การใช้แผนภูมิและไดอะแกรมของ Excel 2002 ในห้องเรียน

ปรับใช้กับ
Microsoft Access 2002

ถ้าคุณเป็นครู คุณทราบว่าทุกคนเรียนรู้แตกต่างกัน นักศึกษาบางคนชอบการวิเคราะห์ ขณะที่คนอื่นมีแนวโน้มชอบสิ่งที่มองเห็น แล้วบุคลิกภาพยังเข้ามีบทบาท: ตัวตลกในชั้น เด็กขี้อาย คนชอบก่อป้ญหา นักเรียนช่างพูด เด็กชอบสังคม และเด็กโดดเดี่ยวตัวเอง ทั้งหมดนี้มีอยู่ในห้องเรียนเกือบจะทุกแห่ง

ข้อเท็จจริงก็คือ คนส่วนมากเป็นองค์ประกอบจากหลาย ๆ สิ่ง ยิ่งคุณสามารถให้เครื่องมือต่าง ๆ เพิ่มขึ้นแก่นักเรียนเพื่อเรียนรู้แนวคิดที่คุณกำลังสอน นักศึกษาก็จะเรียนได้ดีขึ้นไปอีก

ใน Microsoft Excel 2002 แผนภูมิและไดอะแกรมอาจใช้ได้เพื่ออธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน เพื่อกระตุ้นนักเรียน ทบทวนความก้าวหน้า และช่วยให้การอภิปรายกันเป็นไปอย่างสนุนสนานเกี่ยวกับวิชาที่แห้งแล้งแบบเดิม ๆ

เครื่องมือสองชนิดนี้ยังมีประโยชน์มากสำหรับครูหรือผู้บริหารซึ่งต้องการติดตามเรื่องเกรด แนวโน้ม สถิติ และข้อมูลนักเรียนหรือเขตอื่น ๆ

เปรียบเทียบแผนผังและไดอะแกรม

ทั้งแผนผังและไดอะแกรมเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ และใช้เพื่อสื่อสารทางการมองเห็น และยังพยายามทำให้ข้อมูลที่ต้องการสื่อง่ายขึ้น กระนั้นยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง

ไดอะแกรมถูกออกแบบมาเพื่อ:

 • แสดงหรืออธิบายวิธีที่สิ่ง ๆ หนึ่งทำงาน
 • ทำให้ความสัมพันธ์ชัดเจนระหว่างส่วนต่าง ๆ ของสิ่ง ๆ หนึ่ง

การใช้ไดอะแกรมเป็นวิธีที่ดีในการแสดงวัตถุเชิงแนวคิดและทำให้เอกสารมีชีวิตชีวา ตัวอย่างเช่น คุณอาจแสดงวิธีที่ตัวละครในนวนิยายเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน

ไดอะแกรมสามารถใช้แสดงถึงความสัมพันธ์

แผนภูมิถูกออกแบบมาเพื่อ:

 • นำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางหรือภาพ
 • พล็อตจุดข้อมูลเฉพาะ

การใช้แผนภูมิเป็นวิธีที่ดีมากในการทำให้เรื่องที่ซับซ้อน เช่น การเปรียบเทียบ แบบ และแนวโน้มต่าง ๆ ในข้อมูลนั้น ง่ายในการดูและเข้าใจ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะวิเคราะห์คอลัมน์หลาย ๆ คอลัมน์ของจำนวนเวิร์คชีต คุณสามารถใช้แผนภูมิเพื่อเปรียบเทียบได้ทันทีว่า สถิติการเข้าเรียนของเด็กหญิงและเด็กชายกำลังเปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายปีมา

แผนภูมิช่วยให้เข้าใจข้อมูลที่สลับซับซ้อนได้ง่ายขึ้น

การสร้างแผนภูมิ

คุณสามารถสร้างแผนภูมิได้ในเวิร์คชีทของมันเอง หรือเป็นออบเจ็คที่ฝังอยู่ในเวิร์คชีตอื่นก็ได้ คุณสามารถเผยแพร่แผนภูมิในเว็บเพจได้ ในการสร้างแผนภุมิ คุณต้องใส่ข้อมูลสำหรับแผนภูมิเข้าไปในเวิร์คชีทของ Excel แล้วเลือกข้อมูลและใช้ ตัวช่วยสร้างแผนภูมิ (บนเมนู แทรก ให้คลิกแผนภูมิ) เลือกชนิดของแผนภูมิและตัวเลือกต่าง ๆ สำหรับแผนภูมิ หรือใช้แถบเครื่องมือ แผนภูมิ เพื่อสร้างแผนภูมิพื้นฐานซึ่งคุณสามารถฟอร์แมทได้อีกในภายหลัง

ใช้ข้อมูลที่เลือกเพื่อสร้างแผนภูมิ

1 ข้อมูลแผ่นงาน

2 แผนภูมิที่สร้างขึ้นจากข้อมูลแผ่นงาน

แผนภูมิแสดงข้อมูลในแผ่นงานได้อย่างไร

แผนภูมิเชื่อมโยงกับข้อมูลเวิร์คชีตที่แผนภูมินำเสนออยู่ และอัพเดทโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเวิร์คชีท เรื่องนี้ช่วยอย่างมากเป็นพิเศษถ้าคุณมีข้อผิดพลาดขณะใส่ข้อมูลเข้าไป หรือว่าข้อมูลบางตัวเปลี่ยนแปลงไป

แผนภูมิถูกเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลในแผ่นงาน

1 ตัวมาร์กข้อมูล

2 เส้นตารางหลัก

3 ชื่อหมวดหมู่

4 ชื่อชุดข้อมูลในแผนภูมิ

ลูกเล่นแผนภูมิ

ตัวมาร์กข้อมูล     ตัวมาร์กข้อมูลแต่ละตัวแทนจำนวนหนึ่งจำนวนจากแผ่นงาน ตัวมาร์กข้อมูลที่มีแบบเหมือนกันหรือสีแทนชุดข้อมูลหนึ่งชุด (จุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งถูกพล็อตบนแผนภูมิ) ในตัวอย่างข้างต้น ตัวมาร์กข้อมูลด้านขวาสุดแสดงจำนวนเด็กชายที่เข้าเรียนในปี 2001 (5,190)

เส้นตารางหลัก     Excel สร้างค่าต่าง ๆ ของแกนจากข้อมูลในแผ่นงาน โปรดสังเกตว่าค่าต่าง ๆ ของแกนในตัวอย่างข้างต้นมีพิสัยระหว่าง 4,700 to 5,300 ซึ่งครอบคลุมพิสัยของค่าต่าง ๆ ในแผ่นงาน เส้นตาราง — เส้นที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในแผนภูมิทำให้ดูและวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย — บอกถึงค่าหลักบนแกน (เส้นตารางหลัก) คุณยังอาจแสดงเส้นตารางรองในแผนภูมิได้ซึ่งบอกถึงค่าระหว่างค่าหลัก

ชื่อหมวดหมู่     Excel ใช้หัวเรื่องแบบคอลัมน์หรือแถวในข้อมูลเวิร์คชีทเป็นชื่อประเภทสำหรับแต่ละแกนหลัก ในตัวอย่างข้างต้น หัวเรื่องแบบแถวของเวิร์คชีท 1998, 1999, 2000, and 2001 เป็นชื่อประเภทของแต่ละแกน

ชื่อชุดข้อมูลแผนภูมิ      Excel ยังใช้หัวเรื่องคอลัมน์หรือแถวเป็นชื่อชุดข้อมูล ชื่อชุดข้อมูลจะมีอยู่ใน legend ของแผนภูมิ ซึ่งเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ระบุแบบหรือสีต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดให้กับชุดข้อมูลหรือประเภทต่าง ๆ ในแผนภูมิ ในตัวอย่างข้างต้น หัวเรื่องแถว เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเป็นชื่อชุดข้อมูล

ลูกเล่นแผนภูมิ     เมื่อคุณวางตัวชี้ของเมาส์เหนือรายการหนึ่งบนแผนภูมิ ลูกเล่นแผนภูมิซึ่งมีชื่อของรายการจะปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณวางตัวชี้ของเมาส์เหนือ legend จะมีลูกเล่นแผนภูมิซึ่งมีคำว่า Legend ปรากฏขึ้นมา

แผ่นแผนภูมิและแผนภูมิแบบฝังตัว

คุณสามารถสร้างแผนภูมิได้บนแผ่นงาน (เรียกว่า แผ่นแผนภูมิ) หรือในรูปของ แผนภูมิแบบฝังตัว บนแผ่นงานที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน แผนภูมิซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลทรัพยากรในแผ่นงาน ซึ่งหมายความว่าแผนภูมิที่ได้รับการอัพเดทโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอัพเดทข้อมูลในแผ่นงาน

การฝังตัวแผนภูมิ

แผนภูมิแบบฝังตัวเป็นวัตถุรูปภาพและบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นงานที่แผนภูมิถูกสร้างขึ้นมา ใช้แผนภูมิแบบฝังตัวเมื่อคุณต้องการแสดงหรือพิมพ์แผนภูมิหนึ่งหรือสองแผนกับข้อมูลแผ่นงาน

ฝังตัวแผนภูมิในฐานะวัตถุกราฟิก

การใช้แผ่นแผนภูมิ

แผ่นแผนภูมิเป็นแผ่นข้อมูลที่แยกออกมาต่างหากซึ่งอยู่ในสมุดงานของคุณซึ่งมีชื่อแผ่นข้อมูลของมันเอง ใช้แผ่นแผนภูมิเมื่อคุณต้องการดูหรือแก้ไขแผนภูมิที่ซับซ้อนขนาดใหญ่ต่างหากจากข้อมูลแผ่นงาน หรือเมื่อคุณต้องการรักษาที่ว่างบนจอภาพขณะทำงานบนแผ่นงาน

คุณสามารถสร้างแผ่นแผนภูมิแยกต่างหากสำหรับแผนภูมิ

การสร้างไดอะแกรม

คุณสามารถสร้างไดอะแกรมได้หลายประเภทโดยใช้เครื่องมือสร้างไดอะแกรมบนแถบเครื่องมือรูปวาด

