เปรียบเทียบคุณลักษณะการรวมเซิร์ฟเวอร์ระหว่างชุดโปรแกรม Office ที่จำหน่ายผ่าน Volume Licensing


Microsoft Office 2010 นำเสนอชุดโปรแกรมสองชุดผ่าน Volume Licensing ได้แก่ Office Professional Plus 2010 และ Office Standard 2010 ชุดโปรแกรมทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันในระดับการรวมเข้ากับ Business Productivity Server ที่เกี่ยวข้อง
โดย Office Standard ให้การเข้าถึงคุณลักษณะการรวมเซิร์ฟเวอร์หลายอย่าง ขณะที่ Office Professional Plus ให้คุณลักษณะขั้นสูงกว่าและนำเสนอประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในหลายกรณี Office Professional Plus ยังจำเป็นต่อการเริ่มต้นกระบวนการหรือการนำนโยบายไปใช้ด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ชุดโปรแกรมดังกล่าวชุดใดก็ได้สามารถเข้าร่วมในการดำเนินงานต่างๆ หรือใช้เนื้อหาได้
โปรดดูที่ เพจการเปรียบเทียบของข้อมูลเกี่ยวกับว่ามีโปรแกรมประยุกต์ใดอยู่ในชุดโปรแกรมแต่ละชุดบ้าง และโปรดดูที่ วิธีการซื้อ Office 2010 ผ่าน Volume Licensing เมื่อต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับราคาของ Office Professional Plus 2010 และ Office Standard 2010

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) และความสามารถของนโยบาย
ปกป้องข้อมูลดิจิทัลจากการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านการรวมกับบริการจัดการสิทธิ์ของ Windows (RMS) สำหรับ Windows Server ให้ผู้ใช้สามารถกำหนดบุคคลซึ่งจะสามารถเปิด ปรับเปลี่ยน พิมพ์ ส่งต่อ และ/หรือดำเนินการต่างๆ กับเอกสารและข้อความอีเมลได้
Office StandardOffice Professional Plus
สร้างเอกสารและข้อความอีเมลที่ได้รับการป้องกันด้วย IRM ให้สิทธิ์การเข้าถึงและแก้ไข ตลอดจนนำแม่แบบนโยบายไปใช้กับเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันได้Included
อ่านและใช้เอกสารและข้อความอีเมลที่ได้รับการป้องกันด้วย IRM ด้วยสิทธิ์ที่กำหนดให้อย่างเหมาะสม ขณะนี้องค์กรภายนอกที่มีเซิร์ฟเวอร์ RMS ของตนเองสามารถรวมเซิร์ฟเวอร์เข้าด้วยกันเพื่อรับเนื้อหาที่มีการป้องกันได้IncludedIncluded
นำข้อกำหนดนโยบายไปใช้กับข้อความอีเมลก่อนส่งIncluded
อ่านข้อกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อความอีเมลที่ได้รับIncludedIncluded
การเข้าถึงแบบบริบทไปยังเครือข่ายสังคมและธุรกิจ
รับมุมมองที่เน้นตัวบุคคลเป็นศูนย์กลางสำหรับบริษัทของคุณ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อความ กำหนดการประชุม สิ่งที่แนบมา และกิจกรรมต่างๆ ของ SharePoint เช่น การประกาศปรับปรุงสถานะโดยตรงภายใน Outlook และเชื่อมต่อกับไซต์เครือข่ายสังคมยอดนิยมเพื่อรับข่าวสารจากลูกค้าเก่า ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า รวมถึงคู่ค้าด้วย
Office StandardOffice Professional Plus
ดูมุมองที่เน้นตัวบุคคลเป็นศูนย์กลาง ซึ่งครอบคลุมถึงข้อความ กำหนดการประชุม สิ่งที่แนบมา และกิจกรรมต่างๆ ของ SharePoint เช่น การประกาศเอกสารใหม่และการปรับปรุงสถานะบนไซต์ของฉันจากภายใน Outlook 2010 ผ่าน Outlook Social Connector ใหม่Included
รับมุมมองที่เน้นตัวบุคคลเป็นศูนย์กลางสำหรับข้อความและการประชุมที่ใช้ร่วมกันล่าสุดจากภายใน Outlook 2010 ผ่าน Outlook Social Connector ใหม่ นอกจากนี้ ไอทียังสามารถกำหนดการเชื่อมต่อกับเครื่องมือเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตยอดนิยมของบริษัทอื่นหรือที่พัฒนาขึ้นมาภายใน โดยใช้ Outlook Social Connector SDK ได้ด้วยIncludedIncluded
ประกาศมุมมองข้อมูล
ประกาศแผ่นงานที่มีความเที่ยงตรงสูงไปยังเว็บ และสร้างฐานข้อมูลเว็บด้วย Excel Services และ Access Services ผ่าน SharePoint 2010 ศูนย์กลางรายงานจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าผู้ใช้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลธุรกิจที่สำคัญรุ่นเดียวกันได้
Office StandardOffice Professional Plus
