ฉันใช้ Office เวอร์ชันใดอยู่

คุณสามารถใช้การจับภาพหน้าจอและขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อดูเวอร์ชันของ Microsoft Office ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้

Office 2003

Office 2003 มีเมนูแบบข้อความบนแถบสีเทา ซึ่งประกอบด้วย ไฟล์ แก้ไข มุมมอง แทรก รูปแบบ เครื่องมือ ตาราง หน้าต่าง และ วิธีใช้ วิธีแสดงใน Word 2003

วิธีใช้ Word 2003, เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ Word 03

  1. คลิก วิธีใช้ > เกี่ยวกับ
  2. บนกล่องโต้ตอบ เกี่ยวกับ ให้มองหาเวอร์ชันและ Service Pack (SP) ส่วนสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์จะปรากฏในเขตข้อมูล ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้คือ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Office 2007

Word 2007 ได้เริ่มใช้แท็บและ ปุ่ม Microsoft Office ปุ่ม Microsoft Office และเมนูแท็บ วิธีแสดงใน Word 2007

ตัวเลือกของ Word ของ Word 07

ทรัพยากรของ Word 2007

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office ปุ่ม Microsoft Office > ตัวเลือกของ Word
  2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ให้คลิก ทรัพยากร แล้วมองหาเวอร์ชันและ Service Pack (SP)

 หมายเหตุ    เมื่อต้องการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน ใน ทรัพยากร ให้คลิก เกี่ยวกับ บนกล่องโต้ตอบ เกี่ยวกับ ให้ดูที่ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้คือ

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Office 2010

Office 2010 ได้นำแท็บ ไฟล์ และมุมมอง Microsoft Office Backstage มาใช้ ตัวอย่างด้านล่างนี้คือ Word 2010

วิธีใช้ Word 2010

  1. คลิก ไฟล์ > วิธีใช้
  2. ภายใต้ เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์แล้ว ให้มองหาเวอร์ชัน

 หมายเหตุ    เมื่อต้องการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน ให้ดูที่ เกี่ยวกับ Microsoft Word

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Office 2013

Office เวอร์ชันล่าสุดยังคงใช้แท็บ ไฟล์ และมุมมอง Microsoft Office Backstage อยู่ ตัวอย่างด้านล่างนี้คือ Word 2013

Word 2013 จะแสดงหน้าต่าง ไฟล์ > บัญชีผู้ใช้

  1. คลิก ไฟล์ > บัญชีผู้ใช้
  2. ภายใต้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้มองหาเวอร์ชัน

 หมายเหตุ    เมื่อต้องการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน ให้คลิก เกี่ยวกับ Word

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

Office 2013 RT

Office 2013 RT ใช้แท็บ ไฟล์ และมุมมอง Microsoft Office Backstage เช่นกัน ตัวอย่างด้านล่างนี้คือ Word RT

Word RT จะแสดงหน้าต่าง ไฟล์ > บัญชีผู้ใช้

  1. แตะ ไฟล์ > บัญชีผู้ใช้
  2. ภายใต้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้มองหาเวอร์ชัน

 หมายเหตุ    เมื่อต้องการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน ให้แตะ เกี่ยวกับ Word

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business Premium, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Enterprise, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Midsize Business, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Small Business, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Word 2010, Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, Word 2007, Access 2003, Excel 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Project 2003, Word 2003