ประเภทของไดอะแกรม ใช้เพื่อแสดง ตัวอย่างการใช้ในสถานการณ์ในห้องเรียน

ไดอะแกรมในรูปวงจร

วงจร

กระบวนการที่มีวงจรต่อเนื่อง
 • ดูอย่างผ่าน ๆ การจัดระบบงานต่าง ๆ ในห้องเรียนหรือการหมุนเวียนงาน
 • เรียนเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ต่าง ๆ

ไดอะแกรมในรูปเป้าหมาย

เป้าหมาย

ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย
 • ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับอาหารกระป๋องที่ได้รับมาเพื่อการกุศล
 • สร้างรายการการอ่านแบบก้าวหน้าขึ้น โดยหนังสือแต่ละเล่มมีความท้าทายมากขึ้นกว่าเล่มก่อนหน้านั้น

ไดอะแกรมในรูปรัศมี

รัศมี

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หรือระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ต่อองค์ประกอบหลัก
 • จัดระบบทีมกีฬาให้มีกัปตันและผู้เล่น ตั้งเด็กที่เงียบเชียบคนนั้น — คนที่จมูกทิ่มหนังสืออยู่ตลอด — เป็นกัปตันทีมเป็นบางครั้ง คุณจะทำไหม?
 • ให้มีคำอธิบายเป็นรูปภาพว่าตัวละครต่าง ๆ ในหนังสือหรือเรื่องเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ไดอะแกรมในรูปส่วนที่ซ้อนทับกัน

ส่วนที่ซ้อนทับกัน

พื้นที่ที่ซ้อนทับกันระหว่างและในกลุ่มองค์ประกอบ
 • สอนทักษะการจัดประเภทและการนับ
 • เปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตพันธุ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ (คุณทราบดี ลองพยายามและหาส่วนที่เหมือนกันระหว่างวัยรุ่นและผู้ใหญ่)

ไดอะแกรมในรูปปิรามิด

ปิรามิด

ความสัมพันธ์ที่อิงกับฐานราก
 • สอนการจัดการเวลาและการจัดระบบ
 • พิจารณาวิธีการเขียนเรื่องในหนังสือพิมพ์โดยใช้สไตล์ปิระมิดหัวกลับ

เมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนไดอะแกรมสักชิ้นหนึ่ง ไดอะแกรมนั้นจะมีที่ว่างให้วาดรอบ ๆ มีกรอบรอบรูปที่ไม่เห็นเมื่อพิมพ์และมีตัวปรับขนาด

ไดอะแกรมพร้อมเครื่องมือรูปวาด

1 ไดอะแกรม (ประเภทรัศมี)

2 เครื่องมือไดอะแกรม

3 ตัวจับขนาดของไดอะแกรม

4 เส้นขอบของรูปวาด

คุณสามารถกำหนดขนาดของไดอะแกรมโดยใช้คำสั่งกำหนดขนาด ทำให้มีพื้นที่วาดรูปขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อว่าคุณจะได้มีเนื้อที่ทำงานมากขึ้น หรือว่าคุณจะได้กำจัดที่ว่างที่จำเป็นโดยทำให้เส้นขอบขยับใกล้ไดอะแกรมมากขึ้น

จัดรูปแบบไดอะแกรมทั้งหมดชิ้นโดยใช้สไตล์ปัจจุบัน หรือจัดรูปแบบส่วนต่าง ๆ ของไดอะแกรม ในวิธีเดียวกันที่คุณจัดรูปแบบรูปร่างต่าง ๆ — เพิ่มสีและข้อความ เปลี่ยนน้ำหนักเส้นและสไตล์ และเพิ่มการแรเงา ลวดลาย และพื้นหลัง ใช้แถบเครื่องมือ ไดอะแกรม ซึ่งอยู่ที่ไดอะแกรมเพื่อเพิ่มอิลิเมนต์หรือเซกเมนท์ และเพื่อเคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลัง

แผนภูมิความต่อเนื่อง

การใช้แผนภูมิความต่อเนื่อง (หรือไดอะแกรมความต่อเนื่อง) ช่วยให้คุณสามารถสอนนักศึกษาเรื่องกระบวนการหลายขั้นตอนได้ (เช่น การเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูง) หรือว่าคุณอาจให้นักศึกษาสร้างแผนภูมิความต่อเนื่องของตัวเองเพื่อแสดงวิธีที่พวกเขาวางแผนจะทำงานเพื่อให้ถึงเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง

แผนภูมิการไหวเวียนอาจสร้างขึ้นได้โดยใช้ส่วนประกอบของรูปแบบอัตโนมัติในแถบเครื่องมือรูปวาด tซึ่งรวมถึงรูปร่างและตัวเชื่อมต่อแผนภูมิความต่อเนื่อง

รูปทรงและการเชื่อมต่อแผนภูมิความต่อเนื่อง

1 การเชื่อมต่อที่นำมาใช้ได้

2 รูปทรงของแผนภูมิความต่อเนื่องที่นำมาใช้ได้

ดูวิธีใช้ในโปรแกรม Excel สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแผนภูมิหรือไดอะแกรม