การใช้ข้อความแบบมีมุมและกรอบใน Excel

ใช้ได้กับ
Microsoft Access 2002

ภาพปกสมุด


บทความนี้ตัดตอนมาจาก Microsoft Office Excel 2003 Inside Out โดย Craig Stinson และ Mark Dodge เยี่ยมชม Microsoft Learning เพื่อซื้อหนังสือนี้

มีหลายครั้งที่ป้ายชื่อด้านบนสุดของคอลัมน์กว้างกว่าข้อมูลที่มีอยู่ คุณสามารถใช้ตัวเลือก ตัดข้อความ(เมนูรูปแบบ คำสั่ง เซลล์ แท็บ การจัดตำแหน่งข้อความ) เพื่อทำให้ป้ายชื่อที่มีข้อความยาว ๆ นั้นแคบลง แต่บางก็ยังไม่พอ การเรียงข้อความตามแนวตั้งอาจเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ก็ทำให้อ่านยากและต้องใช้เนื้อที่ตามยาวมาก คุณอาจต้องการลองใช้วิธีใช้ข้อความแบบหมุนและสร้างกรอบให้เซลล์แทน ดังแสดงในรูปต่อไปนี้

ตัวอย่างข้อความแบบมีกรอบและมุม

นอกจากนี้ คุณอาจต้องการให้เซลล์ที่น่ารำคาญนี้ยังคงว่างเปล่าที่ด้านมุมซ้ายบนของตาราง คุณสามารถใช้กรอบแบบมีมุมเพื่อสร้างเซลล์ป้ายชื่อคู่ ดังแสดงในรูปต่อไปนี้

รูปเซลล์ป้ายชื่อคู่

นำข้อความมีมุมและกรอบไปใช้

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ
 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เซลล์
 3. บนแท็บ กรอบ ให้นำกรอบในแนวตั้งนี้ไปใช้กับช่วงด้านซ้าย ขวา และตรงกลาง
 4. บนแท็บ การจัดตำแหน่งข้อความ ในช่อง การวางแนว ให้คลิกจุดองศา หรือลากตัวชี้ไปยังมุมที่คุณต้องการ

 หมายเหตุ   เป็นการดีที่จะระบุมุมที่มีค่าบวกระหว่าง 30 ถึง 60 องศา

 1. ที่ด้านล่าง การจัดตำแหน่งข้อความ ในช่องรายการ แนวนอน ให้คลิก ตรงกลาง จากนั้นคลิก ตกลง

Excel จะหมุนกรอบไปทางซ้ายและขวารอบข้อความ

 1. หากต้องการย่อทุกคอลัมน์ให้แคบที่สุดเท่าที่จะทำได้ ให้เลือกคอลัมน์เหล่านั้น แล้วชี้ไปที่ คอลัมน์ บนเมนู รูปแบบ จากนั้นคลิก พอดีอัตโนมัติกับส่วนที่เลือก

เพิ่มกรอบแบบมีมุมให้เซลล์ว่าง

 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการจะจัดรูปแบบ จากนั้นพิมพ์เว้นวรรคเข้าไป 10 ตำแหน่ง

หากจำเป็น อาจปรับแก้ได้ในภายหลัง (เช่น จำเป็นต้องเว้นวรรค 20 ตำแหน่งก่อนถึงป้ายชื่อ Exam # ดังตัวอย่างข้างต้น)

 1. พิมพ์ป้ายชื่อแรก ซึ่งตรงกับป้ายชื่อคอลัมน์ที่ด้านบนตาราง
 2. หากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่สองครั้งในเซลล์เดียวกัน ให้กด ALT ค้างไว้และกด ENTER สองครั้ง
 3. พิมพ์ป้ายชื่อที่สอง ซึ่งตรงกับป้ายชื่อแถวด้านล่างซ้ายของตาราง จากนั้นกด ENTER
 4. เมื่อเลือกเซลล์แล้ว ให้กด เซลล์ บนเมนู รูปแบบ
 5. บนแท็บ กรอบ ในช่อง เส้น ที่ด้านล่าง ลักษณะ ให้เลือกลักษณะเส้นที่ต้องการ
 6. ที่ด้านล่าง กรอบ ให้คลิกปุ่มกรอบแบบมีมุมตั้งแต่ซ้ายบนจนถึงขวาล่าง
 7. บนแท็บ การจัดตำแหน่ง ที่ด้านล่าง ตัวควบคุมข้อความ ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ตัดข้อความ จากนั้นคลิก ตกลง

 หมายเหตุ   คุณอาจจำเป็นต้องปรับสักเล็กน้อยด้วยการแก้ไขความกว้างของคอลัมน์และความสูงของแถวโดยการเพิ่มหรือลดช่องว่างก่อนจะถึงป้ายชื่อแรก ในตัวอย่างข้างต้น เราได้เลือกเซลล์ B3:F3 จากนั้นก็จัดตำแหน่งข้อความเป็น ด้านบน ในช่อง แนวตั้ง บนแท็บ การจัดตำแหน่ง ดังนั้นป้ายชื่อทั้งหมดจะไล่ไปตามด้านบนของตาราง

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2003