โปรแกรม Office ที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างตาราง

แม้ว่าคุณจะสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Office หลายๆ ตัวเพื่อสร้างตารางในเอกสารของคุณได้ โปรแกรมประยุกต์บางตัวจะสามารถทำงานได้ดีในการสร้างตารางบางรูปแบบ ตัวอย่างเช่น Microsoft Word และ Microsoft Excel สามารถจัดรูปแบบตารางโดยอัตโนมัติให้คุณได้ ใน Microsoft PowerPoint คุณสามารถวาดและจัดรูปแบบตารางที่ใดก็ได้ในภาพนิ่งการนำเสนอ ใน Microsoft Access คุณสามารถจัดรูปแบบแผ่นข้อมูลทั้งหมดได้ และใน Microsoft FrontPage คุณสามารถสร้างตารางตามวัตถุประสงค์ของเค้าโครงเพจ และการนำเสนอข้อมูลได้

แสดงเคล็ดลับ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างตารางโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Office อื่นๆ ให้ค้นหาข้อมูลจากวิธีใช้แบบออนไลน์เพิ่มเติมสำหรับแต่ละโปรแกรมประยุกต์

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2003, Excel 2003, Office 2003, PowerPoint 2003, Access, Excel, PowerPoint