• บทสนทนาจากภายใน Cloud

  วิดีโอชุดนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของ Office 365 ซึ่งบันทึกจากบทสนทนาโดยตรงของผู้ที่ได้ออกแบบ สร้าง และดูแลบริการ Office 365 หัวข้อแรกคือ ‘เหตุใด Office 365 จึงเชื่อถือได้’

  ถัดไป: ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้บ้าง

  ศูนย์ความเชื่อถือ Office 365
 • บทสนทนาจากภายใน Cloud

  ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้บ้าง

  ข้อมูลของลูกค้าไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายจากผู้ที่ดูแลระบบและผู้ที่ใช้งานบริการ Office 365 เรียนรู้ข้อมูลเฉพาะจาก Perry Clarke และ Vivek Sharma เกี่ยวกับวิธีที่ Office 365 บำรุงรักษาบริการ และการไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่วิศวกรระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหา

  ถัดไป: ข้อมูลทั้งหมดของคุณปลอดภัยหรือไม่

 • บทสนทนาจากภายใน Cloud

  ข้อมูลทั้งหมดของคุณปลอดภัยหรือไม่

  Vivek Sharma อธิบายคำถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณในบริการ Office 365

  ถัดไป: การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และสิทธิ์ส่วนบุคคลใน Office 365

 • บริการ Cloud ที่คุณไว้วางใจได้: การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และสิทธิ์ส่วนบุคคลใน Office 365

  ดูวิธีการที่ทำให้การรังสรรค์เพื่อการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และสิทธิ์ส่วนบุคคลใน Office 365 ของเรามีมิติที่สำคัญเทียบเท่ากันสองมิติ ได้แก่ ความสามารถที่มีอยู่แล้วภายในและการควบคุมของลูกค้า

ศูนย์ความเชื่อถือ Office 365

บุคลากรและข้อมูลคือสินทรัพย์ที่สำคัญสูงสุดของคุณ และจากการที่คุณพิจารณาเลือก Office 365 สำหรับความต้องการด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณ เราจึงพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อตอบคำถามที่คุณอาจต้องการทราบคำตอบไว้ล่วงหน้า

