การตั้งค่าระยะขอบกระดาษก่อนพิมพ์เวิร์กชีต

เพื่อให้การจัดแนวเวิร์กชีตของ Microsoft Excel บนหน้าที่พิมพ์ดีขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนระยะขอบ ระบุระยะขอบแบบกำหนดเอง หรือจัดให้เวิร์กชีตอยู่กึ่งกลางตามแนวนอน หรือแนวตั้งของหน้าได้

ระยะขอบกระดาษคือพื้นที่ว่างระหว่างข้อมูลเวิร์กชีตกับขอบของหน้าที่พิมพ์ ระยะขอบกระดาษบนและล่างสามารถใช้กับรายการบางอย่างได้ เช่น ส่วนหัวกระดาษ ส่วนท้ายกระดาษ และหมายเลขหน้า

  1. เลือกเวิร์กชีตเดียวหรือเวิร์กชีตหลายรายการที่คุณต้องการพิมพ์

แสดงวิธีการเลือกเวิร์กชีต

เมื่อต้องการเลือก ให้ทำแบบนี้
แผ่นงานเดียว

คลิกที่แท็บแผ่นงาน

แท็บแผ่นงาน

หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

ปุ่มเลื่อนแท็บ

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก
แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก
แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก คลิกขวาบนแท็บ แผ่นงาน และคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

เคล็ดลับ    เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน


  1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ

กลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ

  1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    • เมื่อต้องการใช้ระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้คลิก ปกติ กว้าง หรือ แคบ

 เคล็ดลับ   ถ้าก่อนหน้านี้คุณใช้การตั้งค่าระยะขอบแบบกำหนดเอง การตั้งค่านั้นจะใช้งานได้ในฐานะเป็นตัวเลือกระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นั่นคือ การตั้งค่าแบบกำหนดเองล่าสุด

  • เมื่อต้องการระบุระยะขอบกระดาษแบบกำหนดเอง ให้คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง จากนั้นในกล่อง บน ล่าง ซ้าย และ ขวา ให้ใส่ขนาดของระยะขอบที่คุณต้องการ
  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะขอบของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง แล้วใส่ขนาดระยะขอบใหม่ในกล่อง หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ การตั้งค่าระยะขอบของส่วนหัวกระดาษหรือส่วนท้ายกระดาษจะเปลี่ยนระยะห่างจากขอบบนของกระดาษถึงส่วนหัวกระดาษ หรือจากขอบล่างของกระดาษถึงส่วนท้ายกระดาษ

 บันทึกย่อ   การตั้งค่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษควรให้มีขนาดเล็กกว่าการตั้งค่าระยะขอบด้านบนและล่างของคุณ และใหญ่กว่าหรือเท่ากับระยะขอบต่ำสุดของเครื่องพิมพ์

  • เมื่อต้องการจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้าตามแนวนอนหรือแนวตั้ง ให้คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง จากนั้นภายใต้ กึ่งกลางหน้ากระดาษ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตามแนวนอน หรือ ตามแนวตั้ง

 เคล็ดลับ   เมื่อต้องการดูว่าระยะขอบใหม่จะส่งผลกับเวิร์กชีตที่จะพิมพ์อย่างไร ให้คลิก ตัวอย่างก่อนพิมพ์ บนแท็บ ระยะขอบ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ เมื่อต้องการปรับระยะขอบในการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้เลือก กล่องกาเครื่องหมาย แสดงระยะขอบ ในมุมขวาล่างของหน้าต่างแสดงตัวอย่าง แล้วลากที่จับระยะขอบสีดำบนด้านแต่ละด้าน หรือที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของหน้า

บันทึกย่อ    ระยะขอบกระดาษที่คุณกำหนดในเวิร์กชีตที่ระบุจะถูกเก็บไว้กับเวิร์กชีตนั้นเมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก คุณไม่สามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของระยะขอบกระดาษสำหรับเวิร์กบุ๊กใหม่ได้

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2013