ใช้เครื่องคิดเลขกับ Office

ใช้ได้กับ
Microsoft Office 2000, XP และ 2003

ทุกรุ่นของโปรแกรม Microsoft Windows มีเครื่องคิดเลขรวมอยู่ด้วย คุณสามารถคัดลอกและวางผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องคิดเลขของ Windows มาไว้ที่โปรแกรมใด ๆ ของ Microsoft Office

เครื่องคิดเลขของ Windows

เปิดเครื่องคิดเลข

ทำหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

แสดงMicrosoft Windows XP และ Microsoft Windows 2003 Server

  • คลิก เริ่ม ชี้เมาส์ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด ชี้เมาส์ไปที่ เบ็ดเตล็ด และคลิก เครื่องคิดเลข

แสดงMicrosoft Windows 2000

  • คลิก เริ่ม ชี้เมาส์ไปที่ โปรแกรม ชี้เมาส์ไปที่ เบ็ดเตล็ด และคลิก เครื่องคิดเลข

 หมายเหตุ 

  • แป้นพิมพ์รุ่นใหม่มักรวมปุ่มที่จะเริ่มต้นเครื่องคิดเลขของ Windows โดยอัตโนมัติ
  • หากต้องการสลับมาที่เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ บนเมนู มุมมอง ในเครื่องคิดเลข คลิก แบบวิทยาศาสตร์

คัดลอกและวางผลลัพธ์ที่คำนวณได้จากเครื่องคิดเลขลงในโปรแกรม Office

  1. ในเครื่องคิดเลข บนเมนู แก้ไข ให้คลิก คัดลอก
  2. ในโปรแกรม Office ของคุณ บนเมนู แก้ไข คลิก วาง

เครื่องคิดเลขแสดงแทน

Microsoft Office Excel 2003     โปรแกรม Excel 2003 จัดเตรียมอีกหลายวิธีสำหรับใช้ในการคำนวณแบบง่ายและขั้นสูง สำหรับผู้ใช้โปรแกรม Excel 2003 การฝึกอบรมบน Microsoft Office Online มีหลักสูตร ทำความรู้จักกับ Excel ที่จะช่วยคุณสำรวจวิธีใช้ Excel เป็นเครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลข PowerToy Microsoft PowerToys สำหรับ Windows XP     PowerToys ซึ่งมีอยู่เฉพาะในโปรแกรม Windows XP ได้รวม Power Calculator เอาไว้ด้วย เครื่องคิดเลขนี้สามารถใช้เพื่อแสดงผลกราฟและประเมินฟังก์ชันต่าง ๆ รวมถึงทำการแปลงอีกหลายรูปแบบ

 หมายเหตุ   เครื่องมือนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโปรแกรม Windows และไมโครซอฟท์ไม่ได้ให้การสนับสนุน และด้วยเหตุผลนี้ ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของไมโครซอฟท์จึงไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับ PowerToys

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003, Outlook 2003, Word 2003