สร้างสูตรโดยใช้ฟังก์ชัน

 สิ่งสำคัญ   ผลลัพธ์จากการคำนวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel จำนวนหนึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซีที่ใช้ Windows ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x86-64 กับพีซีที่ใช้ Windows RT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างนี้

คุณสามารถสร้างสูตร (สูตร: ลำดับของค่า การอ้างอิงเซลล์ ชื่อ ฟังก์ชัน หรือตัวดำเนินการในเซลล์ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะให้ค่าใหม่ โดยที่สูตรจะต้องเริ่มด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ)เพื่อคำนวณค่าในเวิร์กชีตของคุณได้โดยใช้ฟังก์ชัน (ฟังก์ชัน: สูตรที่เขียนไว้ล่วงหน้าที่จะใช้ค่าหนึ่งหรือหลายค่า ดำเนินการต่างๆ และส่งกลับค่าหนึ่งหรือหลายค่า ใช้ฟังก์ชันเพื่อทำให้สูตรบนแผ่นงานสั้นลงและไม่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณที่ยาวหรือซับซ้อน) ตัวอย่างเช่น ทั้งสูตร =SUM(A1:A2) และ SUM(A1,A2) ใช้ฟังก์ชัน SUM ในการบวกค่าในเซลล์ A1 และ A2 เหมือนกัน สูตรจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ

  1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการจะใส่สูตร
  2. เมื่อต้องการเริ่มต้นสูตรด้วยฟังก์ชัน ให้คลิก แทรกฟังก์ชัน รูปปุ่ม บนแถบสูตร รูปปุ่ม

Excel จะแทรกเครื่องหมายเท่ากับ (=) ให้คุณ

  1. ในกล่อง หรือเลือกประเภท ให้เลือก ทั้งหมด

ถ้าคุณคุ้นเคยกับประเภทของฟังก์ชัน คุณสามารถเลือก ประเภทได้ด้วย

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าควรใช้ฟังก์ชันใด คุณสามารถพิมพ์คำถามซึ่งอธิบายสิ่งที่คุณต้องการทำในกล่อง ค้นหาฟังก์ชัน (ตัวอย่าง เช่น "บวกตัวเลข" จะส่งกลับฟังก์ชัน SUM )

 เคล็ดลับ    สำหรับรายการฟังก์ชันที่ใช้ได้ ให้ดู ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร) หรือฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

  1. ในกล่อง เลือกฟังก์ชัน ให้เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง
  2. ในกล่องอาร์กิวเมนต์ที่ใช้แสดงฟังก์ชันที่คุณเลือกไว้ ให้ใส่ค่า สตริงข้อความ หรือการอ้างอิงเซลล์ที่คุณต้องการ

แทนที่จะพิมพ์การอ้างอิงเซลล์ คุณสามารถเลือกเซลล์ที่คุณต้องการอ้างอิงได้ คลิก รูปปุ่ม เพื่อย่อกล่องโต้ตอบให้เล็กสุด แล้วเลือกเซลล์ที่คุณต้องการอ้างอิง จากนั้นคลิก รูปปุ่ม เพื่อขยายกล่องโต้ตอบอีกครั้ง

 เคล็ดลับ    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันและอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน ให้คลิก วิธีใช้เกี่ยวกับฟังก์ชันนี้

  1. หลังจากคุณใส่อาร์กิวเมนต์สำหรับสูตรเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

 เคล็ดลับ    ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันบ่อยๆ คุณสามารถใส่สูตรของคุณในเวิร์กชีตได้โดยตรง หลังจากที่คุณพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) และชื่อฟังก์ชันแล้ว คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันได้ด้วยการกด F1

ตัวอย่าง

คัดลอกตารางนี้ไปที่เซลล์ A1 ในเวิร์กชีตเปล่าใน Excel เพื่อทำงานกับตัวอย่างของสูตรที่ใช้ฟังก์ชันเหล่านี้

ข้อมูล
5 4
2 6
3 8
7 1
สูตร คำอธิบาย ผลลัพธ์
'=SUM(A:A) บวกตัวเลขทั้งหมดในคอลัมน์ A =SUM(A:A)
'=AVERAGE(A1:B4) เฉลี่ยตัวเลขทั้งหมดในช่วง A1:B4 =AVERAGE(A1:B4)

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2013