การสนับสนุน Office

ลูกศร
ค้นหาการสนับสนุนทั้งหมด
ค้นหาการสนับสนุน Word
ค้นหาการสนับสนุน Excel
ค้นหาการสนับสนุน PowerPoint
ค้นหาการสนับสนุน Outlook
ค้นหาการสนับสนุน Access
ค้นหาการสนับสนุน Accounting
ค้นหาการสนับสนุน Communicator
ค้นหาการสนับสนุน FrontPage
ค้นหาการสนับสนุน InfoPath
ค้นหาการสนับสนุน Live Meeting
ค้นหาการสนับสนุน Lync
ค้นหาการสนับสนุน OneNote
ค้นหาการสนับสนุน PerformancePoint Dashboard Designer
ค้นหาการสนับสนุน Project
ค้นหาการสนับสนุน Project Server
ค้นหาการสนับสนุน Publisher
ค้นหาการสนับสนุน Search Server
ค้นหาการสนับสนุน SharePoint Designer
ค้นหาการสนับสนุน SharePoint Foundation
ค้นหาการสนับสนุน SharePoint Online
ค้นหาการสนับสนุน SharePoint Server
ค้นหาการสนับสนุน SharePoint Workspace (Groove)
ค้นหาการสนับสนุน Small Business Accounting
ค้นหาการสนับสนุน Visio
ค้นหาการสนับสนุน Windows SharePoint Services
เพิ่มเติม
 

 Error ‭[1]‬

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.OOTextWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.
 

 Error ‭[2]‬

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.OOTextWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.
 

 Error ‭[3]‬

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.OOTextWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.
 

 Error ‭[4]‬

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.AdBoxWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.