูกละเว้นไปก่อนหน้านี้

ปุ่มใดที่จะปรากฏขึ้นมาบนแผ่นงานเมื่อฉันกระทำคำสั่งบางอย่าง

บางครั้งปุ่มจะปรากฏขึ้นในขณะที่คุณทำงานอยู่ในเอกสารของคุณ โดยปุ่ม ตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ รูปปุ่ม ปุ่ม ตัวเลือกการวาง รูปปุ่ม ปุ่ม ตัวเลือกการแทรก รูปปุ่ม และปุ่ม ตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ รูปปุ่ม จะมีตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถเลือกได้โดยไม่ต้องคลิกปุ่มบน แถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้กด ALT และกด SHIFT+F10) หรือเปิดกล่องโต้ตอบ

แสดงคำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับการอัพเกรดขึ้นมาจาก Excel 97

มีอะไรเกิดขึ้นกับผู้ช่วย Office บ้าง

ผู้ช่วย Office ในโปรแกรมรุ่นปัจจุบันจะถูกวางลอยไว้บริเวณหน้าจอภายนอกหน้าต่าง และใช้พื้นที่หน้าจอน้อยลงในขณะที่ยังให้ความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่เช่นเดิม หากคุณไม่ต้องการแสดงผู้ช่วย ก็สามารถปิดใช้งานผู้ช่วยอย่างถาวร แล้วใช้ดัชนีวิธีใช้ หรือสารบัญแทน

มีอะไรเกิดขึ้นกับเมนูและแถบเครื่องมือบ้าง

คำสั่งที่คุณใช้บ่อยๆ เท่านั้นจึงจะปรากฏอย่างเด่นชัดอยู่บนเมนูและแถบเครื่องมือดัดแปลงใหม่

คุณสามารถขยายการแสดงเมนูให้เห็นครบทุกคำสั่งได้อย่างสะดวก เมื่อมีการคลิกคำสั่งใดคำสั่งหนึ่ง คำสั่งนั้นจะปรากฏขึ้นบนเมนูดัดแปลงของคุณ หากต้องการเห็นทุกคำสั่งบนเมนูทันทีที่เปิดใช้ ให้ปิดใช้งานเมนูแบบสั้น โดยการคลิกบนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก กำหนดเอง และจากบนแท็บ ตัวเลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้เมนูแสดงคำสั่งที่ใช้เมื่อเร็วๆ นี้ก่อน

แถบเครื่องมือจะวางเป็นแบบแถวเดียวบนหน้าจอ คุณจึงมีพื้นที่เพิ่มขึ้นในการทำงาน อีกทั้งมีตัวเลือกที่ใช้แสดงแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ และ มาตรฐาน ให้อยู่บนสองแถว โดยเลือกจากเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง จากนั้นคลิกแท็บ ตัวเลือก แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบเครื่องมือมาตรฐานและแถบเครื่องมือจัดรูปแบบเป็น 2 แถว เมื่อมีการคลิกปุ่มบนแถบเครื่องมือ ปุ่มนั้นจะถูกเพิ่มไว้บนแถบเครื่องมือดัดแปลงบนหน้าจอของคุณโดยอัตโนมัติ และสามารถกำหนดเองแถบเครื่องมือของคุณอย่างง่ายๆ ด้วยการลากตัวควบคุมคำสั่งมาไว้บนแถบเครื่องมือ

ทำไมจึงปรากฏข้อความถามว่าต้องการติดตั้งคุณลักษณะหรือไม่ขณะที่ฉันใช้คุณลักษณะนั้น

เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเนื้อที่บนดิสก์ คุณลักษณะบางคุณลักษณะจะไม่ถูกติดตั้งเมื่อคุณเลือกคำสั่ง ติดตั้งเดี๋ยวนี้ ในระหว่างการติดตั้งโปรแกรม ในขณะที่คุณใช้ Excel 2003 อยู่ คุณอาจจะสังเกตเห็นทางลัด ไอคอน และคำสั่งของโปรแกรมและคอมโพเนนต์ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง โดยเมื่อคุณจำเป็นต้องใช้หน้าที่การใช้งานเหล่านี้ คุณก็สามารถคลิกที่คำสั่ง แล้ว Excel 2003 จะติดตั้งโปรแกรมหรือคอมโพเนนต์นั้นให้คุณ

มีอะไรเกิดขึ้นกับคำสั่ง 'แฟ้ม' แล้ว 'เปิด' และคำสั่ง 'แฟ้ม' แล้ว 'บันทึก'

ภายในกล่องโต้ตอบ เปิด และ บันทึก ที่ปรับปรุงใหม่นี้ คุณจะเห็นแฟ้มเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมในคราวเดียวกัน โดยคุณสามารถใช้ แถบที่ตั้ง ใหม่เพื่อไปยังโฟลเดอร์และตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ที่คุณใช้บ่อย ให้คลิก ประวัติ เพื่อดูเอกสารและโฟลเดอร์ล่าสุด 20 ถึง 50 รายการที่คุณเพิ่งใช้งานไป หรือคลิกปุ่ม 'ย้อนกลับ' รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือเพื่อกลับไปยังโฟลเดอร์ที่คุณเพิ่งไปมาเมื่อเร็วๆ นี้ได้อย่างง่ายดาย

ทำไมจึงใช้เวลานานขึ้นในการเปิดแฟ้มบางแฟ้ม

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดงานของคุณมีการคำนวณอย่างถูกต้องทุกครั้งที่คุณใช้งาน Excel 2003 จะคำนวณสมุดงานใหม่อย่างสมบูรณ์ทุกครั้งที่คุณเปิดสมุดงาน ซึ่งกระบวนการนี้อาจทำให้คุณต้องใช้เวลาในการเปิดแฟ้มรุ่นก่อนหน้านานขึ้นกว่าเดิม แต่ถ้าคุณบันทึกสมุดงานเป็นสมุดงาน Excel 2003 ก็จะช่วยให้เปิดสมุดงานได้เร็วขึ้นในครั้งต่อไป

มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตัวเลข

มีรูปแบบตัวเลขเพิ่มเติมที่ใช้งานกับสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร สัญลักษณ์สกุลเงินยูโร โดยในรูปแบบวันที่เพิ่มเติมประกอบด้วยรูปแบบที่ใช้แสดงค่าปีแบบเลขสี่หลัก

ทำไมการเน้นสิ่งที่เลือกจึงแตกต่างกัน

เมื่อคุณเลือกเซลล์ที่มีข้อความใส่สี สีนั้นจะปรากฏในแบบที่เป็นอยู่แทนที่จะเป็นโครงร่างสีแบบกลับค่า ดังนั้นเมื่อต้องทำงานกับช่วงที่เลือกไว้ (เปลี่ยนสีของแบบอักษร หรือสีของการจัดรูปแบบเซลล์) ก็ควรที่จะดูสีใหม่ภายหลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว

มีอะไรเกิดขึ้นกับคำสั่งบันทึกเป็น HTML บ้าง

คำสั่ง บันทึกเป็นเว็บเพจ แทนที่คำสั่ง บันทึกเป็น HTML เมื่อคุณเลือกคำสั่ง บันทึกเป็นเว็บเพจ คุณมีทางเลือกในการบันทึกให้สมุดงานเป็นเว็บเพจ หรือการบันทึกเฉพาะส่วนหนึ่งของสมุดงาน ถ้าคุณคลิก จัดพิมพ์ คุณได้รับตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น การบันทึกตัวเลือกให้เป็นแผ่นคำนวณที่มีความสามารถในการโต้ตอบ ซึ่งสามารถใช้ได้บนเว็บเพจ

มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวช่วยสร้างรายงาน PivotTable บ้าง

แทนการใช้ตัวช่วยสร้าง เพื่อวางเค้าร่างรายงาน PivotTable ของคุณ เวลานี้คุณสามารถวางเค้าร่างรายงานได้โดยตรงบนแผ่นงานของคุณด้วยตัวช่วยสร้างรายงาน PivotTable และ PivotChart โดยการลากเขตข้อมูลจากแถบเครื่องมือไปยังพื้นที่ที่วาง

ทำไม Excel จึงป้อนตัวเลขและการจัดรูปแบบให้ฉันโดยทันที

Excel 2003 จะขยายการจัดรูปแบบและสูตรในช่วงโดยอัตโนมัติ จึงทำให้งานทั่วไปนี้เป็นไปโดยง่ายดายขึ้น

ฉันสามารถเรียกใช้แมโครของ Lotus ของฉันจาก Excel 2003 ได้หรือไม่

Excel 2003 จะไม่เรียกใช้แมโครของ Lotus 1-2-3 หรือ Quattro Pro แต่คุณสามารถเขียนแมโครใดๆ ที่คุณต้องการได้ใน Microsoft Visual Basic for Applications สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโค้ดแมโครของ Excel ให้ดู 'วิธีใช้' ของ Visual Basic

แสดงคำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับการอัพเกรดขึ้นมาจาก Excel 95

ฉันจะแทรกแผนภูมิลงบนแผ่นงานของแผนภูมินั้นได้อย่างไร

คำสั่ง แผนภูมิ บนเมนู แทรก ของโปรแกรมรุ่นปัจจุบันจะทำหน้าที่เริ่มต้นตัวช่วยสร้างแผนภูมิ ซึ่งในขั้นตอนที่ 4 ของตัวช่วยสร้างแผนภูมิ ให้ระบุว่าจะแทรกแผนภูมิเป็นวัตถุฝังตัวบนแผ่นงาน หรือบนแผ่นงานแผนภูมิของตัวแผนภูมิเองหรือไม่ หรือจะสร้างแผ่นงานแผนภูมิด้วยขั้นตอนเดียวโดยใช้ชนิดแผนภูมิเริ่มต้นและการจัดรูปแบบจากการกดแป้น F11 ก็ได้

ทำไมจึงใช้เวลานานขึ้นในการเปิดแฟ้มบางแฟ้ม

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมุดงานของคุณมีการคำนวณอย่างถูกต้องทุกครั้งที่คุณใช้งาน Excel 2003 จะคำนวณสมุดงานใหม่อย่างสมบูรณ์ทุกครั้งที่คุณเปิดสมุดงาน ซึ่งกระบวนการนี้อาจทำให้คุณต้องการใช้เวลาในการเปิดแฟ้มรุ่นก่อนหน้านานขึ้นกว่าเดิม แต่ถ้าคุณบันทึกสมุดงานเป็นสมุดงาน Excel 2003 ก็จะช่วยให้เปิดสมุดงานได้เร็วขึ้นในครั้งต่อไป

Answer Wizard และตัวช่วยสร้างคำแนะนำอยู่ที่ไหน

ผู้ช่วย Office จะแทนที่ 'ตัวช่วยสร้างเคล็ดลับ' ของ Excel 5.0 และ Excel 95 และรวมถึงเทคโนโลยี IntelliSense ของ Answer Wizard ของ Excel 95 โดยเมื่อคุณต้องการใช้ 'วิธีใช้' ให้คลิกปุ่ม วิธีใช้ Microsoft Excel รูปปุ่ม แล้วถามคำถาม 'ผู้ช่วย' ด้วยคำของคุณเอง และเมื่อหลอดไฟสีเหลืองปรากฏขึ้นพร้อมกับ 'ผู้ช่วย' นั้นหมายถึงเคล็ดลับเกี่ยวกับโปรแกรมพร้อมใช้งานแล้ว ให้คลิกที่หลอดไฟเพื่อดูเคล็ดลับ

มีอะไรเกิดขึ้นกับเมนูและแถบเครื่องมือบ้าง

คำสั่งที่คุณใช้บ่อยๆ เท่านั้นจึงจะปรากฏอย่างเด่นชัดอยู่บนเมนูและแถบเครื่องมือดัดแปลงใหม่

คุณสามารถขยายการแสดงเมนูให้เห็นครบทุกคำสั่งได้อย่างสะดวก เมื่อมีการคลิกคำสั่งใดคำสั่งหนึ่ง คำสั่งนั้นจะปรากฏขึ้นบนเมนูดัดแปลงของคุณ หากต้องการเห็นทุกคำสั่งบนเมนูทันทีที่เปิดใช้ ให้ปิดใช้งานเมนูแบบสั้น โดยการคลิกบนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก กำหนดเอง และจากบนแท็บ ตัวเลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้เมนูแสดงคำสั่งที่ใช้เมื่อเร็วๆ นี้ก่อน

