การ์ดคีย์ผลิตภัณฑ์

การใช้การ์ดคีย์ผลิตภัณฑ์ Office 2010 ของคุณ

การ์ดคีย์ผลิตภัณฑ์ทำให้การติดตั้ง Microsoft Office 2010 นั้นง่ายและรวดเร็ว (ไม่จำเป็นต้องใช้ดิสก์) ทั้งยังคุ้มค่าสำหรับสิทธิ์การใช้งาน Office สิทธิ์เดียว
ปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้เพื่อติดตั้งและเปิดใช้งาน Office 2010
 1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณตรงตาม ข้อกำหนดของระบบสำหรับ Office 2010
 2. ค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ของการ์ดคีย์ผลิตภัณฑ์ Office 2010 ของคุณ1
 3. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการติดตั้ง Office 2010 ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ เมื่อต้องการตรวจสอบ ให้คลิกเมนู เริ่ม ของ Windows เมนู เริ่ม ของ Windows แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด ถ้าคุณเห็น “Office 2010” แสดงว่า Office มีการติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้ว
  1. หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีการติดตั้ง Office 2010 ไว้ล่วงหน้าแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้
  1. คลิกเมนู เริ่ม ของ Windows เมนู เริ่ม ของ Windows แล้วคลิก Office 2010
  2. บนหน้าจอเริ่มต้น ให้มองหารูปนี้ เครื่องหมายถูก แล้วคลิก เปิดใช้งาน
  3. เมื่อมีการพร้อมท์ ให้ใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ 25 อักขระของคุณ
 • หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีการติดตั้ง Office 2010 ไว้ล่วงหน้า ให้ดำเนินการดังนี้ 2

 • ดาวน์โหลด
 • หมายเหตุ: ถ้าการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของคุณเป็น “PKC” การใช้ซอฟต์แวร์ที่ดาวนโหลดจากไซต์นี้จะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน “การ์ดคีย์ผลิตภัณฑ์” ซึ่งได้มีการแก้ไขส่วนของข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft และประโยคแรกของข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานเหล่านี้แล้ว ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถาม ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานการ์ดคีย์ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft นำไปใช้กับซอฟต์แวร์ใด ได้ในคำถามที่ถามบ่อย
 • 1 ถ้าคีย์ผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ภายในกล่องบรรจุ โปรดตรวจดูคำแนะนำในกล่องบรรจุ คุณอาจจำเป็นต้องขอรับคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณจาก www.office.com/getkey
 • 2 อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต