การเปิดโปรแกรมเสริมแผนผังองค์กรสำหรับโปรแกรม Microsoft Office

Organization Chart Add-in for Microsoft Office programs ซึ่งเดิมเรียกว่า Microsoft Organization Chart 2.0 เป็นโปรแกรมเสริมสำหรับโปรแกรม Microsoft Office 2010 ที่คุณสามารถติดตั้งและเพิ่มลงในเอกสาร Office ของคุณได้ Organization Chart ไม่ได้ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง Office 2010 และคุณต้องติดตั้งด้วยตนเองก่อนที่จะใช้ Organization Chart มีพร้อมใช้งานอยู่แล้วตั้งแต่รุ่น Microsoft PowerPoint 95 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญตั้งแต่รุ่นแรก และในอนาคตก็ไม่มีแผนที่จะเพิ่มฟังก์ชันที่มีนัยสำคัญลงในโปรแกรมนี้ คุณสามารถสร้างแผนผังองค์กรโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม Organization Chart โดยใช้ Visio หรือโดยสร้างกราฟิก SmartArt สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างแผนผังองค์กร Visio หรือ การสร้างแผนผังองค์กร

เมื่อต้องการติดตั้ง Organization Chart ให้ดูที่ ฉันสามารถค้นหา Microsoft Office Organization Chart ได้จากที่ไหน

  • หลังจากคุณติดตั้ง Organization Chart ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อเปิดโปรแกรม

บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วัตถุ แล้วคลิก Organization Chart Add-in for Microsoft Office programs

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Word 2010