การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ Office 365 ได้รับการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกแล้ว

ปิด

การได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ

ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบจากบริษัทอื่น Office 365 ทำงานร่วมกับและเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและใบรับรองระดับโลกที่สำคัญต่างๆ

 • ISO 27001 คือหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ใช้กันทั่วโลก Office 365 คือบริการ Cloud สาธารณะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจรายใหญ่รายแรกที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้านกายภาพ แนวคิด กระบวนการ และการควบคุมการจัดการที่กำหนดโดย ISO 27001

  นอกเหนือจากได้รับใบรับรองภายใต้กรอบโครงสร้างการให้ความคุ้มครองแห่งสหภาพยุโรปแล้ว Office 365 คือบริการ Cloud สาธารณะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจรายใหญ่รายแรกที่ลงนามในข้อสัญญามาตรฐานที่สหภาพยุโรป (“EU Model Clauses”) กำหนดขึ้นกับลูกค้าทั้งหมด EU Model Clauses คือข้อกำหนดเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ ไปที่ ที่นี่ เพื่อรับสำเนาที่ลงนามของ EU Model Clauses จากไมโครซอฟท์

  ถ้าต้องการเข้าถึงเอกสารนี้ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบระดับผู้ดูแลระบบผู้เช่า Office 365

  ที่ไมโครซอฟท์ เรามอบข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (DPA) ซึ่งมีความครอบคลุมให้กับลูกค้าทุกคน โดย DPA คือข้อตกลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และการจัดการข้อมูลลูกค้า ซึ่งมาตรฐานข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลของเราจะช่วยให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามกฏหมายท้องถิ่นของพวกเขาได้ ไป ที่นี่ เพื่อรับสำเนาที่ลงนามของ DPA

  ถ้าต้องการเข้าถึงเอกสารนี้ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบระดับผู้ดูแลระบบผู้เช่า Office 365

  Office 365 คือบริการ Cloud สาธารณะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจรายใหญ่รายแรกที่ลงนามในข้อกำหนดของ HIPAA-BAA กับลูกค้าทั้งหมด ซึ่ง HIPAA คือกฏหมายของสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้กับหน่วยงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยจะควบคุมเรื่องการใช้ การเปิดเผย และการปกป้องข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (PHI) และกำหนดให้หน่วยงานเหล่านั้นลงนามในข้อตกลงทางธุรกิจกับผู้จำหน่ายสินค้าที่ใช้และเปิดเผย PHI ไป ที่นี่ เพื่อรับสำเนาที่ลงนามของ HIPAA BAA

  ถ้าต้องการเข้าถึงเอกสารนี้ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบระดับผู้ดูแลระบบผู้เช่า Office 365

  Office 365 ได้นำกระบวนการด้านความปลอดภัยที่ยึดตามมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐมาใช้ และปฏิบัติตามสิทธิ์การใช้งาน (ATO) ตามมาตรฐาน FISMA ของหน่วยงานรัฐบาลกลาง โดยเรายินดีให้รัฐบาลกลางสหรัฐตรวจสอบแพคเกจ FISMA เพื่อให้ ATO สำหรับ Office 365

  ไมโครซอฟท์สนับสนุนความเป็นส่วนตัวของนักศึกษาใน Office 365 โดยปฏิบัติตามข้อจำกัดในการใช้และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของนักศึกษา และจะไม่สแกนอีเมลหรือเอกสารสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณา

  เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการของเราในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โปรดอ่าน ความปลอดภัย การตรวจสอบ ใบรับรอง และคำถามที่ถามบ่อย

  ดูวิธีที่กรอบการทำงานในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของบริการออนไลน์ของเราช่วยลดความเสี่ยงของการถูกรบกวนในการดำเนินการขณะที่เพิ่มความมั่นใจในความมีเสถียรภาพด้านบริการไปพร้อมๆ กัน ขอบข่ายของระเบียบปฏิบัติสำหรับบริการแบบออนไลน์ เอกสารทางเทคนิค

 • ศูนย์ความเชื่อถือ Office 365