ใช้การวิเคราะห์และผลลัพธ์ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงสมุดงาน Excel 2010 ที่มีเส้นแบบประกายไฟและตัวแบ่งส่วนข้อมูล ตลอดทั้งองค์กรโดยใช้ Excel Services เพื่อประกาศสมุดงานและแดชบอร์ดไปยังเว็บIncluded
ดูการวิเคราะห์และรายงานที่ใช้ร่วมกันบนเว็บที่สร้างด้วย Excel ServicesIncludedIncluded
สร้างฐานข้อมูลเว็บใน Access 2010 โฮสต์ฐานข้อมูลนั้นบน SharePoint และเปิดใช้งานฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ด้วย Access ServicesIncluded
เปิดเว็บฟอร์มและรายงานที่สร้างใน Access 2010 ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ ทำการเปลี่ยนแปลงที่จะได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกันกับฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติIncludedIncluded
ประกาศสมุดงาน Excel 2010 ไปยัง SharePoint ที่สร้างด้วย PowerPivot for Excel 2010 ซึ่งเป็นการดาวน์โหลดบนเว็บแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่สามารถคำนวณชุดข้อมูลนับล้านแถวจากหลายแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว PowerPivot for SharePoint 2010 ทำให้สามารถใช้การวิเคราะห์บนเว็บผ่าน Excel Services หรือ Excel Web AppIncluded
ข้อความโต้ตอบแบบทันทีแบบรวมศูนย์ การแสดงตัว และเสียง
สื่อสารกับบุคคลอื่นในต่างสถานที่หรือโซนเวลาได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือ Office ที่คุ้นเคย Communicator และ Office Communications Server จะทำงานร่วมกับโปรแกรม Office ยอดนิยมเพื่อให้ตัวเลือกการสื่อสารต่างๆ ที่ครอบคลุม รวมถึงข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM), โทรศัพท์ และเสียง, วิดีโอ หรือการประชุมบนเว็บ
Office StandardOffice Professional Plus
ดูสถานะของบุคคลอื่นได้โดยตรงจากภายในโปรแกรมประยุกต์ Office ผ่าน Office Communications Server โดยดูได้จากตัวบ่งชี้ของผู้สร้างขณะใช้คุณลักษณะการเขียนร่วมเพื่อจัดการเขตข้อมูล และขณะที่เรียบเรียงข้อความอีเมลIncluded
เตรียมใช้งาน IM และเสียงได้โดยตรงจากโปรแกรมประยุกต์ Office ผ่านการรวมกับ Office Communications Server ชี้ไปที่ชื่อผู้สร้างหรือผู้จัดการในคุณสมบัติแฟ้ม ซึ่งมีอยู่ในแท็บ ข้อมูล ในมุมมอง Backstage เพื่อแสดงบัตรที่ติดต่อและเตรียมใช้งานการสนทนาด้วยเสียงหรือ IMIncluded
บันทึกและฟังการบันทึกการออกเสียงชื่อเมื่อพบการแสดงตัวที่มีบัตรที่ติดต่อใหม่ ซึ่งจะรวมการบันทึกเสียงที่จะผูกติดอยู่กับกล่องข้อความเสียงของผู้ใช้สำหรับการออกเสียงชื่อนั้นๆIncludedIncluded
ติดต่อให้พนักงานไอทีกำหนดค่า MailTips เพื่อให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้ใช้ Outlook 2010 และ Exchange Server 2010 ก่อนที่พวกเขาจะคลิก ส่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการแจกจ่ายข้อความไปยังผู้รับที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถได้รับแจ้งว่าพวกเขากำลังจะส่งข้อความไปภายนอกองค์กรหรือกำลังใช้ ตอบกลับทั้งหมด อยู่IncludedIncluded
ใช้ประโยชน์ของการบันทึกข้อความเสียงที่ขณะนี้ถูกส่งไปยังกล่องจดหมายเข้าของผู้ใช้พร้อมกับการบันทึกเสียงดังกล่าวโดยตรง กลไกจัดการเสียงเป็นข้อความของ Microsoft จะบันทึกการแสดงตัวอย่างข้อความของข้อความที่ได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติIncludedIncluded
การจัดการเนื้อหาขององค์กรแบบรวม
ให้การเข้าถึงที่ปลอดภัยไปยังข้อมูลธุรกิจผ่านการทำงานร่วมกันกับ SharePoint รวมความสามารถที่โดดเด่นจากเวิร์กโฟลว์เอกสารแบบรวมและแม่แบบอัจฉริยะที่จะสร้าง Metadata ของเอกสาร และเข้าถึงความสามารถที่สมบูรณ์ของไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ได้อย่างง่ายดายภายในมุมมอง Backstage
Office StandardOffice Professional Plus
เตรียมใช้งานเวิร์กโฟลว์เอกสารและดำเนินงานเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์จากภายในโปรแกรมประยุกต์ Microsoft OfficeIncluded
