การสร้างตารางสูตรคูณ

ตารางสูตรคูณคือตารางข้อมูล (ตารางข้อมูล: ช่วงของเซลล์ที่แสดงผลลัพธ์จากการแทนค่าที่ต่างกันลงในสูตรอย่างน้อยหนึ่งสูตร ตารางข้อมูลมีอยู่สองชนิด คือ ตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียว และตารางข้อมูลแบบสองตัวแปร)ที่มีตัวแปรสองตัว

 1. ตั้งค่าแผ่นงานตามโครงสร้างต่อไปนี้
 2.  
  1
  2
  3
  A
  1
  1
  =A1*A2
 3. ป้อนค่าจากเซลล์ B3 ไปทางขวาตามแถว ตัวอย่างเช่น ค่า 1 ถึง 10

 4. ป้อนค่าจากเซลล์ A4 ลงข้างล่างตามคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น ค่า 1 ถึง 10
 5. เลือกเซลล์ทั้งหมดในช่วงยกเว้นเซลล์ A1 และเซลล์ A2
 6. บนเมนู ข้อมูล ให้คลิก ตาราง
 7. ในกล่อง ใส่แถวของเซลล์ที่ใช้ให้ใส่ A1
 8. ในกล่อง ใส่คอลัมน์ของเซลล์ที่ใช้ ให้ใส่ A2
 9. คลิก ตกลง
 10. ตรึงตารางข้อมูลด้วยการแปลงผลลัพธ์ไปเป็นค่าของผลลัพธ์นั้นก็ได้หากคุณต้องการ

  แสดงวิธีการ

  1. ให้เลือกค่าผลลัพธ์ทั้งหมดที่อยู่ในตารางข้อมูล (ตารางข้อมูล: ช่วงของเซลล์ที่แสดงผลลัพธ์จากการแทนค่าที่ต่างกันลงในสูตรอย่างน้อยหนึ่งสูตร ตารางข้อมูลมีอยู่สองชนิด คือ ตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียว และตารางข้อมูลแบบสองตัวแปร)
  2. คลิก คัดลอก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) มาตรฐาน แล้วเลือกเซลล์ที่อยู่ด้านบนซ้ายของพื้นที่ที่จะวาง (พื้นที่วาง: ปลายทางที่เป็นเป้าหมายของข้อมูลที่ถูกตัดหรือคัดลอกโดยใช้ Office Clipboard)
  3. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก วาง รูปปุ่ม แล้วคลิก ค่า

  หมายเหตุ  เพราะว่าค่าผลลัพธ์นั้นเป็นอาร์เรย์ (อาร์เรย์: ใช้ในการสร้างสูตรที่จะให้ผลลัพธ์หลายค่า หรือใช้กับกลุ่มของอาร์กิวเมนต์ที่จัดเรียงอยู่ในรูปแถวและคอลัมน์ ช่วงอาร์เรย์จะใช้สูตรเดียวกัน ส่วนค่าคงที่อาร์เรย์ คือ กลุ่มของค่าคงที่ที่ใช้เป็นอาร์กิวเมนต์) คุณจะต้องแปลงค่าทั้งหมดให้เป็นค่าคงที่

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel