การแสดงแถบเครื่องมือมาตรฐานและแถบเครื่องมือจัดรูปแบบเป็นสองแถว

ตามค่าเริ่มต้น แถบเครื่องมือ มาตรฐาน และ จัดรูปแบบ จะปรากฏในลักษณะ เทียบชิดขอบ (เทียบชิดขอบ: การยึดให้ติดด้านบน ด้านล่าง หรือด้านข้างของหน้าต่าง คุณสามารถจัดบานหน้าต่างงาน กล่องเครื่องมือ แถบเมนู และแถบเครื่องมือทั้งหมดให้เทียบชิดขอบได้) บนแถวเดียว โดยแสดงปุ่มต่างๆ ที่คุณใช้บ่อยครั้งที่สุด ให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อแสดงปุ่มทั้งหมดบนแถบเครื่องมือดังกล่าวแต่ละแถบเครื่องมือโดยแสดงแถบเครื่องมือบนแถวที่แยกกันต่างหาก

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง
  2. คลิกแท็บ ตัวเลือก
  3. ภายใต้ เมนูและแถบเครื่องมือดัดแปลง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบเครื่องมือมาตรฐานและแถบเครื่องมือจัดรูปแบบเป็น 2 แถว

หมายเหตุ  ในระหว่างที่กล่องโต้ตอบ กำหนดเอง เปิดอยู่ แถบเครื่องมือ มาตรฐาน และ จัดรูปแบบ จะแสดงเป็น 2 แถว แม้กระทั่งในกรณีที่ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบเครื่องมือมาตรฐานและแถบเครื่องมือจัดรูปแบบเป็น 2 แถว ออกแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถดูปุ่มทั้งหมดบนแถบเครื่องมือดังกล่าวในขณะที่คุณกำหนดแถบเครื่องมือและเมนูเองได้

 
 
นำไปใช้กับ:
2007 Office System, InfoPath 2007, OneNote 2007, Project 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Excel 2003, FrontPage 2003, Office 2003, OneNote 2003, PowerPoint 2003, Project 2003, Word 2003, Excel, FrontPage, InfoPath 2003, Microsoft InfoPath, OneNote, Picture Manager, PowerPoint, Project, Project (std) , Publisher, SharePoint Designer, Visio , Visio Standard, Word