ภาพรวมของการทำแผนภูมิ

ใน Microsoft Office Excel 2007 เป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างแผนภูมิที่ดูเป็นมืออาชีพ เลือกชนิดแผนภูมิ เค้าโครงแผนภูมิ และลักษณะแผนภูมิ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วย Ribbon ซึ่งเป็นคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ใหม่ คุณจะได้ผลลัพธ์แบบมืออาชีพทันทีทุกครั้งที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถทำให้การทำแผนภูมิยิ่งง่ายขึ้นไปอีกได้ด้วยการบันทึกแผนภูมิที่คุณชอบเป็นแม่แบบแผนภูมิ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างแผนภูมิใหม่

ถ้าคุณติดตั้ง Office Excel 2007 ไว้ คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำแผนภูมิที่ทรงประสิทธิภาพของ Excel ในโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 อื่นๆ เช่น Microsoft Office PowerPoint 2007 และ Microsoft Office Word 2007 ได้

ในบทความนี้


การสร้างแผนภูมิใน Excel

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิพื้นฐานใน Excel ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนและจัดรูปแบบในภายหลังได้ ให้เริ่มด้วยการป้อนข้อมูลของแผนภูมิบนแผ่นงาน จากนั้นคุณเพียงแค่เลือกข้อมูลและเลือกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการใช้บน Office Fluent Ribbon (แท็บ แทรก, กลุ่ม แผนภูมิ)


ข้อมูลและแผนภูมิของแผ่นงาน

คำบรรยายภาพ 1 ข้อมูลในแผ่นงาน

คำบรรยายภาพ 2 แผนภูมิที่สร้างจากข้อมูลในแผ่นงาน


Excel สนับสนุนชนิดแผนภูมิหลากหลายชนิดเพื่อช่วยให้คุณแสดงข้อมูลในวิธีต่างๆ ที่สื่อความหมายต่อผู้ชมของคุณ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนภูมิที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกจากชนิดแผนภูมิช่วงกว้าง (เช่น แผนภูมิคอลัมน์หรือแผนภูมิวงกลม) และชนิดย่อยของแผนภูมินั้น (เช่น แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน หรือแผนภูมิวงกลมสามมิติ) นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแผนภูมิผสมได้โดยใช้ชนิดแผนภูมิในแผนภูมิของคุณมากกว่าหนึ่งชนิด


แผนภูมิผสม

ตัวอย่างของแผนภูมิผสมที่ใช้ชนิดแผนภูมิคอลัมน์และแผนภูมิเส้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิใน Excel ให้ดูการสร้างแผนภูมิ

การสร้างแผนภูมิใน PowerPoint และ Word

แผนภูมิจะถูกรวมเข้ากับโปรแกรม Office รุ่น 2007 อื่น เช่น Office PowerPoint 2007 และ Office Word 2007 อย่างสมบูรณ์ โปรแกรมทั้งสองมีเครื่องมือแผนภูมิเดียวกับที่มีใน Excel เมื่อคุณติดตั้ง Excel คุณสามารถสร้างแผนภูมิ Excel ใน PowerPoint และ Word ได้ด้วยการคลิกปุ่ม แผนภูมิ บน Ribbon (แท็บ แทรก, กลุ่ม ภาพประกอบ) แล้วใช้เครื่องมือแผนภูมิเพื่อปรับเปลี่ยนหรือจัดรูปแบบแผนภูมิ แผนภูมิที่คุณสร้างจะฝังตัวใน Office PowerPoint 2007 และ Office Word 2007 และข้อมูลแผนภูมิจะถูกเก็บไว้ในแผ่นงาน Excel ซึ่งรวมอยู่ในแฟ้ม PowerPoint หรือ Word