เตรียมใช้งานเวิร์กโฟลว์เอกสารและดำเนินงานเวิร์กโฟลว์ให้เสร็จสมบูรณ์จากเว็บเบราว์เซอร์IncludedIncluded
ใช้ตัวใช้เลือก Metadata ใหม่เพื่อเลือกคำจากทั้ง Taxonomy ที่องค์กรระบุและ Folksonomy ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นด้วยการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติและการทำให้มีความชัดเจนIncludedIncluded
บันทึกเอกสารไปยัง SharePoint โดยตรงจากภายในโปรแกรมประยุกต์ Office โดยใช้มุมมอง Backstage ใหม่IncludedIncluded
ประกาศงานนำเสนอและภาพนิ่งแต่ละภาพของ PowerPoint 2010 ไปยังไลบรารีภาพนิ่งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในภายหลังIncluded
เรียกดูไลบรารีภาพนิ่งจากภายใน PowerPoint 2010 สร้างงานนำเสนอใหม่จากภาพนิ่งแต่ละภาพ และรับการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาพนิ่งบนเซิร์ฟเวอร์IncludedIncluded
ประกาศกระดาษคำนวณไปยังศูนย์กลางรายงาน ตลอดจนระบุพารามิเตอร์และสิทธิ์ในการดูสำหรับกระดาษคำนวณและเซลล์ที่เฉพาะเจาะจงที่ประกาศไปยังศูนย์กลางรายงานIncluded
ดูและใช้กระดาษคำนวณที่ประกาศไปยังศูนย์กลางรายงานจากเว็บเบราว์เซอร์ IncludedIncluded
สร้างป้ายชื่อและบาร์โค้ดที่สามารถพิมพ์ได้จาก Metadata และแทรกบาร์โค้ดและป้ายชื่อลงในเอกสาร Microsoft OfficeIncluded
อ่าน พิมพ์ และปรับปรุงป้ายชื่อและบาร์โค้ดที่มีอยู่ในเอกสาร Microsoft OfficeIncludedIncluded
นโยบายการเก็บข้อมูลและโฟลเดอร์อีเมลที่มีการจัดการ
ใช้เครื่องมือและคุณลักษณะที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงความสามารถองค์กรของคุณให้เป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลเอกสาร ตั้งแต่การสร้างเอกสารที่เข้าถึงได้ไปจนถึงการเก็บรักษาข้อมูลอีเมล
Office StandardOffice Professional Plus
ให้ตำแหน่งสำรองสำหรับผู้ใช้ในการจัดเก็บข้อความอีเมลของตนและจัดการโควตากล่องจดหมายของตนด้วยโฟลเดอร์ที่มีการจัดการแบบออนไลน์ใหม่ ซึ่งจะแตกต่างจากแฟ้มข้อมูล Outlook (PST) ภายในเครื่อง เนื่องจากสามารถใช้ Exchange Server สำรองและจัดการข้อมูลนี้ได้ Included
ใช้ประโยชน์จากนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อให้ผู้ดูแลระบบไอทีและผู้จัดการระเบียนสามารถจัดเตรียมนโยบายให้กับผู้ใช้ในเรื่องการกำหนดระยะเวลาที่รายการต่างๆ ควรได้รับการเก็บรักษาไว้ ผู้ใช้สามารถนำนโยบายเหล่านี้ไปใช้กับรายการและโฟลเดอร์ตามนโยบายการจัดการระเบียนโดยรวมภายในองค์กรของคุณIncluded
ฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์แบบรวม
ปรับปรุงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการรวมระหว่าง InfoPath 2010 โปรแกรมประยุกต์หลักอื่นๆ และระบบส่วนหลัง ฟอร์มอีเมล การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักพัฒนา แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร และประสบการณ์การใช้งานแบบออนไลน์/ออฟไลน์ที่ราบรื่น ช่วยปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมและลดข้อผิดพลาดลงได้
Office StandardOffice Professional Plus
ขยายฟอร์ม InfoPath ไปยังอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์และอุปกรณ์มือถือสำหรับใช้ในเวิร์กโฟลว์ธุรกิจที่เปิดใช้งาน SharePoint และพื้นที่อื่นๆ นอกจากนี้ นักออกแบบยังมีตัวเลือกเพิ่มเติมในการสร้างฟอร์ม InfoPath ด้วย ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถใช้รายการ SharePoint ปกติหรือรายการภายนอกเพื่อสร้างฟอร์มได้โดยอัตโนมัติIncluded
กรอกข้อมูล เก็บรวบรวม และจัดระเบียบฟอร์มอีเมล InfoPath 2010 ใน Outlook 2007Included
โฮสต์ฟอร์ม InfoPath แบบฝังตัวที่สามารถกำหนดเองได้ทั้งหมดใน Word 2010, Excel 2010 และ PowerPoint 2007Included
กรอกข้อมูลลงในฟอร์มภายในบานหน้าต่างงานที่สามารถตั้งโปรแกรมได้Included
กรอกข้อมูลลงในเขตข้อมูลแบบกำหนดเองและดำเนินการตรรกะในส่วนงานหลักของโปรแกรมแบบกำหนดเองในฟอร์มของแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารรวมเข้า