เริ่มต้นใช้งานด่วน: การเรียงลำดับข้อมูลโดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

เมื่อคุณจัดเรียงข้อมูลในแผ่นงาน คุณสามารถเห็นข้อมูลในแบบที่คุณต้องการ และค้นหาค่าได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถจัดเรียงช่วงหรือตารางของข้อมูลบนคอลัมน์ของข้อมูลในหนึ่งหรือหลายคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียงลำดับพนักงานตามชื่อแผนกก่อนแล้วค่อยเรียงลำดับด้วยนามสกุล

วิธีการ

รูปไอคอน

เลือกข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับ    

  • เลือกช่วงข้อมูล เช่น A1:L5 (หลายแถวและหลายคอลัมน์) หรือ C1:C80 (คอลัมน์เดียว) ช่วงอาจรวมชื่อเรื่องที่คุณสร้างขึ้นเพื่อระบุคอลัมน์หรือแถวด้วย

ข้อมูลที่เลือก

รูปไอคอน

เรียงลำดับอย่างรวดเร็ว    

  1. เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ
  2. คลิก รูปปุ่ม เพื่อทำการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (จาก ก ถึง ฮ หรือจากตัวเลขที่น้อยที่สุดไปหามากที่สุด)

ปุ่มเรียงลำดับอย่างรวดเร็วในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ในแท็บ ข้อมูล

  1. คลิก รูปปุ่ม เพื่อทำการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (จาก ฮ ถึง ก หรือจากตัวเลขที่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด)
รูปไอคอน

เรียงลำดับตามเกณฑ์ที่ระบุ    

คุณสามารถเลือกคอลัมน์ที่จะทำการเรียงลำดับได้โดยการคลิกคำสั่ง การเรียงลำดับ ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ในแท็บ ข้อมูล

  1. เลือกเซลล์เดียวที่ใดก็ได้ในช่วงที่คุณต้องการเรียงลำดับ
  2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก เรียงลำดับ

คำสั่งเรียงลำดับในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ในแท็บ ข้อมูล

กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะปรากฏขึ้น

  1. ในรายการ เรียงลำดับตาม ให้เลือกคอลัมน์แรกที่คุณต้องการเรียงลำดับ
  2. ในรายการ เรียงลำดับ ให้เลือก ค่าสีของเซลล์สีแบบอักษร หรือ ไอคอนของเซลล์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  3. ในรายการ ลำดับ ให้เลือกลำดับที่คุณต้องการนำไปใช้ในการดำเนินการเรียงลำดับ ให้เป็นตามลำดับตัวอักษรหรือตัวเลขจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย (นั่นคือ จาก A ไป Z หรือจาก Z ไป A สำหรับข้อความ หรือจากจำนวนน้อยกว่าไปยังจำนวนมากกว่า หรือจากจำนวนมากกว่าไปยังจำนวนน้อยกว่า)

ขั้นตอนต่อไป

  • ลองจัดเรียงข้อมูลของคุณในแบบที่คุณต้องการโดยนำการเรียงลำดับแบบหลายระดับไปใช้ กล่าวคือ เรียงลำดับคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งก่อน แล้วจึงเรียงลำดับผลลัพธ์ที่ได้ดังกล่าวในคอลัมน์อื่นต่อไปเรื่อยๆ

เคล็ดลับ    Office.com ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยเนื้อหาใหม่ๆ รวมถึงบทความวิธีใช้ วิดีโอ และหลักสูตรการฝึกอบรม ถ้าด้านล่างของตัวแสดงวิธีใช้ระบุว่า ออฟไลน์ และคุณเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต ให้คลิก ออฟไลน์ แล้วคลิก แสดงเนื้อหาจาก Office.com หรือเยี่ยมชม โฮมเพจวิธีใช้และวิธีการของ Excel บน Office.com

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010