การซ่อมแซมโปรแกรม Office

การติดตั้ง Office ของคุณได้รับความเสียหายใช่หรือไม่ โปรแกรม Office ของคุณทำงานอย่างไม่ถูกต้องใช่หรือไม่ ก่อนที่คุณจะลองถอนการติดตั้งและติดตั้งใหม่อีกครั้ง ให้ลองซ่อมแซมการติดตั้ง Office ของคุณ

ถ้าจำเป็นจะต้องถอนการติดตั้ง โปรดดูที่ การถอนการติดตั้ง Office 2010 หรือ การถอนการติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 365

Windows 7

 1. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > โปรแกรม > โปรแกรมและคุณลักษณะ
 2. คลิกโปรแกรม Office ที่คุณต้องการซ่อมแซม แล้วคลิก เปลี่ยนแปลง
 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • ใน Office 2010 ให้คลิก ซ่อมแซม > ทำต่อไป
 • ใน Office 2013 ให้คลิก การซ่อมแซมแบบด่วน หรือ การซ่อมแซมแบบออนไลน์

คุณอาจต้องรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่การซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์

Windows 8

 1. กดแป้นโลโก้ Windows + X เพื่อดูรายการของคำสั่งและตัวเลือก (นี่คือวิธีที่รวดเร็วเพื่อไปยัง โปรแกรมและคุณลักษณะ ในแผงควบคุม)
 2. คลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ
 3. คลิกโปรแกรม Office ที่คุณต้องการซ่อมแซม แล้วคลิก เปลี่ยน
 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • ใน Office 2010 ให้คลิก ซ่อมแซม > ทำต่อไป
 • ใน Office 2013 ให้คลิก การซ่อมแซมแบบด่วน หรือ การซ่อมแซมแบบออนไลน์

คุณอาจต้องรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่การซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์

Windows Vista (สำหรับ Office 2010 เท่านั้น)

 1. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > โปรแกรม > โปรแกรมและคุณลักษณะ
 2. คลิกโปรแกรม Office ที่คุณต้องการซ่อมแซม แล้วคลิก เปลี่ยน
 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • ใน Office 2010 ให้คลิก ซ่อมแซม > ทำต่อไป
 • ใน Office 2013 ให้คลิก การซ่อมแซมแบบด่วน หรือ การซ่อมแซมแบบออนไลน์

คุณอาจต้องรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่การซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์

Windows XP (สำหรับ Office 2010 เท่านั้น)

 1. คลิก เริ่ม > แผงควบคุม > เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 2. คลิกโปรแกรม Office ที่คุณต้องการซ่อมแซม แล้วคลิก เปลี่ยน
 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • ใน Office 2010 ให้คลิก ซ่อมแซม > ทำต่อไป
 • ใน Office 2013 ให้คลิก การซ่อมแซมแบบด่วน หรือ การซ่อมแซมแบบออนไลน์

คุณอาจต้องรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่การซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, SharePoint Workspace 2010, Word 2010