คีย์ลัดและการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Power View ใน Excel

บทความนี้จะกล่าวถึงคีย์ลัดและฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงอื่นๆ ของ Power View ใน Excel 2013

Power View มีสองเวอร์ชัน คือ Power View ใน Excel 2013 และ Power View ใน SharePoint 2013 คีย์ลัดในหัวข้อนี้นำไปใช้ได้เฉพาะกับ Power View ใน Excel 2013 อ่านเกี่ยวกับคีย์ลัดและการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Power View ใน SharePoint และอ่านเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆ ที่คุณสามารถทำได้ใน Power View

อ่านส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคีย์ลัดใน Excel


 หมายเหตุ 

Power View สนับสนุนสิ่งต่อไปนี้:

 • ตัวอ่านหน้าจอของบริษัทอื่นส่วนใหญ่
 • ความคมชัดสูง
ในบทความนี้


การนำทางของรายการเขตข้อมูล

การดำเนินการ การทำงานของคีย์บอร์ด

ส่วนเขตข้อมูลของรายการเขตข้อมูล

   
ย้ายไปยังตารางหรือเขตข้อมูลก่อนหน้า/ถัดไป ลูกศรขึ้น, ลง
ย้ายไปยังตารางหรือเขตข้อมูลแรก/สุดท้าย Home, End
ขยาย/ยุบตาราง ลูกศรซ้าย, ขวา
เลือก/ล้างเขตข้อมูล Spacebar
เพิ่ม/ลบเขตข้อมูลเริ่มต้นของตารางทั้งหมด Spacebar
แสดงเมนูแบบหล่นลง Shift+Enter

ส่วนเค้าโครงของรายการเขตข้อมูล

   
ย้ายไปยังเขตข้อมูลก่อนหน้า/ถัดไปภายในพื้นที่เขตข้อมูล ลูกศรขึ้น, ลง
ย้ายเขตข้อมูลที่เลือกไปยังตำแหน่งก่อนหน้า/ถัดไปภายในส่วนเค้าโครง Ctrl+ลูกศรขึ้น, Ctrl+ลูกศรลง
เอาเขตข้อมูลออก Shift+Enter

การนำทางของตารางและเมทริกซ์

การดำเนินการ การทำงานของคีย์บอร์ด
ใส่ตารางหรือเมทริกซ์ Tab แล้ว Enter
ปรับขนาดตารางหรือเมทริกซ์ Shift + Ctrl + แป้นลูกศร
ย้ายโฟกัสขึ้น/ลงหนึ่งเซลล์ (ข้ามทุกเซลล์ในพื้นที่ทั้งหมด) ลูกศรขึ้น/ลง
ย้ายโฟกัสไปทางซ้าย/ขวาหนึ่งเซลล์ (ข้ามทุกเซลล์ในพื้นที่ทั้งหมด) ลูกศรซ้าย/ขวา
ย้ายโฟกัสและมุมมองไปยังเซลล์แรกในมุมมองปัจจุบัน (สำหรับแต่ละพื้นที่ของเมทริกซ์) หน้าแรก
ย้ายโฟกัสและมุมมองไปยังเซลล์สุดท้ายในมุมมองปัจจุบัน (สำหรับแต่ละพื้นที่ของเมทริกซ์) สิ้นสุด

การนำทางของแผนภูมิ

การดำเนินการ การทำงานของคีย์บอร์ด

เลือกแผนภูมิในมุมมองและวนรอบส่วนต่างๆ ของแผนภูมิตามลำดับต่อไปนี้

 1. จุดบนแผนภูมิ
 2. คำอธิบายแผนภูมิ
 3. เรียงลำดับตามเขตข้อมูล
 4. เรียงลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย
 5. กรอง
 6. ป็อปเอาท์
Tab

เมื่อส่วนจุดบนแผนภูมิของแผนภูมิมีโฟกัส จะมีการวนรอบข้อมูลในแผนภูมิตามลำดับต่อไปนี้:

 1. จุดบนแผนภูมิ
 2. จุดข้อมูลทั้งชุด (บล็อกข้อมูลสำหรับคอลัมน์หรือแผนภูมิแท่ง)
 3. จุดข้อมูลแต่ละจุดในชุดนั้น
 4. จุดข้อมูลอีกชุดทั้งชุด
 5. จุดข้อมูลแต่ละจุดในชุดนั้น
ลูกศรขวา/ซ้าย

เมื่อส่วนจุดบนแผนภูมิของแผนภูมิมีโฟกัส จะมีการวนรอบข้อมูลในแผนภูมิตามลำดับต่อไปนี้:

 1. จุดบนแผนภูมิ
 2. จุดข้อมูลทั้งชุดครั้งละชุด
ลูกศรขึ้น/ลง
ปรับขนาดแผนภูมิ Shift + Ctrl + แป้นลูกศร
เลือกหรือยกเลิกการเลือกจุดข้อมูล (คลิกครั้งเดียว) Spacebar หรือ Enter
เลื่อนขึ้นไปยังจุดข้อมูลชุดต่อไป Page Up
เลื่อนลงมายังจุดข้อมูลชุดต่อไป Page Down
เลื่อนไปทางซ้ายไปยังจุดข้อมูลชุดต่อไป Ctrl + Page Up
เลื่อนไปทางขวาไปยังจุดข้อมูลชุดต่อไป Ctrl + Page Down
ย้ายโฟกัสไปยังจุดข้อมูลชุดแรก (แนวตั้ง) หน้าแรก
ย้ายโฟกัสไปยังจุดข้อมูลชุดสุดท้าย (แนวตั้ง) สิ้นสุด
ย้ายโฟกัสไปยังจุดข้อมูลชุดแรก (แนวนอน) Ctrl + Home
ย้ายโฟกัสไปยังจุดข้อมูลชุดสุดท้าย (แนวนอน) Ctrl + End
ขยายแกน* (ครั้งละ 25% จัดตำแหน่งกึ่งกลาง) Ctrl + ลูกศรขึ้น หรือ Ctrl + ลูกศรขวา
ย่อแกน Ctrl + ลูกศรลง หรือ Ctrl + ลูกศรซ้าย

*การขยายแกนใช้สำหรับแกนแบบต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่น ปีหรือวันที่) คุณสามารถเปลี่ยนแกนเป็นแบบต่อเนื่องใน Ribbon ได้ บนแท็บบริบท เครื่องมือแผนภูมิ บนแท็บ เค้าโครง ให้คลิก ชนิด แล้วคลิก ต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Power View: สำรวจ แสดงภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

คีย์ลัดใน Excel

คีย์ลัดและการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Power View ใน SharePoint

 
 
นำไปใช้กับ:
Office 365 Enterprise, Office 365 Small Business Premium, Power View in Excel 2013, Power View in SharePoint Server 2013, SharePoint Server 2013 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business