แบบสอบถามของข้อมูลจากเว็บเพจ

คุณสามารถเรียกใช้แบบสอบถามเว็บ (แบบสอบถามเว็บ: แบบสอบถามที่ดึงข้อมูลที่จัดเก็บอยู่บนอินทราเน็ตของคุณ หรือบน&nbsp;อินเทอร์เน็ต) เพื่อเรียกข้อความหรือข้อมูลบนเว็บเพจได้ แบบสอบถามเว็บมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเรียกค่าที่อยู่ในตารางหรือในพื้นที่ที่ได้จัดรูปแบบไว้ก่อนแล้ว (ตารางถูกระบุด้วยสิ่งพ่วงท้าย HTML (HTML: ภาษามาร์กอัปมาตรฐานใช้สำหรับเอกสารในเวิลด์ไวด์เว็บ HTML จะใช้แท็กเพื่อระบุวิธีที่เว็บเบราว์เซอร์จะแสดงองค์ประกอบเพจต่างๆ เช่น ข้อความหรือกราฟิก และวิธีการตอบสนองการกระทำของผู้ใช้) <TABLE> พื้นที่ที่ได้จัดรูปแบบไว้ก่อนแล้วมักระบุด้วยสิ่งพ่วงท้าย HTML <PRE> ) ข้อมูลที่เรียกไม่ได้รวมถึงรูปภาพ เช่น รูปภาพของ .gif และไม่รวมเนื้อหาของสคริปต์

หมายเหตุ  ถ้าคุณเรียกข้อมูลจากเว็บไซต์ เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบว่าคุณได้ใช้ข้อมูลเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆที่เจ้าของและหรือผู้ดำเนินการของเว็บไซต์ใช้ควบคุมการใช้ข้อมูล

แสดงการสร้างแบบสอบถามเว็บใหม่

 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

  แสดงเริ่มต้นใน Microsoft Excel

  1. บนเมนู ข้อมูล ชี้ไปที่ นำข้อมูลภายนอกเข้า จากนั้นคลิก การสร้างแบบสอบถามเว็บ

  2. ในกล่องโต้ตอบ การสร้างแบบสอบถามเว็บ พิมพ์ URL (ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (Uniform Resource Locator - URL): ที่อยู่ที่ใช้ระบุโพรโทคอล (เช่น HTTP หรือ FTP) และตำแหน่งที่ตั้งของวัตถุ เอกสาร เพจของเวิลด์ไวด์เว็บ หรือปลายทางอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต ตัวอย่างเช่น http://www.example.com/) ของเว็บเพจที่คุณต้องการได้ข้อมูล คุณสามารถพิมพ์ URL วาง URL ที่มาจากการคัดลอกที่อยู่ หรือคลิกลูกศรที่ต่อจากรายการ ที่อยู่ แล้วเลือกที่อยู่ที่ใช้ล่าสุด

  3. คลิก ไป

  แสดงเริ่มต้นในเบราว์เซอร์

  1. ในเบราว์เซอร์ของคุณ เรียกดูเว็บเพจที่คุณต้องการทำแบบสอบถามข้อมูลจากเว็บเพจนั้น

  2. คลิกลูกศรที่ต่อจากปุ่ม แก้ไขด้วย... (ซึ่งจะปรากฏเป็นหนึ่งในหลายๆไอคอนของโปรแกรมประยุกต์ ขึ้นอยู่กับวิธีการสร้างเพจ) แล้วคลิก แก้ไขด้วย Microsoft Excel

 2. คลิก เลือกตาราง ติดกับตารางที่คุณต้องการนำเข้าหรือคลิก เลือกตาราง ในมุมบนด้านซ้ายของเพจเพื่อนำเข้าทั้งเพจ

  ถ้าไม่มี เลือกตาราง ที่ติดกับตารางบนเพจ ให้คลิก แสดงไอคอน แสดง/ซ่อนไอคอน ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบเพื่อให้แสดงไอคอนนั้น

