การรับข้อมูลจากเว็บใน Excel 2002

แบบสอบถามเว็บช่วยคุณแทรกข้อมูลที่สามารถรีเฟรชได้จากเว็บลงยังกระดาษคำนวณของคุณ แบบสอบถามเว็บมีอยู่ในเวอร์ชันของ Microsoft Excel ก่อนหน้านี้แต่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้ว คุณสามารถสำรวจเว็บเพจใดก็ได้ขณะที่ตั้งค่าแบบสอบถามเว็บ ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับที่คุณจะสำรวจหน้านั้นในเบราเซอร์ของคุณ เมื่อคุณอยู่ที่หน้านั้น คุณสามารถเลือกตารางหนึ่งตารางหรือมากกว่าโดยการคลิกที่รูปภาพไอคอนซึ่งถูกเพิ่มเข้าไปที่หน้านี้โดยอัตโนมัติโดย Excel

เรียนรู้พื้นฐานของแบบสอบถามเว็บ

วิธีที่สำคัญในการเรียนรู้พื้นฐานของแบบสอบถามเว็บคือการดูที่แบบสอบถามตัวอย่างที่อยู่ใน Excel

การใช้แบบสอบถามเว็บตัวอย่าง

แบบสอบถาม MSN® Money Central? Investor Stock Quotes Web ที่มาพร้อมกับ Excel ช่วยให้คุณสามารถแทรกการเสนอราคาหุ้นครั้งล่าสุดลงในกระดาษคำนวณของคุณ เพียงแค่ใช้คำสั่งนำเข้าข้อมูล (เมนูข้อมูล และมาที่ นำเข้าข้อมูลจากภายนอก) และเลือก MSN MoneyCentral Stock Quotes เป็นแหล่งข้อมูลของคุณ สำหรับค่าพารามิเตอร์นั้น ให้ใช้สัญลักษณ์หุ้นตัวที่คุณสนใจ (เช่น ถ้าต้องการทราบการเสนอราคาหุ้นของไมโครซอฟท์ คุณสามารถพิมพ์คำว่า MSFT) หลังจากคุณสร้างแบบสอบถาม คุณสามารถรีเฟรชหรือฟื้นฟูค่าได้ตลอดเวลาที่ต้องการเพื่อรับการเสนอราคาใหม่

การสร้างแบบสอบถามเว็บของคุณเอง

ขณะนี้เมื่อคุณมีแนวคิดว่าแบบสอบถามเว็บทำงานอย่างไรแล้ว คุณก็สามารถสร้างแบบสอบถามเว็บของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณควรมีเว็บเพจที่คุณต้องการรับข้อมูลจากและที่อยู่ของเพจนั้นในใจก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างแบบสอบถามเว็บ

วิธีการสร้างแบบสอบถามเว็บใน Excel

มีหลายวิธีในการสร้างแบบสอบถามเว็บใน Excel

การใช้คำสั่ง นำเข้าข้อมูล

วิธีการสร้างแบบสอบถามเว็บแบบเดิมใช้คำสั่งเมนู สร้างแบบสอบถามเว็บ ที่อยู่บนเมนู ข้อมูล ภายใต้ รับข้อมูลภายนอก ถ้าคุณต้องการแทรกแบบสอบถามเว็บตัวอย่างที่มีมากับ Excel หรือถ้าคุณต้องการแทรกแบบสอบถามเว็บที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถใช้คำสั่ง นำเข้าข้อมูล (ไปที่เมนู ข้อมูล แล้วคลิก นำเข้าข้อมูลจากภายนอก)

การใช้คำสั่งคัดลอกและวาง

อีกวิธีหนึ่งของการสร้างแบบสอบถามเว็บ คือ การเริ่มต้นด้วยเว็บเพจที่เปิดในโปรแกรม Microsoft Internet Explorer (เวอร์ชั่น 4.0 หรือสูงกว่า) หลังจากนั้น คุณสามารถคัดลอกข้อมูลในตารางที่คุณต้องการนำเข้า และวางข้อมูลนั้นลงในสมุดงานของโปรแกรม Excel เมื่อคุณวางข้อมูลลงใน Excel ให้ใช้ปุ่มPaste Options เพื่อเลือกตัวเลือก Create Refreshable Web Query

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Paste Options และสมาร์ทแท็กอื่น ๆ กรุณาดูที่ ทำงานให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วด้วยสมาร์ทแท็กใน Office XP.

Internet Explorer

Internet Explorer (เวอร์ชัน 5.0 หรือสูงกว่า) มีสองวิธีสำหรับคุณเพื่อสร้างแบบสอบถามเว็บใน Excel จากภายใน Internet Explorer วิธีเหล่านี้จะถูกอธิบายไว้ด้านล่างนี้

การใช้เมนูชอร์ตคัต

คุณสามารถส่งออกข้อมูลทางตารางที่คุณหาในเว็บเพจไปยัง Excel โดยใช้เมนูชอร์ตคัต คลิกขวาที่ข้อมูลและเลือก ส่งออกไปยัง Microsoft Excel ฟีเจอร์นี้จะให้คุณเริ่มการสร้างแบบสอบถามเว็บทันทีจากภายใน Internet Explorer

การใช้ปุ่มแก้ไข

อีกวิธีหนึ่งในการรับข้อมูลทางตารางจากเว็บเพจไปยังสมุดงาน Excel คือการใช้ปุ่ม Edit ใน Internet Explorer ปุ่มนี้จะรวม Excel ไว้เป็นโปรแกรมแก้ไขที่ถูกต้องสำหรับทุกเว็บเพจ เมื่อคุณหาข้อมูลที่คุณต้องการส่งออกไปยัง Excel ให้คลิกลูกศรลงซึ่งอยู่ติดกับปุ่มแก้ไข แล้วคลิก Edit with Microsoft Excel

การอัพเดตข้อมูล

แบบสอบถามเว็บสามารถรีเฟรชได้ด้วยตนเอง (บนแถบเครื่องมือ ข้อมูลภายนอก ให้คลิก ฟื้นฟูข้อมูล) หรือคุณจะให้ข้อมูลถูกรีเฟรชโดยอัตโนมัติได้ การใช้ฟีเจอร์นี้จะทำให้คุณแน่ใจว่ากระดาษคำนวณของคุณมีข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องที่สุด

การเปลี่ยนแบบสอบถามเว็บ

คุณสามารถเปลี่ยนประเภทข้อมูลหรือการจัดรูปแบบที่แบบสอบถามของคุณส่งกลับมาโดยการแก้ไขแบบสอบถาม คลิกเซลล์ภายในข้อมูลที่สืบค้นและคลิก แก้ไขแบบสอบถาม บนแถบเครื่องมือ ข้อมูลภายนอก

การใช้แบบสอบถามด้วยแหล่งข้อมูล XML

Excel สนับสนุนทั้งการอ่านและการเขียน XML ข้อดีของฟีเจอร์นี้คือความสามารถในการสร้างแบบสอบถามเว็บเป็นแฟ้ม XML คุณสามารถสร้างแบบสอบถามเว็บเป็น XML ใดก็ได้แต่ถ้าคุณใช้แผนผัง XML Spreadsheet คุณจะสามารถรักษาแนวคิดของกระดาษคำนวณเช่นสูตรไว้ได้ เมื่อคุณใช้แบบสอบถามเว็บเพื่อรับข้อมูลจากแฟ้ม XML คุณต้องเลือก การจัดรูปแบบ HTML แบบเต็มรูปแบบ ใน ตัวเลือกแบบสอบถามเว็บ

 หมายเหตุ   เมื่อสร้างแบบสอบถามเว็บไปไว้ที่แฟ้ม XML โปรแกรม Excel จะใช้คำสั่งการประมวลผลแรกที่มี หากมี หากไม่มีคำสั่งการประมวลผลใดรวมอยู่ด้วย โปรแกรม Excel จะตรวจสอบว่า แผนผังที่เหมาะสมคือ XML Spreadsheet, MSPersist หรือไม่ใช่ทั้งสองอย่าง โปรแกรม Excel จะประมวลผลแฟ้มตามแผนผังที่เหมาะสม หากแฟ้มไม่ได้อยู่ในแผนผังใด โปรแกรมนี้ก็จะประมวลผลแฟ้มโดยใช้รหัส XML Flattening ทั้งนี้ โปรแกรม Excel จะบันทึกแฟ้ม XML ไว้ใน Spreadsheet Schema ของโปรแกรมเอง และถือเป็นรูปแบบเดียวที่สามารถนำมาใช้บันทึก XML ในโปรแกรม Excel

การใช้การเปลี่ยนทิศทางแบบสอบถามเว็บ

เมื่อคุณสร้างแบบสอบถามเว็บไปยังตารางใดตารางหนึ่งในเว็บเพจ Excel จะดูแท็ก HTML ที่กำหนดเองชื่อ o:WebQuerySourceHRef ถ้ามีลักษณะนี้อยู่ หมายความว่าผู้เขียนเว็บเพจต้องเข้าใจคนที่ต้องการสร้างแบบสอบถามเว็บให้กับเพจนั้น และได้ออกแบบตารางข้อมูลเวอร์ชันพิเศษซึ่งถูกเข้าใช้งานผ่านทางที่อยู่เว็บอีกที่อยู่หนึ่ง ข้อดีคือผู้ใช้แบบสอบถามเว็บนี้คิดว่าพวกเขากำลังเชื่อมต่อกับตารางรูปแบบ HTML แต่แท้จริงแล้วพวกเขากำลังได้รับข้อมูลเวอร์ชัน XML Spreadsheet ที่สมบูรณ์และถูกต้อง

ตัวอย่างของการเปลี่ยนทิศทางแบบสอบถามเว็บใน Microsoft Office XP คือรายการที่อยู่บนเว็บไซท์ที่ใช้งาน SharePoint Team Services ถ้าคุณสร้างเว็บไซท์โดยใช้งาน SharePoint Team Services และคุณได้สร้างรายการบนเว็บไซท์นั้น คุณสามารถสร้างแบบสอบถามเว็บให้กับรายการและโปรแกรม Excel จะใช้การเปลี่ยนทิศทางเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่อยู่ภายใต้

การหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถามเว็บ

วิธีใช้ออนไลน์ใน Excel มีหัวข้อเกี่ยวกับงานที่เสร็จสมบูรณ์และวิธีใช้ตามแนวทางการใช้งานของแบบสอบถามเว็บ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถามเว็บ โปรดดูวิธีใช้ Microsoft Excel

การแก้ปัญหาเบื้องต้นและข้อจำกัด

ไม่มีการนำเข้าการจัดรูปแบบ

ค่าเริ่มต้นสำหรับแบบสอบถามเว็บคือการไม่นำเข้าการจัดรูปแบบ (นำเข้าแต่ข้อความธรรมดา) นี่เป็นเพราะว่าการจัดรูปแบบ HTML บางอย่างจะป้องกันการวิเคราะห์ต่อเนื่องใน Excel ตัวอย่างเช่น เซลล์ที่รวมกันคือประเภท HTML ธรรมดาแต่เซลล์ที่รวมกันจะป้องกันรายงานและแผนภูมิ PivotTable® จากการทำงานที่ถูกต้อง เพื่อคงการจัดรูปแบบไว้ ให้เลือกการจัดรูปแบบ Rich text เท่านั้นหรือการจัดรูปแบบ Full HTML จากไดอะล็อกบ็อกซ์ตัวเลือกแบบสอบถามเว็บ ซึ่งถูกเข้าใช้งานผ่านทางปุ่มตัวเลือก บนไดอะล็อกบ็อกซ์ แก้ไขแบบสอบถามเว็บ