แถบเครื่องมือจะวางเป็นแบบแถวเดียวบนหน้าจอ คุณจึงมีพื้นที่เพิ่มขึ้นในการทำงาน อีกทั้งมีตัวเลือกที่ใช้แสดงแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ และ มาตรฐาน ให้อยู่บนสองแถว โดยเลือกจากเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง จากนั้นคลิกแท็บ ตัวเลือก แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบเครื่องมือมาตรฐานและแถบเครื่องมือจัดรูปแบบเป็น 2 แถว เมื่อมีการคลิกปุ่มบนแถบเครื่องมือ ปุ่มนั้นจะถูกเพิ่มไว้บนแถบเครื่องมือดัดแปลงบนหน้าจอของคุณโดยอัตโนมัติ และสามารถกำหนดเองแถบเครื่องมือของคุณอย่างง่ายๆ ด้วยการลากตัวควบคุมคำสั่งมาไว้บนแถบเครื่องมือ

ทำไมจึงปรากฏข้อความถามว่าต้องการติดตั้งคุณลักษณะหรือไม่ขณะที่ฉันใช้คุณลักษณะนั้น

เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเนื้อที่บนดิสก์ คุณลักษณะบางคุณลักษณะจะไม่ถูกติดตั้งเมื่อคุณเลือกคำสั่ง ติดตั้งเดี๋ยวนี้ ในระหว่างการติดตั้งโปรแกรม ในขณะที่คุณใช้ Excel 2003 อยู่ คุณอาจจะสังเกตเห็นทางลัด ไอคอน และคำสั่งของโปรแกรมและคอมโพเนนต์ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง โดยเมื่อคุณจำเป็นต้องใช้หน้าที่การใช้งานเหล่านี้ คุณก็สามารถคลิกที่คำสั่ง แล้ว Excel 2003 จะติดตั้งโปรแกรมหรือคอมโพเนนต์นั้นให้คุณ

มีอะไรเกิดขึ้นกับคำสั่ง 'แฟ้ม' แล้ว 'เปิด' และคำสั่ง 'แฟ้ม' แล้ว 'บันทึก'

ภายในกล่องโต้ตอบ เปิด และ บันทึก ที่ปรับปรุงใหม่นี้ คุณจะเห็นแฟ้มเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมในคราวเดียวกัน โดยคุณสามารถใช้ แถบที่ตั้ง ใหม่เพื่อไปยังโฟลเดอร์และตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ที่คุณใช้บ่อย ให้คลิก ประวัติ เพื่อดูเอกสารและโฟลเดอร์ล่าสุด 20 ถึง 50 รายการที่คุณเพิ่งใช้งานไป หรือคลิกปุ่ม 'ย้อนกลับ' รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือเพื่อกลับไปยังโฟลเดอร์ที่คุณเพิ่งไปมาเมื่อเร็วๆ นี้ได้อย่างง่ายดาย

มีอะไรเกิดขึ้นกับหมายเหตุของเซลล์บ้าง

หมายเหตุอ้างอิงเซลล์ของโปรแกรมรุ่นปัจจุบันจะถูกเรียกว่า ข้อคิดเห็น ให้ใช้คำสั่ง ข้อคิดเห็น บนเมนู แทรก เพื่อสร้างข้อคิดเห็น โดยสามารถดูข้อคิดเห็นได้ในทำนองเดียวกับหมายเหตุอ้างอิงเซลล์ ด้วยการวางตัวชี้ตำแหน่งทับเซลล์ที่มีตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็น (รูปสามเหลี่ยมสีแดง) อยู่บริเวณมุมบนขวาของเซลล์นั้น

