การแปลงหน่วยวัด

ใช้ฟังก์ชัน CONVERT เพื่อแปลงหน่วยวัดที่หลากหลาย รวมทั้งหน่วยวัดน้ำหนัก ระยะทาง เวลา แรงดัน แรง พลังงาน ยกกำลัง แม่เหล็ก อุณหภูมิ และมาตราของเหลว

ถ้าฟังก์ชันนี้ใช้งานไม่ได้ ให้ติดตั้งและโหลด add-in ที่ชื่อว่า Analysis ToolPak เข้ามาใช้

แสดง วิธีการ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก Add-Ins
 2. ในรายการ Add-Ins ที่มีอยู่ ให้เลือกกล่อง Analysis ToolPak แล้วคลิก ตกลง
 3. หรือปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในโปรแกรมติดตั้ง

ตัวอย่างแผ่นงาน

หากคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในแผ่นงานว่างเปล่าจะทำให้อ่านตัวอย่างได้เข้าใจยิ่งขึ้น

แสดงวิธีการ

 1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานว่างเปล่า
 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้ แต่อย่าเลือกหัวแถวหรือหัวคอลัมน์  

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C
 4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V
 5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูค่าผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์นั้น ให้กด CTRL+` (อักขระเน้นเสียง) หรือบนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ตรวจสอบสูตร จากนั้นคลิก โหมดตรวจสอบสูตร
 
1
2
A
ข้อมูล
6
สูตร คำอธิบาย (ผลลัพธ์)
=CONVERT(A2,"C","F") แปลง 6 เซลเซียสให้เป็นฟาเรนไฮต์ (42.8)
=CONVERT(A2,"tsp","tbs") แปลง 6 ช้อนชาให้เป็นช้อนโต๊ะ (2)
=CONVERT(A2,"gal","l") แปลง 6 แกลลอนให้เป็นลิตร (22.71741274)
=CONVERT(A2,"mi","km") แปลง 6 ไมล์ให้เป็นกิโลเมตร (9.656064)
=CONVERT(A2,"km","mi") แปลง 6 กิโลเมตรให้เป็นไมล์ (3.728227153)
=CONVERT(A2,"in","ft") แปลง 6 นิ้วให้เป็นฟุต (0.5)
=CONVERT(A2,"cm","in") แปลง 6 เซนติเมตรให้เป็นนิ้ว (2.362204724)

หมายเหตุ  เมื่อต้องการรายการที่สมบูรณ์ของหน่วยวัดทั้งหมดที่สามารถแปลงได้ โปรดดูหัวข้อวิธีใช้ฟังก์ชัน CONVERT

รายละเอียดฟังก์ชัน

การแปลง

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Office 2003, Excel