การคำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลข

ค่าเฉลี่ยนี้เรียกได้อีกว่า Mean

แสดงการคำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลขในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

 1. คลิกเซลล์ด้านล่างหรือทางขวาของจำนวนที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ย
 2. คลิกลูกศรที่อยู่ข้าง ผลรวมอัตโนมัติ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ: แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อกระทำคำสั่ง เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิกแท็บ แถบเครื่องมือ) มาตรฐาน แล้วคลิก ค่าเฉลี่ย จากนั้นคลิก ENTER

แสดงการคำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลขที่ไม่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์ที่ติดกัน

ใช้ฟังก์ชัน AVERAGE เพื่อกระทำงานนี้

ตัวอย่างแผ่นงาน

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C
 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
5
6
7
A
ข้อมูล
10
7
9
27
1
4
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=AVERAGE(A2:A7) ค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้งหมดในรายการข้างต้น (9.5)
=AVERAGE(A2:A4,A7) ค่าเฉลี่ยของตัวเลขสามตัวข้างบนรายการและตัวเลขสุดท้ายในรายการ (7.5)
=AVERAGE(IF(A2:A7<>0, A2:A7,"")) ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในรายการยกเว้นตัวเลขที่มีค่าเป็นศูนย์เช่น เซลล์ A6 (11.4)

หมายเหตุ   สูตรสุดท้ายในตัวอย่างต้องถูกป้อนเป็นสูตรอาร์เรย์ (สูตรอาร์เรย์: สูตรที่ทำการคำนวณต่างๆ กับชุดของค่าอย่างน้อยหนึ่งชุดขึ้นไป แล้วส่งกลับผลลัพธ์เพียงผลลัพธ์เดียวหรือหลายผลลัพธ์ สูตรอาร์เรย์จะอยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บปีกกา { } และจะป้อนสูตรอาร์เรย์ได้ด้วยการกด CTRL+SHIFT+ENTER) หลังจากคัดลอกตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่า ให้เลือกเซลล์ A11 กด F2 จากนั้นกด CTRL+SHIFT+ENTER ถ้าไม่ได้ป้อนสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ จะเกิดค่าผิดพลาด #VALUE! ขึ้น

รายละเอียดฟังก์ชัน

ค่าเฉลี่ย

แสดงการคำนวณค่าเฉลี่ยตามน้ำหนัก

ใช้ฟังก์ชัน SUMPRODUCT และ SUM เพื่อกระทำงานนี้

ตัวอย่างแผ่นงาน

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C
 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร

ตัวอย่างนี้คำนวณราคาเฉลี่ยต่อหน่วยทั้งการซื้อสามประเภท การซื้อแต่ละประเภทมีจำนวนหน่วยที่ซื้อและราคาต่อหน่วยที่ต่างกัน

 
1
2
3
4
A B
ราคาต่อหน่วย จำนวนหน่วย
20 500
25 750
35 200
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=SUMPRODUCT(A2:A4,B2:B4)/SUM(B2:B4) หารยอดรวมค่าใช้จ่ายของการสั่งซื้อทั้งสามประเภทด้วยยอดรวมของจำนวนหน่วยที่สั่งซื้อ  (24.66)

รายละเอียดฟังก์ชัน

ผลรวม

SUMPRODUCT

แสดงคำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลข โดยละเว้นค่าศูนย์ (0)

ใช้ฟังก์ชัน AVERAGE และ IF เพื่อกระทำงานนี้

ตัวอย่างแผ่นงาน

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดง วิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C
 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
3
4
5
6
7
A
ข้อมูล
10
7
9
27
1
4
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=AVERAGE(IF(A2:A7<>0, A2:A7,"")) ค่าเฉลี่ยของตัวเลขในรายการยกเว้นตัวเลขที่มีค่าเป็นศูนย์เช่น เซลล์ A6 (11.4)

หมายเหตุ   สูตรในตัวอย่างต้องถูกป้อนเป็นสูตรอาร์เรย์ (สูตรอาร์เรย์: สูตรที่ทำการคำนวณต่างๆ กับชุดของค่าอย่างน้อยหนึ่งชุดขึ้นไป แล้วส่งกลับผลลัพธ์เพียงผลลัพธ์เดียวหรือหลายผลลัพธ์ สูตรอาร์เรย์จะอยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บปีกกา { } และจะป้อนสูตรอาร์เรย์ได้ด้วยการกด CTRL+SHIFT+ENTER) หลังจากคัดลอกตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่า ให้เลือกเซลล์ A9 กด F2 จากนั้นกด CTRL+SHIFT+ENTER ถ้าไม่ได้ป้อนสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ จะเกิดค่าผิดพลาด #VALUE! ขึ้น

รายละเอียดฟังก์ชัน

ค่าเฉลี่ย

IF

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel