การสร้างสูตรอย่างง่าย

 สิ่งสำคัญ   ผลลัพธ์จากการคำนวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel จำนวนหนึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซีที่ใช้ Windows ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x86-64 กับพีซีที่ใช้ Windows RT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างนี้

คุณสามารถสร้างสูตรอย่างง่ายเพื่อบวก ลบ คูณ หรือหารค่าในเวิร์กชีตของคุณได้ สูตรอย่างง่ายจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ แล้วตามด้วย ค่าคงที่ (ค่าคงที่: ค่าที่ไม่ได้มาจากการคำนวณ ตัวอย่างเช่น ตัวเลข 210 และข้อความ "รายได้ต่อไตรมาส" เป็นค่าคงที่ ส่วนนิพจน์หรือค่าใดๆ ที่เป็นผลลัพธ์จากนิพจน์จะไม่ใช่ค่าคงที่)ที่เป็นค่าตัวเลขและตัวดำเนินการ (ตัวดำเนินการ: เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ระบุชนิดของการคำนวณที่จะทำภายในนิพจน์ ซึ่งตัวดำเนินการที่มีใช้ ได้แก่ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ และตัวดำเนินการอ้างอิง)การคำนวณ เช่น เครื่องหมายบวก (+) เครื่องหมายลบ (-) เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายทับ (/)

เช่น เมื่อคุณใส่สูตร =5+2*3 Excel จะคูณตัวเลขสองตัวสุดท้าย และบวกตัวเลขแรกกับผลลัพธ์ ตามลำดับมาตรฐานของการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ต้องทำการคูณก่อนการบวก

  1. บนเวิร์กชีต ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการจะใส่สูตร
  2. พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) แล้วตามด้วยค่าคงที่ และตัวดำเนินการที่คุณต้องการใช้ในการคำนวณ

คุณสามารถใส่ค่าคงที่และตัวดำเนินการได้มากเท่าที่คุณต้องการ แต่สูงสุดไม่เกิน 8192 อักขระ

 เคล็ดลับ    แทนที่จะพิมพ์ค่าคงที่ในสูตรของคุณ คุณสามารถเลือกเซลล์ที่มีค่าที่คุณต้องการใช้ และใส่ตัวดำเนินการระหว่างเซลล์ที่เลือกได้

  1. กด Enter


 บันทึกย่อ 

  • เมื่อต้องการบวกค่าด้วยความรวดเร็ว คุณสามารถใช้ ผลรวมอัตโนมัติ แทนการใส่สูตรด้วยตัวคุณเอง (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม การแก้ไข)
  • นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชัน (เช่น ฟังก์ชัน SUM) เพื่อคำนวณค่าในเวิร์กชีตของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ การสร้างสูตรโดยใช้ฟังก์ชัน
  • ถ้าต้องการก้าวไปอีกหนึ่งขั้น คุณสามารถใช้การอ้างอิงเซลล์และชื่อแทนค่าจริงในสูตรอย่างง่ายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ การใช้การอ้างอิงเซลล์ในสูตร และ การกำหนดและใช้ชื่อในสูตร

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าจำเป็น คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล
2
5
สูตร คำอธิบาย ผลลัพธ์
'=A2+A3 บวกค่าในเซลล์ A1 และ A2 =A2+A3
'=A2-A3 ลบค่าในเซลล์ A2 จากค่าใน A1 =A2-A3
'=A2/A3 หารค่าในเซลล์ A1 ด้วยค่าในเซลล์ A2 =A2/A3
'=A2*A3 คูณค่าในเซลล์ A1 ด้วยค่าในเซลล์ A2 =A2*A3
'=A2^A3 ยกค่าในเซลล์ A1 จนถึงค่าเอ็กซ์โพเนนเชียลที่ระบุใน A2 =A2^A3
สูตร คำอธิบาย ผลลัพธ์
'=5+2 บวก 5 กับ 2 =5+2
'=5-2 ลบ 2 จาก 5 =5-2
'=5/2 หาร 5 ด้วย 2 =5/2
'=5*2 คูณ 5 ด้วย 2 =5*2
'=5^2 5 ยกกำลัง 2 =5^2

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2013