การพิมพ์ตาราง Excel

ถ้าข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์อยู่ในตาราง Microsoft Office Excel คุณสามารถพิมพ์เพียงตาราง Excel

  1. เลือกเซลล์ภายในตารางเพื่อเปิดใช้งานตาราง
  2. คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม แล้วคลิก พิมพ์

แป้นพิมพ์ลัด  นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด CTRL+P ได้อีกด้วย

  1. ภายใต้ สิ่งที่พิมพ์ ให้คลิก ตาราง
 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2007