เริ่มต้นใช้งานด่วน: การเปิดใช้งานและใช้ Add-in

Add-in เป็นคุณลักษณะใน Microsoft Excel ที่ให้คุณลักษณะและคำสั่งต่างๆ เพิ่มเติม โดย Add-in ที่เป็นที่นิยมคือ Analysis ToolPak และ Solver ซึ่ง Add-in ทั้งสองตัวนี้จะให้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ้นสำหรับการวางแผนแบบ "What-if" โดยเมื่อต้องการใช้ Add-in เหล่านี้ คุณต้องทำการติดตั้งและเปิดใช้งานก่อน

หัวข้อนี้จะมีกระบวนการที่แสดงวิธีการติดตั้งและเปิดใช้งาน Analysis ToolPak และ Solver และวิธีการเริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูลของคุณด้วย Add-in แต่ละตัว ซึ่งคุณสามารถใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้ในการติดตั้งและเปิดใช้งาน Add-in อื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม Add-in บางตัว เช่น Add-in ที่สร้างขึ้นโดยผู้ให้บริการรายอื่น อาจจะมีโปรแกรมสำหรับการติดตั้งเป็นของตนเอง

วิธีการ

ติดตั้งและเปิดใช้งาน Analysis ToolPak และ Solver

รูปไอคอน

ติดตั้งและเปิดใช้งาน Analysis ToolPak และ Solver    

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Backstage ปุ่ม Microsoft Backstage
 1. คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกประเภท Add-in
 2. ที่ใกล้ๆ ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Excel ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Excel Add-in ถูกเลือกไว้ในกล่อง จัดการ แล้วคลิก ไป
 3. ในกล่องโต้ตอบ Add-In ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ Analysis ToolPak และ Solver Add-in แล้วคลิก ตกลง
 4. ถ้า Excel แสดงข้อความที่ระบุว่าไม่สามารถเรียกใช้ Add-in นี้ได้และพร้อมท์ให้คุณทำการติดตั้ง ให้คลิก ใช่ เพื่อติดตั้ง Add-in ดังกล่าว

หมายเหตุ    ในกรณีนี้ เนื่องจากคุณกำลังติดตั้ง Add-in สองโปรแกรม Excel จะพร้อมท์ให้คุณติดตั้ง Add-in สองครั้ง ครั้งหนึ่งสำหรับ Analysis ToolPak และอีกครั้งหนึ่งสำหรับ Solver

บนแท็บ ข้อมูล ให้สังเกตว่ากลุ่ม การวิเคราะห์ ได้ถูกเพิ่มไว้ กลุ่มนี้มีปุ่มคำสั่งสำหรับ การวิเคราะห์ข้อมูล และสำหรับ Solver

กลุ่ม การวิเคราะห์ บนแท็บ ข้อมูล

ขณะนี้คุณพร้อมที่จะเริ่มใช้งาน Add-in เหล่านี้แล้ว

รูปไอคอน

เริ่มต้นใช้งาน Analysis ToolPak    

 1. บนแผ่นงาน ให้คลิกเซลล์
 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การวิเคราะห์ ให้คลิก การวิเคราะห์ข้อมูล
 3. ในกล่องโต้ตอบ การวิเคราะห์ข้อมูล ให้คลิกเครื่องมือที่คุณต้องการใช้และคลิก ตกลง

กล่องโต้ตอบ การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นสำหรับเครื่องมือที่คุณเลือก ให้ใส่พารามิเตอร์และเลือกตัวเลือกใดๆ ตามที่ต้องการ
รูปไอคอน

เริ่มต้นใช้งาน Solver    

 1. บนแผ่นงาน ให้ใส่สูตรแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซลล์ที่มีสูตรอยู่นั้นยังคงถูกเลือกไว้
 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การวิเคราะห์ ให้คลิก Solver
 3. ในกล่องโต้ตอบ Solver Parameters ให้เลือกระหว่าง ค่ามากที่สุดค่าน้อยที่สุด และ ค่าของ ถ้าคุณเลือก ค่าของ ให้ใส่ค่าในกล่อง
 4. ในกล่อง โดยการเปลี่ยนเซลล์ตัวแปร ให้ใส่เซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการคำนวณ
 5. คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มข้อจำกัดสำหรับเซลล์และใส่เงื่อนไขสำหรับเซลล์นั้น
 6. คลิก เพิ่ม อีกครั้งเพื่อเพิ่มข้อจำกัดเซลล์เพิ่มเติม (คุณสามารถมีข้อจำกัดได้หลายข้อสำหรับเซลล์หนึ่งๆ) และคลิก ตกลง เมื่อคุณเสร็จสิ้น จากนั้นคลิก คำนวณ

กล่องโต้ตอบ Solver Results จะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความแสดงความสำเร็จหรือข้อความแสดงความล้มเหลว

ขั้นตอนต่อไป

เคล็ดลับ    Office.com ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยเนื้อหาใหม่ เช่น บทความวิธีใช้ วิดีโอ และหลักสูตรการฝึกอบรม ถ้าที่ด้านล่างของตัวแสดงวิธีใช้แจ้งว่า ออฟไลน์ และคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ ให้คลิก ออฟไลน์ แล้วคลิก แสดงเนื้อหาจาก Office.com หรือเยี่ยมชมที่ โฮมเพจวิธีใช้และวิธีการสำหรับ Excel บน Office.com

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010