ตั้งตัวเลือกภาษาสำหรับ Office

ใช้ได้กับ
Microsoft Office 2003

คุณสามารถตั้งตัวเลือกภาษาสำหรับการติดตั้ง Office ของคุณได้ด้วยการใช้เครื่องมือการตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office 2003

 1. ทำหนึ่งอย่างต่อไปนี้:
  • หากคุณใช้ Microsoft Windows XP ให้คลิก Start ชี้เมาส์ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด และ Microsoft Office ก่อนชี้เมาส์ไปที่ Microsoft Office Tools
  • หากคุณใช้ Microsoft Windows 2000 ให้คลิก Start ชี้เมาส์ไปที่ โปรแกรม และ Microsoft Office ก่อนชี้เมาส์ไปที่ Microsoft Office Tools
 2. คลิก Microsoft Office 2003 Language Settings
 3. บนแท็บ Enabled Languages ให้เลือกภาษาที่จะนำมาใช้แก้ไขเอกสารจากรายการ Available languages และคลิก Add
 4. ในรายการ Choose the language that defines default behavior in Microsoft Office applications ให้เลือกภาษาการติดตั้งสำหรับ Office

  หมายเหตุ  การตั้งค่านี้เป็นตัวเลือก หากภาษาการติดตั้งสำหรับ Office ของคุณเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน นอร์เวย์ หรือเซอร์เบีย ให้เลือกภาษาท้องถิ่นของภาษาที่ช่วยให้อรรถประโยชน์ต่างๆ เช่น ตัวตรวจสอบคำสะกด มีประโยชน์มากขึ้น

เปลี่ยนภาษาที่ต้องการให้ปรากฏ

หากคุณต้องการเปลี่ยนภาษาที่ต้องการให้ปรากฏบนอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หรือในวิธีใช้ คุณต้องซื้อและติดตั้ง Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface (MUI) Pack หลังจากที่คุณติดตั้ง MUI Pack แล้ว แท็บ อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ และวิธีใช้ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าภาษา Microsoft Office 2003 จะนำมาใช้ได้

 1. คลิกแท็บ อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ และวิธีใช้
 2. ในรายการ แสดง Office 2003 ในภาษา ให้เลือกภาษาของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ที่คุณต้องการ
 3. ในรายการ แสดงวิธีใช้เป็นภาษา ให้เลือกภาษาที่ต้องการใช้ดูวิธีใช้

  หากคุณไม่ได้ระบุภาษาใด วิธีใช้จะแสดงเป็นภาษาของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ที่คุณได้เลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, Office 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003, Access, Excel, FrontPage, Office - General , Outlook, PowerPoint, Word