การแทรกหมายเลขหน้าบนแผ่นงาน

  1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการแทรกหมายเลขหน้า

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการแทรกหมายเลขหน้าลงในแผ่นงานหลายๆ แผ่นพร้อมกัน ให้คลิกแท็บแผ่นงานแท็บแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ในขณะคลิกแท็บแผ่นงานแท็บอื่น

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
  2. คลิก หัวกระดาษกำหนดเอง หรือ ท้ายกระดาษกำหนดเอง
  3. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฏ ให้คลิกภายในกล่อง ส่วนซ้าย ส่วนกลาง หรือ ส่วนขวา
  4. คลิกปุ่มหมายเลขหน้า รูปปุ่มหมายเลขหน้า แล้วคลิก ตกลง

รูปตัวอย่างของหัวกระดาษและท้ายกระดาษจะปรากฏในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการเริ่มระบุหมายเลขหน้าด้วยหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่ 1 ให้คลิกแท็บ หน้า ของกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ แล้วพิมพ์หมายเลขที่ต้องการลงในช่อง หมายเลขหน้าแรก

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003