เริ่มต้นใช้งานด่วน: การสร้างตาราง Excel

เมื่อต้องการให้การทำงานกับข้อมูลสะดวกง่ายดายมากขึ้น คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบตารางบนแผ่นงาน (แผ่นงาน: เอกสารหลักที่คุณใช้ใน Excel เพื่อจัดเก็บและทำงานกับข้อมูล ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กระดาษคำนวณ แผ่นงานจะประกอบด้วยเซลล์ที่จัดระเบียบอยู่ในรูปของคอลัมน์และแถว และแผ่นงานจะถูกเก็บอยู่ในสมุดงานเสมอ)ได้

ข้อมูลในตาราง Excel

ตารางมีตัวกรองที่ใช้งานได้ง่าย นอกเหนือจากคอลัมน์จากการคำนวณและแถวผลรวม ซึ่งช่วยให้การคำนวณสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้น

วิธีการ

รูปไอคอน บนแผ่นงาน ให้เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการรวมในตาราง โดยเซลล์ดังกล่าวสามารถเป็นเซลล์ว่างหรือเซลล์ที่มีข้อมูลก็ได้
รูปไอคอน

บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ ให้คลิก จัดรูปแบบเป็นตารางแล้วคลิกลักษณะตารางที่คุณต้องการ

กลุ่มลักษณะบนแท็บ หน้าแรก

แป้นพิมพ์ลัด    นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุ่ม CTRL+L หรือ CTRL+T ได้เช่นกัน

รูปไอคอน

ถ้าช่วงที่เลือกมีข้อมูลที่คุณต้องการแสดงเป็นส่วนหัวของตาราง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตารางของฉันมีส่วนหัวของตาราง ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเป็นตาราง

 หมายเหตุ 

  • ส่วนหัวของตารางจะแสดงชื่อเริ่มต้นถ้าคุณไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตารางของฉันมีส่วนหัวของตาราง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อเริ่มต้นได้โดยการเลือกส่วนหัวเริ่มต้นที่คุณต้องการแทนที่ แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ
  • กรณีนี้จะไม่เหมือนกับรายการใน Microsoft Office Excel 2003 กล่าวคือ ตารางจะไม่มีแถวพิเศษ (ที่มีเครื่องหมาย *) สำหรับการเพิ่มแถวใหม่อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนต่อไป

  • เมื่อคุณเลือกตาราง เครื่องมือตาราง จะพร้อมใช้งาน และแสดงแท็บ ออกแบบ ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงในตารางของคุณ ให้คลิกแท็บ ออกแบบ แล้วสำรวจดูกลุ่มและตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในแท็บนี้
  • สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างตาราง โปรดดูที่ การสร้างหรือลบตาราง Excel ในแผ่นงาน

เคล็ดลับ    Office.com ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยเนื้อหาใหม่ เช่น บทความวิธีใช้ วิดีโอ และหลักสูตรการฝึกอบรม ถ้าที่ด้านล่างของตัวแสดงวิธีใช้แจ้งว่า ออฟไลน์ และคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ ให้คลิก ออฟไลน์ แล้วคลิก แสดงเนื้อหาจาก Office.com หรือเยี่ยมชมที่ โฮมเพจวิธีใช้และวิธีการสำหรับ Excel บน Office.com

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2010