 3. แบบสอบถามเว็บได้ถูกบันทึกไว้กับสมุดงานของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการบันทึกแบบสอบถามเพื่อให้เรียกใช้แบบสอบได้ในสมุดงานอื่น ให้คลิก บันทึกแบบสอบถาม บันทึกแบบสอบถาม แบบสอบถามได้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มข้อความที่มีส่วนขยาย .iqy
 4. เมื่อต้องการตั้งค่าการจัดรูปแบบและการนำเข้าตัวเลือกสำหรับวิธีการคืนข้อมูล ให้คลิก ตัวเลือก แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกแบบสอบถามเว็บ
 5. คลิก นำเข้า

  ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูล ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

  หลังจากที่คุณคลิก ตกลง จะปรากฏไอคอนฟื้นฟูที่กำลังหมุน ฟื้นฟูตัวบ่งชี้ ในแถบสถานะ (แถบสถานะ (status bar): แถบแนวนอนที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอที่ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจุบันของโปรแกรม เช่น สถานะของรายการในหน้าต่างนั้น ความคืบหน้าของการทำงานปัจจุบัน หรือข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เลือกไว้) เพื่อระบุว่ากำลังเรียกใช้แบบสอบถาม เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะแบบสอบถาม ให้คลิกสองครั้งที่ไอคอนฟื้นฟู

แสดงการเรียกใช้แบบสอบถามที่บันทึกไว้

แบบสอบถามเว็บที่บันทึกในแฟ้มข้อความที่มีส่วนขยาย .iqy แฟ้มแบบสอบถามเว็บหลายๆ แฟ้มได้เรียกข้อมูลเช่น การเสนอราคาซื้อขายหุ้น และสกุลเงินที่มากับ Microsoft Excel
 1. บนเมนู ข้อมูล ให้ชี้ไปที่ นำเข้าข้อมูลภายนอก แล้วคลิก นำเข้าข้อมูล
 2. ค้นหาโฟลเดอร์ที่จัดเก็บแฟ้มแบบสอบถามในกล่อง มองหาใน
 3. ให้เลือกแบบสอบถามเว็บที่คุณต้องการเรียกใช้
 4. คลิก เปิด

  ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าข้อมูล ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการคืนข้อมูลจากเว็บเพจกลับไปยังแผ่นงานที่เลือกไว้ ให้คลิก แผ่นงานที่มีอยู่ บนแผ่นงานของคุณ คลิกเซลล์ที่คุณต้องการวางไว้มุมบนด้านซ้ายของช่วงข้อมูลภายนอก (ช่วงข้อมูลจากภายนอก: ช่วงของข้อมูลที่ถูกนำเข้ามาในแผ่นงาน แต่ถูกสร้างขึ้นจากภายนอก Excel เช่น ในฐานข้อมูลหรือแฟ้มข้อความ ใน Excel คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูลหรือใช้ข้อมูลนั้นในการคำนวณได้เช่นเดียวกับข้อมูลอื่นๆ) และจึงคลิก ตกลง

  เมื่อต้องการคืนข้อมูลกลับไปยังแผ่นงานใหม่ ให้คลิก แผ่นงานใหม่ และจึงคลิก ตกลง Microsoft Excel จะเพิ่มแผ่นงานใหม่ให้สมุดงานของคุณ และเริ่มช่วงข้อมูลภายนอกที่มุมบนด้านซ้ายของแผ่นงานใหม่โดยอัตโนมัติ

 5. ถ้าข้อความแจ้งเตือนปรากฏ ให้ป้อนพารามิเตอร์สำหรับแบบสอบถาม ถ้าคุณไม่รู้ว่าพารามิเตอร์ที่ถูกต้องคืออะไร คุณอาจต้องถามจากผู้ที่เคยสร้างแบบสอบถาม

  เมื่อ Excel ได้เรียกใช้แบบสอบถาม จะปรากฏไอคอนฟื้นฟูที่กำลังหมุน ฟื้นฟูตัวบ่งชี้ ในแถบสถานะ (แถบสถานะ (status bar): แถบแนวนอนที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอที่ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจุบันของโปรแกรม เช่น สถานะของรายการในหน้าต่างนั้น ความคืบหน้าของการทำงานปัจจุบัน หรือข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เลือกไว้) เพื่อระบุว่ากำลังเรียกใช้แบบสอบถาม เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะแบบสอบถาม คลิกสองครั้งที่ไอคอนฟื้นฟู

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel