การคำนวณยอดการใช้จ่ายเงินในบัญชี

 1. กรอกข้อมูลลงในแผ่นงานตามตัวอย่างต่อไปนี้ หรือคัดลอกข้อมูลไปไว้ในแผ่นงานว่างเปล่า

  แสดงวิธีการ

  1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
  2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

   การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

   การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  3. กด CTRL+C
  4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
  5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร

  ตัวอย่าง

   
  1
  2
  3
  A B C
  เงินฝาก เงินถอน ยอดคงเหลือ
  $1,000 $625 =SUM(A2,-B2)
  1000 740 =SUM(C2,A3,-B3)
 2. คลิกบริเวณใดก็ได้ภายนอกเซลล์ C3 เพื่อดูผลรวมจากการคำนวณ

 3. เมื่อต้องการปรับยอดการใช้จ่ายเงินในบัญชี ให้เพิ่มแถวหนึ่งแถวสำหรับใส่รายการข้อมูลใหม่แต่ละรายการ

  แสดงวิธีการ

  1. พิมพ์ตัวเลขเงินฝากและตัวเลขเงินถอนลงในแถวว่างเปล่าต่อจากข้อมูลที่มีอยู่

   ตัวอย่างเช่น ถ้าจะใช้ตัวอย่างจากข้างบน ก็จะต้องพิมพ์ตัวเลขเงินฝากลงในเซลล์ A4, A5 และต่อๆ ไป และพิมพ์ตัวเลขเงินถอนลงในเซลล์ B4, B5 และต่อๆ ไป

  2. เพิ่มขยายการอ้างอิงสูตรยอดคงเหลือให้ครอบคลุมแถวใหม่ๆ ด้วยการเลือกเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์ยอดคงเหลือ จากนั้นคลิกสองครั้งที่จุดจับการเติม (จุดจับเติม: สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีดำขนาดเล็กซึ่งอยู่ที่มุมล่างขวาของสิ่งที่เลือก เมื่อคุณชี้ไปที่จุดจับเติม ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นกากบาทสีดำ)

   ตัวอย่างเช่น ถ้าจะใช้ตัวอย่างจากข้างบน ก็จะต้องเลือกเซลล์ C3 แล้วคลิกสองครั้งที่จุดจับการเติมของเซลล์นี้เพื่อเพิ่มขยายการอ้างอิงสูตรลงมาครอบคลุมแถวใหม่ทั้งหมดที่มีตัวเลขเงินฝากและตัวเลขเงินถอน

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel