เริ่มต้นใช้งานด่วน: การแก้ไขและใส่ข้อมูลลงในแผ่นงาน

เมื่อต้องการทำงานกับข้อมูลบนแผ่นงาน คุณต้องใส่ข้อมูลนั้นลงในเซลล์บนแผ่นงานเสียก่อน จากนั้น คุณอาจต้องการปรับข้อมูลเพื่อให้มองเห็นได้ และแสดงข้อมูลในแบบที่คุณต้องการ

ดูวิดีโอ

วิธีการ

รูปไอคอน

ใส่ข้อมูล

  1. คลิกเซลล์ แล้วพิมพ์ข้อมูลในเซลล์นั้น
  2. กด ENTER หรือ TAB เพื่อย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

เคล็ดลับ     เมื่อต้องการใส่ข้อมูลลงบนบรรทัดใหม่ในเซลล์ ให้ใส่ตัวแบ่งบรรทัดด้วยการกด ALT+ENTER

  1. เมื่อต้องการใส่ชุดข้อมูล เช่น วัน เดือน หรือตัวเลขตามลำดับ ให้พิมพ์ค่าเริ่มต้นในเซลล์ แล้วในเซลล์ถัดไป ให้พิมพ์ค่าเพื่อสร้างรูปแบบ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการชุดข้อมูล 1, 2, 3, 4, 5..., ให้พิมพ์ 1 และ 2 ในสองเซลล์แรก

เลือกเซลล์ที่มีค่าเริ่มต้น แล้วลาก จุดจับเติม (จุดจับเติม: สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีดำขนาดเล็กซึ่งอยู่ที่มุมล่างขวาของสิ่งที่เลือก เมื่อคุณชี้ไปที่จุดจับเติม ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นกากบาทสีดำ) จุดจับเติม ไปตามช่วงที่คุณต้องการเติม

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการเติมค่าลำดับเพิ่มขึ้นลง ให้ลากลงด้านล่างหรือลากไปด้านขวา เมื่อต้องการเติมค่าลำดับลดลง ให้ลากขึ้นด้านบนหรือลากไปด้านซ้าย

รูปไอคอน

ปรับการตั้งค่า

  1. เมื่อต้องการตัดข้อความในเซลล์ ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การจัดแนว ให้คลิก ตัดข้อความ

กลุ่ม การจัดแนว บนแท็บ หน้าแรก

  1. เมื่อต้องการปรับความกว้างของคอลัมน์และความสูงของแถวให้พอดีกับเนื้อหาของเซลล์โดยอัตโนมัติ ให้เลือกคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

กลุ่ม เซลล์ บนแท็บ หน้าแรก

ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก ปรับความกว้างของคอลัมน์พอดีอัตโนมัติ หรือ ปรับความสูงของแถวพอดีอัตโนมัติ

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการปรับคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงานให้พอดีอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว ให้คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด แล้วคลิกสองครั้งที่ขอบเขตใดๆ ระหว่างสองส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถว

ปุ่ม เลือกทั้งหมด

รูปไอคอน

จัดรูปแบบข้อมูล

  1. เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบตัวเลขไปใช้ ให้คลิกเซลล์ที่มีตัวเลขที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจาก ทั่วไป แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

กลุ่ม แบบอักษร บนแท็บ หน้าแรก

  1. เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร ให้เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

กลุ่ม แบบอักษร บนแท็บ หน้าแรก

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010