หน้าต่างข้อมูลอยู่ที่ไหน

คุณลักษณะ 'หน้าต่างข้อมูล' ไม่มีอยู่ใน Microsoft Excel 2003 เมื่อต้องการค้นหาเซลล์ที่มีข้อมูลสำหรับสูตรใดๆ ให้ใช้แถบเครื่องมือ การตรวจสอบ ถ้าคุณได้เพิ่มข้อคิดเห็นให้กับเซลล์ ให้วางตัวชี้บนเซลล์เพื่อเรียกดูข้อคิดเห็นนั้น

คำสั่ง 'รายการที่ใช้ร่วมกัน' ไม่อยู่บนเมนู 'แฟ้ม' ฉันจะใช้รายการร่วมกับผู้อื่นใน Excel 2003 ได้อย่างไร

รายการที่ใช้ร่วมกันของ Excel 95 จะมีหน้าที่การใช้งานที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทำงานกับสมุดงานอย่างต่อเนื่อง แต่ใน Excel 2003 คุณสามารถใช้สมุดงานที่ใช้ร่วมกันในการสร้างและแก้ไขสูตร เปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ สร้างและเปลี่ยนแปลงแผนภูมิ และแม้แต่ในการเพิ่มแผ่นงานได้ เมื่อต้องการใช้สมุดงานร่วมกัน ให้คลิกที่ ใช้สมุดงานร่วมกัน บนเมนู เครื่องมือ

มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตัวเลข

มีรูปแบบตัวเลขเพิ่มเติมที่ใช้งานกับสัญลักษณ์สกุลเงินยูโร สัญลักษณ์สกุลเงินยูโร โดยในรูปแบบวันที่เพิ่มเติมประกอบด้วยรูปแบบที่ใช้แสดงค่าปีแบบเลขสี่หลัก

ทำไมการเน้นสิ่งที่เลือกจึงแตกต่างกัน

เมื่อคุณเลือกเซลล์ที่มีข้อความใส่สี สีนั้นจะปรากฏในแบบที่เป็นอยู่แทนที่จะเป็นโครงร่างสีแบบกลับค่า ดังนั้นเมื่อต้องทำงานกับช่วงที่เลือกไว้ (เปลี่ยนสีของแบบอักษร หรือสีของการจัดรูปแบบเซลล์) ก็ควรที่จะดูสีใหม่ภายหลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว

หมายเหตุอ้างอิงแบบใช้เสียงอยู่ที่ไหน

ข้อคิดเห็นแบบเสียงไม่ถูกสนับสนุนใน Excel 2003

ฉันจะเริ่มตัวช่วยสร้าง PivotTable ได้อย่างไร

ให้ใช้คำสั่ง รายงาน PivotTable และ PivotChart ในเมนู ข้อมูล เพื่อเริ่มการทำงานของตัวช่วยสร้าง PivotTable และ PivotChart แทนที่จะใช้ตัวช่วยสร้างวางเค้าโครงรายงาน PivotTable ของคุณ คุณสามารถวางเค้าโครงรายงานในแผ่นงานได้โดยตรง โดยการลากเขตข้อมูลจากแถบเครื่องมือไปยังพื้นที่ที่จะปล่อย

คำสั่ง 'ตัวจัดการมุมมอง' ไม่ได้อยู่บนเมนู 'มุมมอง' แล้วฉันจะสร้างมุมมองกำหนดเองได้อย่างไร

ใช้คำสั่ง มุมมองกำหนดเอง บนเมนู มุมมอง เพื่อบันทึกมุมมองกำหนดเองของสมุดงาน หรือสลับการแสดงไปที่มุมมองอื่น เนื่องจากมุมมองกำหนดเองได้ถูกรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับตัวโปรแกรม Excel จึงไม่ต้องอาศัยโปรแกรม add-in ในการช่วยสร้างมุมมองกำหนดเองอีกต่อไป

ฉันสามารถเรียกใช้แมโครของ Lotus ของฉันจาก Excel 2003 ได้หรือไม่

Excel 2003 จะไม่เรียกใช้แมโครของ Lotus 1-2-3 หรือ Quattro Pro แต่คุณสามารถเขียนแมโครใดๆ ที่คุณต้องการได้ใน Microsoft Visual Basic for Applications สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโค้ดแมโครของ Excel ให้ดู 'วิธีใช้' ของ Visual Basic

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003