การใช้ Excel เพื่อเปิดหรือบันทึกเวิร์กชีตในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods)

คุณสามารถเปิดและบันทึกไฟล์ต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ OpenDocument Spreadsheet (.ods) ซึ่งใช้โดยแอปพลิเคชันสเปรดชีตบางโปรแกรม เช่น OpenOffice.org Calc และ Google Docs ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด


เปิดสเปรดชีต OpenDocument ใน Excel

  1. คลิก ไฟล์ > เปิด > คอมพิวเตอร์ > เรียกดู
  2. เมื่อต้องการดูเฉพาะไฟล์ที่บันทึกไว้ในรูปแบบ OpenDocument ในรายการชนิดไฟล์ (ถัดจากกล่อง ชื่อไฟล์) ให้คลิก OpenDocument Spreadsheet (*.ods)
  3. ค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิก เปิด

 หมายเหตุ    เมื่อคุณเปิดไฟล์สเปรดชีต OpenDocumentใน Excel ไฟล์นั้นอาจมีรูปแบบต่างไม่เหมือนกับในโปรแกรมดั้งเดิมที่สร้างไฟล์นั้นขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้รูปแบบ OpenDocument

บันทึกเวิร์กชีต Excel ในรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument

 สิ่งสำคัญ    ถ้าคุณต้องการเก็บเวอร์ชัน Excel ของไฟล์เอาไว้ ขั้นแรกคุณจะต้องบันทึกไฟล์นั้นเป็นเวิร์กชีต Excel ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบไฟล์ .xlsx ก่อน แล้วจึงบันทึกไฟล์นั้นอีกครั้งในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods)

  1. คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น > คอมพิวเตอร์ > เรียกดู
  2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก OpenDocument Spreadsheet (*.ods)
  3. ตั้งชื่อและบันทึกไฟล์ของคุณ

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ OpenDocument

เมื่อคุณเปิดหรือบันทึกเวิร์กชีตในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) การจัดรูปแบบบางอย่างอาจสูญหายไป ทั้งนี้เนื่องจากแอปพลิเคชันสเปรดชีต OpenDocument และ Excel สนับสนุนฟีเจอร์และตัวเลือกต่างๆ เช่น การจัดรูปแบบและตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument และรูปแบบ Excel โปรดดูที่ ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) และรูปแบบ Excel (.xlsx)

 เคล็ดลับ    ก่อนจะส่งไฟล์ให้กับบุคคลอื่น คุณอาจต้องการปิดไฟล์นั้นแล้วเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูว่าลักษณะที่ปรากฏของไฟล์จะเป็นอย่างไรในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) เมื่อต้องการเปรียบเทียบไฟล์รูปแบบ Excel กับรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument ขั้นแรกให้บันทึกไฟล์นั้นในรูปแบบ Excel ก่อน จากนั้นเปิดทั้งรูปแบบ Excel และรูปแบบสเปรดชีต OpenDocument แล้วตรวจดูความแตกต่างในไฟล์ทั้งสองตามที่ปรากฏขึ้นมา

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2013, Office Shared 2013, Excel 2010