การจัดรูปแบบรายงาน Power View

มีหลายวิธีในการจัดรูปแบบรายงาน Power View ของคุณ

เครื่องมือการจัดรูปแบบรายงานใน Power View

การจัดรูปแบบที่พร้อมใช้งานในแท็บ Power View
In this article


การเพิ่มรูปพื้นหลัง

  1. ใน Excel บนแท็บ Power View > ตั้งค่ารูป

ใน Power View ใน SharePoint บนแท็บ สไตล์ > ตั้งค่ารูป

  1. เรียกดูรูปที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด
  2. ตามค่าเริ่มต้น Power View จะวางรูปดังกล่าวไว้โดยตั้งค่า ตำแหน่งรูป เป็น พอดี และตั้งค่า ความโปร่งใส เป็น 50% คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าวได้

 หมายเหตุ    การเพิ่มรูปลงในแผ่นงานหรือมุมมอง Power View จะไม่เพิ่มภาพนั้นไปยังแผ่นงานหรือมุมมอง Power View อื่นๆ คุณสามารถเพิ่มรูปเดียวกันหรือรูปอื่นไปยังแต่ละแผ่นงานหรือมุมมอง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเพิ่มรูปใน Power View

การเลือกการจัดรูปแบบพื้นหลัง

Power View มีพื้นหลังให้เลือกหลายอย่าง ตั้งแต่ ทึบ ไปจนถึง การไล่ระดับสีหลายรูปแบบ ด้วยพื้นหลังที่เข้มขึ้น ข้อความจะเปลี่ยนเป็นสีขาวและสีเทาเฉดอ่อนลง

  • ใน Excel บนแท็บ Power View > พื้นหลัง

ใน Power View ใน SharePoint บนแท็บ สไตล์ > พื้นหลัง

การเลือกธีม

ธีมที่ 39 ใน Power View จะเหมือนกับธีมใน Excel แต่ละธีมจะมีสีและฟอนต์ที่คู่กัน ธีมจะถูกนำไปใช้กับการแสดงภาพและข้อความบนแผ่นงานของคุณ โดยจะไม่แทนที่รูปพื้นหลัง

  • ใน Excel บนแท็บ Power View > ธีม

ใน Power View ใน SharePoint บนแท็บ สไตล์ > ธีม

การเปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับการแสดงข้อมูลเป็นภาพ

  1. เลือกการแสดงข้อมูลเป็นภาพ
  2. ใน Excel บนแท็บ ออกแบบ > เพิ่มขนาดฟอนต์ หรือ ลดขนาดฟอนต์

ใน Power View ใน SharePoint บนแท็บ สไตล์ > เพิ่มขนาดฟอนต์ หรือ ลดขนาดฟอนต์

การแสดงภาพที่มีขนาดฟอนต์ที่แตกต่างกัน

แผ่นงานที่มีธีมและพื้นหลังใหม่และขนาดฟอนต์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการแสดงภาพเดียว

เปลี่ยนฟอนต์หรือขนาดฟอนต์สำหรับทั้งแผ่น

ฟอนต์ที่เลือกจะถูกนำไปใช้กับทุกการแสดงภาพ ยกเว้นฟอนต์บนการแสดงภาพแผนที่

  • ใน Excel บนแท็บ Power View > ฟอนต์ หรือ ขนาดของข้อความ

ใน Power View ใน SharePoint บนแท็บ สไตล์ > ฟอนต์ หรือ ขนาดของข้อความ

 หมายเหตุ    คุณสามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์สำหรับการแสดงข้อมูลเป็นภาพแต่ละการแสดงได้ แต่จะเปลี่ยนฟอนต์ไม่ได้

การจัดรูปแบบตัวเลขในตาราง การ์ด หรือเมทริกซ์

  1. เลือกเซลล์ในคอลัมน์ที่มีตัวเลขที่คุณต้องการจัดรูปแบบ
  2. ใน Excel บนแท็บ ออกแบบ > ส่วน ตัวเลข ให้เลือกรูปแบบ

ใน Power View ใน SharePoint บนแท็บ หน้าแรก > ส่วน ตัวเลข ให้เลือกรูปแบบ

การดำเนินการนี้จะจัดรูปแบบตัวเลขในคอลัมน์นั้น ถ้าต้องการจัดรูปแบบข้อความหรือตัวเลขในคอลัมน์อื่นๆ ให้เลือกเซลล์ในแต่ละคอลัมน์ แล้วจัดรูปแบบตัวเลขเหล่านั้นแยกต่างหาก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

วิดีโอ Power View และ Power Pivot

บทช่วยสอน: การวิเคราะห์ข้อมูล PivotTable โดยใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013

Power View: สำรวจ สร้างภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2013, Power View in Excel 2013, Power View in SharePoint Server 2013