ข้อมูลแสดงผลผิดเป็นวันที่

Excel จะพยายามตีความวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลถูกนำเข้า ตัวอย่างเช่น 03-06 จะถูกแปลงเป็นวันที่ 6 มีนาคม คุณสามารถปิดการจดจำวันที่อัตโนมัติของ Excel ได้ในไดอะล็อกบ็อกซ์ ตัวเลือกแบบสอบถามเว็บ ซึ่งเข้าใช้งานผ่านทางปุ่ม ตัวเลือก บนไดอะล็อกบ็อกซ์แก้ไขแบบสอบถามเว็บ

ไม่มีข้อมูลใดส่งกลับมาจากไซท์ที่มีความปลอดภัย (ไซท์ที่ต้องการให้ล็อกอิน)

Excel จะไม่สนับสนุนการรับข้อมูลจากเว็บไซท์รักษาความปลอดภัยที่ไม่ใช้ระบบความปลอดภัย Windows NT? ตัวอย่างง่ายๆ ของเว็บที่ไม่ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยนี้ คือ เว็บไซท์ของธนาคารที่ให้คุณเข้าชมข้อมูลบัญชีส่วนตัวของคุณได้

ไม่มีข้อมูล หรือแสดงผลข้อมูลผิดพลาด

มีหลายสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลมายัง Excel ได้อย่างสมบูรณ์:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ตเมื่อคุณกำลังสร้างแบบสอบถามหรือรีเฟรชแบบสอบถามนั้น
  • หน้าบางหน้าใช้สคริปต์เพื่อสร้างตารางด้วยข้อมูล แบบสอบถามเว็บแบบ Excel ไม่สนับสนุนเว็บเพจประเภทนี้ ไดอะล็อกบ็อกซ์แบบสอบถามเว็บใช้ Windows Web Browsing Component เพื่อแสดงผลเว็บเพจเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกข้อมูลที่คุณต้องการได้ ในไดอะล็อกบ็อกซ์นี้ การรวมกันของสคริปต์หรือข้อมูลเกิดขึ้นอย่างแนบเนียน อย่างไรก็ตาม Excel ไม่ใช้ส่วนประกอบนี้เมื่อเรียกข้อมูลออกจากไซท์ในการนำเข้าเบื้องต้นและการรีเฟรชในครั้งต่อมา ข้อมูลเดียวที่ Excel เข้าถึงคือข้อความต้นฉบับ HTML โดยไม่ใช้ข้อดีของการประมวลผลการรวมกันของสคริปต์หรือข้อมูลซ้ำก่อนการคลายข้อมูลออก โชคไม่ดี ถ้าทั้งคุณและบริษัทของคุณไม่มีการควบคุมเหนือเว็บเพจ จะไม่มีการทำงานสำหรับข้อจำกัดนี้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณควบคุมเนื้อหาของเว็บเพจได้ คุณสามารถใช้การเปลี่ยนทิศทางตามที่ได้กล่าวไว้ด้านบน

ไม่มีไอคอนบนตารางบางตารางในหน้าเฟรมเซ็ท

เมื่อคุณกำลังดู ในไดอะล็อกบ็อกซ์ แบบสอบถามเว็บ เว็บเพจที่ใช้เฟรม บางครั้งไอคอนตัวเลือกของตารางจะไม่ปรากฏให้เห็น การคลิกที่ปุ่ม ฟื้นฟู ในกรณีนี้อาจแก้ปัญหาได้ แต่บ่อยครั้งที่วิธีนี้จะทำให้เฟรมเซ็ทสำรวจกลับไปยังหน้าหลัก เพื่อดูไอคอนตาราง ให้คลิกปุ่ม ซ่อนไอคอน เพื่อแสดงไอคอนตาราง