 หมายเหตุ   ถ้าคุณทำงานในโหมดที่เข้ากันได้ใน Word คุณสามารถแทรกแผนภูมิโดยใช้ Microsoft Graph แทน Excel ได้ ใน PowerPoint คุณสามารถใช้ Excel เพื่อสร้างแผนภูมิได้เสมอ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกแผนภูมิจาก Excel ไปยัง PowerPoint 2007 และ Word 2007 ได้อีกด้วย เมื่อคุณคัดลอกแผนภูมิ แผนภูมิอาจฝังตัวเป็นข้อมูลสแตติกหรือเชื่อมโยงไปยังสมุดงานก็ได้ สำหรับแผนภูมิที่เชื่อมโยงกับสมุดงานที่คุณสามารถเข้าถึง คุณสามารถระบุให้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในสมุดงานที่เชื่อมโยงได้โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดแผนภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิใน PowerPoint 2007 หรือ Office Word 2007 ให้ดู ใช้แผนภูมิและกราฟในงานนำเสนอของคุณ หรือ นำเสนอข้อมูลในแผนภูมิหรือกราฟ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การปรับเปลี่ยนแผนภูมิ

หลังจากคุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนภูมิได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปลี่ยนวิธีที่แกน (แกน: เส้นที่ล้อมรอบพื้นที่ลงจุดของแผนภูมิซึ่งใช้เป็นกรอบของการอ้างอิงสำหรับหน่วยวัด โดยปกติแล้วแกน y จะเป็นแกนแนวตั้งและแสดงข้อมูล ส่วนแกน x จะเป็นแกนแนวนอนและแสดงประเภท)ถูกแสดง เพิ่มชื่อแผนภูมิ ย้ายหรือซ่อนคำอธิบายแผนภูมิ หรือแสดงองค์ประกอบเพิ่มเติมของแผนภูมิ

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนแผนภูมิ คุณสามารถ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การใช้ลักษณะแผนภูมิและเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ

แทนที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนองค์ประกอบแผนภูมิ หรือจัดรูปแบบแผนภูมิด้วยตนเอง คุณสามารถนำลักษณะแผนภูมิและเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้กับแผนภูมิของคุณได้อย่างรวดเร็ว Excel มีเค้าโครงและลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่เป็นประโยชน์มากมายที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ แต่คุณสามารถปรับเค้าโครงหรือลักษณะอย่างละเอียดได้อีกถ้าจำเป็น ด้วยการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงและจัดรูปแบบขององค์ประกอบแผนภูมิแต่ละอย่างด้วยตนเอง เช่น พื้นที่แผนภูมิ (พื้นที่แผนภูมิ: แผนภูมิทั้งแผนภูมิและองค์ประกอบทั้งหมดของแผนภูมิ) พื้นที่การลงจุด (พื้นที่ลงจุด: ในแผนภูมิ 2 มิติ จะหมายถึงพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยแกน รวมไปถึงชุดข้อมูลทั้งหมด ส่วนในแผนภูมิ 3 มิติ จะหมายถึงพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยแกน รวมไปถึงชุดข้อมูล ชื่อประเภท ป้ายแสดงชื่อประเภทบนแกน และชื่อแกน) ชุดข้อมูล (ชุดข้อมูล: จุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันที่นำมาลงจุดในแผนภูมิ แต่ละชุดข้อมูลในแผนภูมิจะมีสีหรือลวดลายที่ไม่ซ้ำกันและจะถูกแสดงในคำอธิบายแผนภูมิ คุณสามารถลงจุดให้กับชุดข้อมูลได้อย่างน้อยหนึ่งชุดขึ้นไปในหนึ่งแผนภูมิ ยกเว้นแผนภูมิวงกลมที่จะมีชุดข้อมูลได้เพียงชุดเดียวเท่านั้น)ของแผนภูมิ หรือคำอธิบายแผนภูมิ (คำอธิบายแผนภูมิ: กล่องที่ระบุลวดลายหรือสีที่ถูกกำหนดให้กับชุดข้อมูลหรือประเภทในแผนภูมิ)

เมื่อคุณนำเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้ ชุดองค์ประกอบแผนภูมิบางชุด (เช่น ชื่อเรื่อง (ชื่อแผนภูมิ: ข้อความอธิบายที่ถูกจัดตำแหน่งไว้ให้โดยอัตโนมัติบนแกนหรือตรงกึ่งกลางที่ด้านบนสุดของแผนภูมิ) คำอธิบายแผนภูมิ ตารางข้อมูล (ตารางข้อมูล: ช่วงของเซลล์ที่แสดงผลลัพธ์จากการแทนค่าที่ต่างกันลงในสูตรอย่างน้อยหนึ่งสูตร ตารางข้อมูลมีอยู่สองชนิด คือ ตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียว และตารางข้อมูลแบบสองตัวแปร) หรือป้ายชื่อข้อมูล (ป้ายชื่อข้อมูล: ป้ายที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแสดงข้อมูลซึ่งจะใช้แสดงจุดข้อมูลหรือค่าหนึ่งๆ ที่มาจากเซลล์บนแผ่นข้อมูล)) จะถูกแสดงในการจัดเรียงเฉพาะแบบในแผนภูมิของคุณ คุณสามารถเลือกจากเค้าโครงที่หลากหลายที่มีให้แผนภูมิแต่ละชนิด

เมื่อคุณนำลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้ แผนภูมิจะถูกจัดรูปแบบตามชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ)เอกสารที่คุณได้นำไปใช้ เพื่อให้แผนภูมิของคุณตรงกับของหน่วยงานหรือของคุณเอง สีของชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบสี: ชุดของสีที่ใช้ในแฟ้ม ชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ) (ชุดสี), แบบอักษรของชุดรูปแบบ (แบบอักษรของชุดรูปแบบ: แบบอักษรชุดหลักและรองที่นำมาใช้กับแฟ้ม ชุดรูปแบบอักษร ชุดรูปแบบสีและชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ) (ชุดของหัวข้อและแบบอักษรของเนื้อความ) และลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบลักษณะพิเศษ: ชุดของคุณลักษณะที่นำมาใช้กับองค์ประกอบในแฟ้ม ชุดรูปแบบลักษณะพิเศษ ชุดรูปแบบสี และชุดรูปแบบอักษรล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ) (ชุดของเส้นและการเติมลักษณะพิเศษ)

 หมายเหตุ   คุณไม่สามารถสร้างเค้าโครงหรือลักษณะแผนภูมิของคุณเอง แต่คุณสามารถสร้างแม่แบบแผนภูมิที่รวมเค้าโครงและการจัดรูปแบบแผนภูมิที่คุณต้องการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแม่แบบแผนภูมิ ให้ดูการใช้แผนภูมิใหม่ด้วยการสร้างแม่แบบแผนภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแผนภูมิ ให้ดูการเปลี่ยนเค้าโครงหรือลักษณะของแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การเพิ่มการจัดรูปแบบที่สะดุดตาลงในแผนภูมิ

นอกเหนือจากการนำลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้แล้ว คุณยังสามารถนำการจัดรูปแบบมาใช้กับองค์ประกอบแผนภูมิแต่ละแผนภูมิได้อย่างง่ายดาย เช่น เครื่องหมายของข้อมูล (เครื่องหมายของข้อมูล: สัญลักษณ์แท่ง พื้นที่ จุด ชิ้น หรือสัญลักษณ์อื่นในแผนภูมิที่ใช้แสดงแทนจุดข้อมูลหรือค่าหนึ่งๆ ที่มาจากเซลล์บนแผ่นงาน โดยเครื่องหมายของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันในแผนภูมิจะประกอบขึ้นเป็นชุดข้อมูลหนึ่งชุด) พื้นที่แผนภูมิ พื้นที่การลงจุด และตัวเลขและข้อความในชื่อและป้ายชื่อเพื่อให้แผนภูมิของคุณสะดุดตา คุณสามารถนำลักษณะรูปร่างและลักษณะอักษรศิลป์บางลักษณะมาใช้ได้ และคุณยังสามารถจัดรูปแบบรูปร่างและข้อความขององค์ประกอบแผนภูมิได้ด้วยตนเองได้อีกด้วย

เมื่อต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบ คุณสามารถ

  • เติมองค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถใช้สี พื้นผิว รูปภาพ และสีเติมไล่ระดับเพื่อช่วยดึงความสนใจไปยังบางองค์ประกอบในแผนภูมิได้
  • เปลี่ยนเค้าโครงขององค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถใช้สี ลักษณะเส้น และน้ำหนักเส้นเพื่อเน้นองค์ประกอบแผนภูมิได้
  • เพิ่มลักษณะพิเศษลงในองค์ประกอบแผนภูมิ    คุณสามารถนำลักษณะพิเศษ เช่น การแรเงา การสะท้อน การเรืองแสง ขอบนุ่ม มุมเอียง และการหมุนสามมิติ ไปใช้กับรูปร่างองค์ประกอบแผนภูมิได้ ซึ่งจะทำให้แผนภูมิดูสมบูรณ์ขึ้น
  • จัดรูปแบบข้อความและตัวเลข    คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความและตัวเลขในชื่อ ป้ายชื่อ และกล่องข้อความบนแผนภูมิ เหมือนกับที่คุณทำกับข้อความและตัวเลขบนแผ่นงาน เมื่อต้องการทำให้ข้อความและตัวเลขโดดเด่นขึ้นมา คุณสามารถใช้ได้แม้กระทั่งลักษณะอักษรศิลป์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบองค์ประกอบแผนภูมิ โปรดดูที่จัดรูปแบบองค์ประกอบแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

การใช้แผนภูมิใหม่โดยสร้างแม่แบบแผนภูมิ

ถ้าคุณต้องการนำแผนภูมิที่คุณกำหนดเองมาใช้ใหม่เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณ คณสามารถบันทึกแผนภูมินั้นเป็นแม่แบบแผนภูมิ (*.crtx) ในโฟลเดอร์แม่แบบแผนภูมิ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถนำแม่แบบแผนภูมิไปใช้เหมือนกับที่ต้องการทำกับชนิดแผนภูมิที่มีอยู่แล้วภายในอื่นๆ ที่จริงแล้ว แม่แบบแผนภูมิเป็นชนิดแผนภูมิจริง และคุณยังสามารถใช้ชนิดแม่แบบเพื่อเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของแผนภูมิที่มีอยู่ได้

ถ้าคุณใช้แม่แบบแผนภูมิบ่อยครั้ง คุณสามารถบันทึกแม่แบบเป็นชนิดแผนภูมิเริ่มต้น

 หมายเหตุ   แม่แบบแผนภูมิจะไม่เป็นไปตามเอกสารชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: ชุดขององค์ประกอบที่ออกแบบรวมเพื่อให้ได้ลักษณะเอกสารของคุณ ด้วยการใช้สี แบบอักษร และรูปภาพ) เมื่อต้องการใช้สีชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบสี: ชุดของสีที่ใช้ในแฟ้ม ชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ), แบบอักษรชุดรูปแบบ (แบบอักษรของชุดรูปแบบ: แบบอักษรชุดหลักและรองที่นำมาใช้กับแฟ้ม ชุดรูปแบบอักษร ชุดรูปแบบสีและชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ) และ ลักษณะพิเศษชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบลักษณะพิเศษ: ชุดของคุณลักษณะที่นำมาใช้กับองค์ประกอบในแฟ้ม ชุดรูปแบบลักษณะพิเศษ ชุดรูปแบบสี และชุดรูปแบบอักษรล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ) ในแผนภูมิที่คุณสร้างโดยใช้แม่แบบแผนภูมิ คุณสามารถนำลักษณะมาใช้กับแผนภูมินั้น ลักษณะแผนภูมิจะตั้งค่าชุดรูปแบบของแผนภูมิใหม่ให้เป็นชุดรูปแบบเอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูการใช้ลักษณะแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและเค้าโครงแผนภูมิสำหรับการมองดูอย่างมืออาชีพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้แม่แบบแผนภูมิ โปรดดูที่การสร้าง การนำไปใช้ หรือการเอาแม่แบบแผนภูมิออก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007