เริ่มต้นใช้งานด่วน: การกรองข้อมูลโดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

การกรองข้อมูลในแผ่นงานช่วยให้คุณสามารถค้นหาค่าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถกรองข้อมูลคอลัมน์เดียวหรือหลายคอลัมน์ ด้วยการกรองข้อมูล คุณสามารถควบคุมได้ไม่เพียงสิ่งที่คุณต้องการเห็น แต่รวมถึงสิ่งที่คุณต้องการแยกออกด้วย คุณสามารถกรองโดยยึดตามตัวเลือกที่คุณได้ทำจากรายการ หรือคุณสามารถสร้างการกรองเฉพาะที่เน้นให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการเห็นโดยเฉพาะเท่านั้น

คุณสามารถค้นหาข้อความและตัวเลขเมื่อคุณกรองโดยใช้กล่อง ค้นหา ในส่วนติดต่อตัวกรอง

เมื่อคุณกรองข้อมูล แถวทั้งหมดจะถูกซ่อนถ้ามีค่าในหนึ่งหรือหลายคอลัมน์ไม่ตรงกับเกณฑ์การกรอง คุณสามารถกรองค่าตัวเลขหรือค่าข้อความ หรือกรองตามสีสำหรับเซลล์ที่มีการนำการจัดรูปแบบสีไปใช้กับพื้นหลังหรือข้อความ

วิธีการ

รูปไอคอน

เลือกข้อมูลที่คุณต้องการกรอง    

ข้อมูลที่เลือก

  1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ตัวกรอง

กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

  1. คลิกลูกศร ลูกศรแบบหล่นลงของตัวกรอง ในหัวคอลัมน์เพื่อแสดงรายการที่คุณสามารถทำตัวเลือกตัวกรองได้

หมายเหตุ    Microsoft Excel จะแสดง ตัวกรองตัวเลข หรือ ตัวกรองข้อความ ในรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลในคอลัมน์

รูปไอคอน

กรองโดยการเลือกค่าหรือการค้นหา    

การเลือกค่าจากรายการและทำการค้นหาเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการกรอง เมื่อคุณคลิกลูกศรในคอลัมน์ที่มีตัวกรองที่เปิดใช้งาน ค่าทั้งหมดในคอลัมน์นั้นจะปรากฏในรายการ

การกรองข้อมูล

บรรยายภาพ 1 ใช้กล่อง ค้นหา เพื่อใส่ข้อความหรือตัวเลขที่จะค้นหา
บรรยายภาพ 2 เลือกและล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแสดงค่าที่พบในคอลัมน์ของข้อมูล
บรรยายภาพ 3 ใช้เกณฑ์ขั้นสูงเพื่อค้นหาค่าที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ
  1. เมื่อต้องการเลือกตามค่า ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย (เลือกทั้งหมด) ในรายการ การทำเช่นนี้จะเอาเครื่องหมายถูกออกจากกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด จากนั้น ให้เลือกเฉพาะค่าที่คุณต้องการดู แล้วคลิก ตกลง เพื่อดูผลลัพธ์
  2. เมื่อต้องการค้นหาข้อความในคอลัมน์ ให้ใส่ข้อความหรือตัวเลขในกล่อง ค้นหา อีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน เช่น เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายคำถาม (?) กด ENTER เพื่อดูผลลัพธ์
รูปไอคอน

กรองข้อมูลด้วยการระบุเงื่อนไข    

ด้วยการระบุเงื่อนไขต่างๆ คุณสามารถสร้างตัวกรองแบบกำหนดเองที่จำกัดข้อมูลให้แคบลงในแบบที่คุณต้องการโดยเฉพาะ คุณทำได้ด้วยการสร้างตัวกรอง ถ้าคุณเคยทำแบบสอบถามข้อมูลในฐานข้อมูล นี่จะเป็นสิ่งที่คุณคุ้นเคย

  1. ให้ชี้ไปที่ ตัวกรองตัวเลข หรือ ตัวกรองข้อความ ในรายการ เมนูจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณทำการกรองในเงื่อนไขต่างๆ
  2. ให้เลือกเงื่อนไข แล้วเลือกหรือใส่เกณฑ์ คลิกปุ่ม และ เพื่อรวมเกณฑ์ (นั่นคือ ต้องให้ได้ตรงเกณฑ์อย่างน้อยสองเกณฑ์) และปุ่ม หรือ เพื่อกำหนดให้ต้องตรงตามเพียงเงื่อนไขเดียวจากหลายๆ เงื่อนไข
  3. คลิก ตกลง เพื่อนำตัวกรองไปใช้ และรับผลลัพธ์ตามที่คุณคาดไว้

ขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ    บางเงื่อนไขจะสามารถนำไปใช้ได้เฉพาะกับข้อความเท่านั้น และบางเงื่อนไขก็สามารถใช้ได้เฉพาะกับตัวเลขเท่านั้น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010