การดาวน์โหลด


ลูกศร กำลังมองหา Office Update? ขณะนี้ Microsoft Update พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว

SP3 สำหรับ Office 2007
SP3 สำหรับ Office 2007
Service Pack 3 สำหรับ Office 2007.
Outlook Social Connector
Outlook Social Connector
เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายสังคมโปรดของคุณโดยใช้ Outlook
SP3 สำหรับ Office 2003
SP3 สำหรับ Office 2003
Service Pack 3 สำหรับ Office 2003.
คู่มือ Ribbon
คู่มือ Ribbon
ค้นหาคำสั่งบน Ribbon อย่างรวดเร็ว
Microsoft Pinpoint
 

 Error ‭[1]‬

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.OOTextWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.
 

 Error ‭[2]‬

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.OOTextWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.
 

 Error ‭[3]‬

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.AdBoxWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.