ด้วยบริการ Office 365 การรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยคือหน้าที่ความรับผิดชอบของเรา นั่นเป็นข้อมูลของคุณเอง คุณเป็นเจ้าของข้อมูล คุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูล และเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะนำข้อมูลไปกับคุณด้วย ถ้าคุณตัดสินใจเลิกใช้บริการ หลักการที่สำคัญของเราในการได้รับและรักษาความไว้วางใจของคุณ ได้แก่
เรียนรู้เพิ่มเติมการรักษาความปลอดภัยในตัว
 • การรักษาความปลอดภัยระดับบริการด้วยการป้องกันเชิงลึก
 • การควบคุมของลูกค้าภายในบริการ
 • การเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยให้แข็งแกร่งและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการดำเนินการ
เรียนรู้เพิ่มเติมการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างต่อเนื่อง
 • กระบวนการเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
 • การควบคุมของลูกค้าด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับขององค์กร
 • ได้รับการตรวจสอบโดยอิสระเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เรียนรู้เพิ่มเติมสิทธิ์ส่วนบุคคลที่กำหนดได้เอง
 • ไม่มีการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการโฆษณา
 • คุณมีการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่ครอบคลุม
 • คุณสามารถนำข้อมูลไปกับคุณได้เมื่อคุณต้องการ
เรียนรู้เพิ่มเติมการดำเนินการที่โปร่งใส
 • คุณทราบว่าข้อมูลของคุณเก็บไว้ที่ใดและใครมีสิทธิ์เข้าถึงได้บ้าง
 • การแสดงข้อมูลความพร้อมใช้งานและการเปลี่ยนแปลงบริการ
 • การรับประกันความพร้อมใช้งาน 99.9% โดยยินดีจ่ายเงินชดเชย
คำถามที่ถามบ่อยและรายการ
คำถามยอดนิยมที่คุณควรถามผู้ให้บริการระบบ Cloud เมื่อพิจารณาเลือกใช้ระบบ Cloud สำหรับบริการด้าน IT ของคุณ และ Microsoft Office 365 ตอบคำถามเหล่านี้อย่างไรบ้าง
ข้อควรพิจารณาสูงสุดเรื่องสิทธิ์ส่วนบุคคลและความปลอดภัยที่จะช่วยให้คุณประเมินความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของบริการและผู้ให้บริการระบบ Cloud
ดูมาตรฐานอุตสาหกรรมและใบอนุญาตระดับโลกที่สำคัญบางส่วนซึ่ง Office 365 สอดคล้องตามข้อกำหนด
เนื้อหาโดยละเอียด
ดูคำอธิบายโดยละเอียดของบริการและฟีเจอร์ที่มีให้บริการใน Office 365
ดูว่ามีการนำศูนย์ความเชื่อถือไปใช้กับข้อเสนอใดบ้างในข้อเสนอสำหรับองค์กรและธุรกิจขนาดเล็กของ Microsoft Office 365 และ Microsoft Dynamics CRM Online และจะต้องซื้อแผนโดยตรงหรือจัดหาให้โดยไมโครซอฟท์
ดูเอกสารความเป็นส่วนตัวของ Office 365 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของ Office 365
ศึกษาเอกสารขอบข่ายของระเบียบปฏิบัติสำหรับบริการแบบออนไลน์เพื่อดูวิธีที่ Office 365 ช่วยลดความเสี่ยงจากการขัดจังหวะในการดำเนินการของคุณในระหว่างการเพิ่มระดับความมั่นใจในเสถียรภาพของบริการ
เอกสารนี้อธิบายวิธีที่ Office 365 ดำเนินการตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และการจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดโดย Cloud Security Alliance และ Cloud Control Matrix
อ่านเอกสารด้านความปลอดภัยของ Office 365 สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยใน Office 365
บล็อก
โพสต์ในบล็อก จากภายใน Cloud ใหม่นี้แสดงวิธีที่เราตอบสนองต่อความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในองค์กรของคุณ Shawn Veney ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับวิธีการของเราในการปฏิบัติตามกฏข้อบังคับ: วิธีที่เราดำเนินการนอกเหนือจากวิธีการตรวจสอบทีละรายการและใช้การปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับเพื่อเติมเต็มความต้องการหลักของลูกค้า เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลในบางภูมิภาค การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความเป็นส่วนตัว
บล็อก จากภายใน Cloud ใหม่นี้เน้นไปที่วิธีที่เราจัดการกับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในบริการของคุณ และให้ข้อมูลเฉพาะจาก Perry Clarke และ Vivek Sharma เกี่ยวกับวิธีที่ Office 365 บำรุงรักษาบริการ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่วิศวกรระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหา
โปรดอย่าลืมอ่านเรื่องราวของไมโครซอฟท์ว่าเราทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จในการคัดค้านหมายศาลด้านความมั่นคงแห่งชาติเพื่อปกป้องนโยบายที่มีมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับการแจ้งให้ลูกค้าระดับองค์กรทราบในกรณีที่หน่วยงานรัฐบาลร้องขอข้อมูลของลูกค้าเหล่านั้น
วิดีโอชุดนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของ Office 365 ซึ่งบันทึกจากบทสนทนาโดยตรงของผู้ที่ได้ออกแบบ สร้าง และดูแลบริการ Office 365 หัวข้อแรกคือ ‘เหตุใด Office 365 จึงเชื่อถือได้’
อ่านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุผลที่ข้อผูกมัดตามสัญญาสำหรับ Office 365 และบริการ Cloud สำหรับธุรกิจอื่นๆ, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM และ Windows Intune จึงได้รับการยอมรับในปัจจุบันว่าสอดคล้องตามมาตรฐานที่เข้มงวดของกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป (EU)
เนื่องจากข้อกล่าวหาในปัจจุบัน ดูว่าเราได้ตัดสินใจดำเนินการโดยทันทีและมีการประสานความร่วมมืออย่างไรในเรื่องของการขยายขอบข่ายการเข้ารหัสลับและการสนับสนุนการคุ้มครองทางกฎหมายไปพร้อมกับการเพิ่มความโปร่งใส่
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราในด้านการดำเนินการเพื่อให้บริการมีความพร้อมใช้งานสูงและข้อตกลงระดับบริการของเรา ดูว่าเรามีวิธีวัดประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานอย่างไร และดูปริมาณความพร้อมใช้งานทั่วโลกสำหรับ Office 365 ตลอดระยะเวลาหกไตรมาสที่ผ่านมา

ศูนย์ความเชื่อถือ Office 365

Office 365 คือบริการที่ได้รับการเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยซึ่งได้รับการออกแบบตาม Microsoft Security Development Lifecycle เรานำหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดจากสองทศวรรษแห่งการสร้างซอฟต์แวร์ระดับองค์กรและการจัดการบริการออนไลน์มารวมไว้ด้วยกัน เพื่อมอบโซลูชันการให้บริการด้านซอฟต์แวร์แบบบูรณาการแก่คุณ

ที่ระดับบริการ Office 365 ใช้วิธีการป้องกันเชิงลึกเพื่อให้ชั้นข้อมูลทางกายภาพและทางตรรกะของฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการดำเนินการ นอกจากนี้ Office 365 ยังให้การควบคุมสำหรับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบระดับองค์กรแก่คุณเพื่อรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมให้กับสภาพแวดล้อมของคุณ
 • การตรวจสอบของศูนย์ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง
 • การรับรองความถูกต้องหลายปัจจัย รวมถึงการตรวจสอบแบบไบโอเมตริกซ์สำหรับสิทธิ์การเข้าถึงศูนย์ข้อมูล
 • เครือข่ายศูนย์ข้อมูลภายในถูกแบ่งจากเครือข่ายภายนอก
 • การแบ่งแยกบทบาทจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งข้อมูลของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงซึ่งบุคคลากรที่มีสิทธิ์เข้าถึงทางกายภาพไม่สามารถอ่านได้
 • ไดรฟ์หรือฮาร์ดแวร์ที่มีความบกพร่องจะถูกกำจัดและทำลาย
 • กระบวนการ Lock Box สำหรับกระบวนการขยายขอบเขตที่ได้รับการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของคุณจากบุคคลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เซิร์ฟเวอร์จะเรียกใช้กระบวนการที่อยู่ในรายการที่ยอมรับเท่านั้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากโค้ดที่เป็นอันตรายได้
 • ทีมการจัดการภัยคุกคามโดยเฉพาะจะคาดการณ์ ป้องกัน และลดการเข้าถึงที่เป็นอันตรายให้น้อยลง
 • การตรวจสอบพอร์ต การตรวจสอบความเสี่ยงจากภายนอก และการตรวจหาการบุกรุกจะป้องกันหรือตรวจหาการเข้าถึงที่เป็นอันตราย
 • การเข้ารหัสลับข้อมูลภายในจะปกป้องข้อมูลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา
 • การเข้ารหัสลับที่ส่งผ่านด้วย SSL/TLS จะปกป้องข้อมูลที่ส่งระหว่างคุณและไมโครซอฟท์
 • การจัดการภัยคุกคาม การตรวจสอบความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของไฟล์/ข้อมูลจะป้องกันหรือตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
 • บริการการจัดการสิทธิ์จะป้องกันการเข้าถึงในระดับไฟล์โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์
 • การรับรองความถูกต้องหลายปัจจัยจะป้องกันการเข้าถึงบริการด้วยปัจจัยที่สอง เช่น โทรศัพท์
 • S/MIME จะให้สิทธิ์การเข้าถึงอีเมลตามใบรับรองที่ปลอดภัย
 • การเข้ารหัสลับข้อความโดย Office 365 จะช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลที่เข้ารหัสลับถึงทุกๆ คนได้
 • การป้องกันการสูญหายของข้อมูลจะป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่เป็นความลับรั่วไหลไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกองค์กร
 • การป้องกันการสูญหายของข้อมูลสามารถรวมกับการจัดการสิทธิ์และการเข้ารหัสลับข้อความโดย Office 365 เพื่อให้การควบคุมที่มากขึ้นแก่ผู้ดูแลระบบของคุณในการนำนโยบายที่เหมาะสมไปใช้กับการป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับ
คำถามที่ถามบ่อยและรายการ
ข้อควรพิจารณาสูงสุดเรื่องสิทธิ์ส่วนบุคคลและความปลอดภัยที่จะช่วยให้คุณประเมินความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของบริการและผู้ให้บริการระบบ Cloud
เนื้อหาโดยละเอียด
ดูคำอธิบายโดยละเอียดของบริการและฟีเจอร์ที่มีให้บริการใน Office 365
หน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของบริการเฉพาะที่ครอบคลุมในศูนย์ความเชื่อถือ Microsoft Online Services
เอกสารนี้อธิบายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบ Cloud ในความหมายของไมโครซอฟท์และวิธีที่ Office 365 มอบโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ระบบ Cloud ที่เชื่อถือได้
เอกสารนี้เกี่ยวกับวิธีที่องค์กร Global Foundation Services ดำเนินการพร้อมด้วยการเน้นย้ำเกี่ยวกับฟอรัมการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล โปรแกรมการจัดการความเสี่ยง และโปรแกรมนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลจาก OSSC ISMS
เอกสารนี้อธิบายวิธีที่ Office 365 ดำเนินการตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และการจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดโดย Cloud Security Alliance และ Cloud Control Matrix
อ่านวิธีที่บริษัทหนึ่งๆ เรียนรู้จากนักพัฒนานับพันและโค้ดนับล้านบรรทัดเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่มีความปลอดภัยในโลกที่ความไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
บล็อก
เรียนรู้วิธีการที่ทำให้การรังสรรค์ของเราเพื่อการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และสิทธิ์ส่วนบุคคลประกอบด้วยมิติที่สำคัญเทียบเท่ากันสองมิติเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ ได้แก่ ความสามารถที่มีอยู่แล้วภายในและการควบคุมของลูกค้า
รับฟังวิธีการเปิดใช้งานสิทธิ์การเข้าถึงที่ไม่มีการยกระดับภายในบริการโดยโครงสร้างพื้นฐานของการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) และ PowerShell ของเรา โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ทำให้แน่ใจว่าบุคคลใดก็ตามที่ต้องดูแลบริการที่จำเป็นจะต้องทำตามขั้นตอนเพื่อรับสิทธิ์ก่อนจะเริ่มดำเนินการใดๆ
ต่อไปนี้คือเหตุผลที่เราสร้าง Exchange ในรูปแบบที่เป็นอยู่ ฟังคำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านสถาปัตยกรรมบางส่วนที่เราดำเนินการกับ Exchange ในหลายเวอร์ชันอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ความเชื่อถือ Office 365

เมื่อคุณไว้วางใจมอบข้อมูลของคุณแก่ Office 365 คุณยังคงเป็นเจ้าของข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว คุณผูกขาดในสิทธิ์ ชื่อ และส่วนที่เกี่ยวข้องในข้อมูลของคุณที่จัดเก็บไว้ใน Office 365 นโยบายของเราคือการไม่ยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณาหรือใช้ข้อมูลของคุณเพื่อสิ่งอื่นใด นอกเหนือจากจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระบบ Cloud เท่านั้น
 • คุณเป็นเจ้าของข้อมูล และไมโครซอฟท์คือผู้ดูแลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลของคุณ
 • ข้อมูลเป็นของคุณ ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกที่จะยกเลิกการใช้บริการ คุณก็สามารถนำข้อมูลไปกับคุณได้
 • เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการการโฆษณา
 • เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับการให้บริการที่คุณจ่ายเงินให้เราเท่านั้น
 • เราเปิดเผยจำนวนการร้องขอที่เราได้รับจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างสม่ำเสมอผ่านทางรายงานด้านความโปร่งใส
 • ถ้าหน่วยงานรัฐบาลขอให้เรามอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า เราจะสนับสนุนให้มีการสอบถามไปยังคุณซึ่งเป็นลูกค้าของเราโดยตรง และเราจะพยายามไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลในชั้นศาลตามคำสั่งใดๆ จากการร้องขอของรัฐบาลที่ขัดต่อกฎหมายในการห้ามเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า
 • การควบคุมความเป็นส่วนตัวทำให้คุณสามารถกำหนดค่าได้ว่าใครบ้างในองค์กรของคุณที่มีสิทธิ์เข้าถึง และพวกเขาสามารถเข้าถึงสิ่งใดได้บ้าง
 • องค์ประกอบด้านการออกแบบป้องกันไม่ให้ข้อมูลของคุณผสมกับข้อมูลขององค์กรอื่นๆ ที่ใช้งาน Office 365
 • การตรวจสอบและการควบคุมที่ครอบคลุมป้องกันไม่ให้ผู้ดูแลระบบเข้าถึงข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
คำถามที่ถามบ่อยและรายการ
ข้อควรพิจารณาสูงสุดเรื่องสิทธิ์ส่วนบุคคลและความปลอดภัยที่จะช่วยให้คุณประเมินความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของบริการและผู้ให้บริการระบบ Cloud
เนื้อหาโดยละเอียด
อ่านเหตุผลที่วิธีการของไมโครซอฟท์ช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของลูกค้าในบริการระดับองค์กรจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ รายละเอียดต่างๆ รวมถึงวิธีที่เราตรวจสอบเพื่อรับรองว่าบริการของเราช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัว และเพื่อทำให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราจะตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่ได้รับการแจ้งให้ทราบเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในระบบ Cloud
อ่านเอกสาร Office 365 สำหรับการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของ Office 365
หน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของบริการเฉพาะที่ครอบคลุมในศูนย์ความเชื่อถือ Microsoft Online Services
อ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Office 365 ของเรา ซึ่งนำไปใช้กับข้อมูลที่ไมโครซอฟท์เก็บรวบรวมจากการใช้งานและการดูแลจัดการบริการ Office 365 ของคุณ
เอกสารนี้ให้คำแนะนำที่เข้าใจง่ายในการกำหนดค่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวต่างๆ ที่พบในได้ในหน้าการตั้งค่าบริการสำหรับการดูแลระบบ Office 365
เอกสารนี้ให้คำแนะนำที่เข้าใจง่ายในการกำหนดค่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวต่างๆ ที่พบในได้ในหน้าการตั้งค่าบริการสำหรับการดูแลระบบ Office 365
เอกสารนี้อธิบายวิธีที่ Office 365 ดำเนินการตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และการจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดโดย Cloud Security Alliance และ Cloud Control Matrix
อ่านคำแนะนำต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับ Office 2013 นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับ Office 2010, Office 2007 และ Office 2003 ด้วย
บล็อก
บล็อก จากภายใน Cloud ใหม่นี้เน้นไปที่วิธีที่เราจัดการผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในบริการของคุณ และให้ข้อมูลเฉพาะจาก Perry Clarke และ Vivek Sharma เกี่ยวกับวิธีที่ Office 365 บำรุงรักษาบริการ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่วิศวกรระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหา
โปรดอย่าลืมอ่านเรื่องราวของไมโครซอฟท์ว่าเราทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จในการคัดค้านหมายศาลด้านความมั่นคงแห่งชาติเพื่อปกป้องนโยบายที่มีมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับการแจ้งให้ลูกค้าระดับองค์กรทราบในกรณีที่หน่วยงานรัฐบาลร้องขอข้อมูลของลูกค้าเหล่านั้น
อ่านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุผลที่ข้อผูกมัดตามสัญญาสำหรับ Office 365 และบริการ Cloud สำหรับธุรกิจอื่นๆ, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM และ Windows Intune จึงได้รับการยอมรับในปัจจุบันว่าสอดคล้องตามมาตรฐานที่เข้มงวดของกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรป (EU)
เนื่องจากข้อกล่าวหาในปัจจุบัน ดูว่าเราได้ตัดสินใจดำเนินการโดยทันทีและมีการประสานความร่วมมืออย่างไรในด้านการขยายขอบข่ายการเข้ารหัสลับและการสนับสนุนการคุ้มครองทางกฎหมายไปพร้อมกับการเพิ่มความโปร่งใส่

ศูนย์ความเชื่อถือ Office 365

Office 365 คือบริการระดับโลก และเราปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างต่อเนื่องตามคำมั่นสัญญาของเราที่จะพัฒนาการควบคุม Office 365 และอัปเดตมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับที่นำไปใช้กับอุตสาหกรรมและภูมิศาสตร์ของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากระเบียบข้อบังคับมักจะใช้การควบคุมที่เหมือนหรือคล้ายคลึงร่วมกัน จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับไมโครซอฟท์ที่จะดำเนินการตามข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ หรือระเบียบข้อบังคับเฉพาะในองค์กรหรืออุตสาหกรรมของคุณ

นอกจากนี้ Office 365 ยังให้การควบคุมของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ รวมถึง eDiscovery, การระงับตามกฎหมาย และการป้องกันการสูญหายของข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณตอบสนองต่อข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับภายใน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรเพิ่มเติม
 • บริการของเราได้รับการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะใน ISO 27001, EU model clauses, HIPAA BAA และ FISMA
 • ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลของเราแสดงรายละเอียดความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และการจัดการข้อมูลลูกค้า ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นได้
 • เราได้สร้างการควบคุมมากกว่า 900 รายการในขอบข่ายของระเบียบปฏิบัติสำหรับ Office 365 ที่ทำให้เราสามารถอัปเดตมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนาได้อย่างสม่ำเสมอ
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับกำลังติดตามมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับ และพัฒนาชุดการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อให้ทีมผลิตภัณฑ์นำไปสร้างไว้ในบริการ
 • การระงับตามกฎหมายและ eDiscovery ที่สร้างขึ้นเป็นบริการที่จะช่วยคุณค้นหา เก็บรักษา วิเคราะห์ และบรรจุเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งเรียกว่า ข้อมูลที่จัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ESI) สำหรับการร้องขอทางกฎหมายหรือการสอบสวน
 • การป้องกันการสูญหายของข้อมูลใน Office 365 จะช่วยคุณระบุ ตรวจสอบ และปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับในองค์กรของคุณผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึก
คำถามที่ถามบ่อยและรายการ
ดูมาตรฐานอุตสาหกรรมและใบอนุญาตระดับโลกที่สำคัญบางส่วนซึ่ง Office 365 สอดคล้องตามข้อกำหนด
อ่านคำถามที่ถามบ่อยนี้เพื่อดูว่าความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความโปร่งใสช่วยให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามความต้องการด้านกฎระเบียบของพวกเขาได้อย่างไร
อ่านคำถามที่ถามบ่อยนี้เพื่อดูว่าความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความโปร่งใสช่วยให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามความต้องการด้านกฎระเบียบ FISMA ของพวกเขาได้อย่างไร
อ่านคำถามที่ถามบ่อยนี้เพื่อดูว่าความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความโปร่งใสช่วยให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามความต้องการด้านกฎระเบียบ EU ของพวกเขาได้อย่างไร
อ่านคำถามที่ถามบ่อยนี้เพื่อดูว่าความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความโปร่งใสช่วยให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามความต้องการด้านกฎระเบียบ HIPAA/HITECH ของพวกเขาได้อย่างไร
อ่านวิธีที่เรารับการตรวจสอบและการรับรองจากองค์กรภายนอก ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าบริการของเราได้รับการออกแบบและดำเนินการด้วยการป้องกันที่เข้มงวดสูงสุด
เนื้อหาโดยละเอียด
ศึกษาเอกสารขอบข่ายของระเบียบปฏิบัติสำหรับบริการแบบออนไลน์เพื่อดูวิธีที่ Office 365 ช่วยลดความเสี่ยงจากการขัดจังหวะในการดำเนินการของคุณในระหว่างการเพิ่มระดับความมั่นใจในเสถียรภาพของบริการ
เอกสารนี้อธิบายวิธีที่ Office 365 ดำเนินการตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และการจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดโดย Cloud Security Alliance และ Cloud Control Matrix
เอกสารนี้ให้ภาพรวมโดยสรุปของข้อกำหนดตามกฎหมาย และการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่บริการ Cloud ของไมโครซอฟท์ถูกสร้างด้วยวิธีการที่แมปกับข้อกำหนดต่างๆ เหล่านั้น
บล็อก
โพสต์ในบล็อก จากภายใน Cloud ใหม่นี้แสดงวิธีที่เราตอบสนองต่อความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในองค์กรของคุณ Shawn Veney ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับวิธีการของเราในการปฏิบัติตามกฏข้อบังคับ: วิธีที่เราดำเนินการนอกเหนือจากวิธีการตรวจสอบทีละรายการและใช้การปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับเพื่อเติมเต็มความต้องการหลักของลูกค้า เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลในบางภูมิภาค การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความเป็นส่วนตัว
บล็อกการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่วางใจได้นี้แชร์มุมมองของไมโครซอฟท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบ Cloud ในบทนี้ เราจะอภิปรายแนวคิดของการเกี่ยวข้องกันของบริการ Cloud
ในบทนี้เราจะอภิปรายเกี่ยวกับความจำเป็นในการแยกประเภทและการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มเพื่อเปิดใช้งานการโยกย้ายไปยัง Cloud พร้อมรักษาข้อกำหนดด้านกฎข้อบังคับและมาตรฐานที่นำไปใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับ

ศูนย์ความเชื่อถือ Office 365

การย้ายไปยังบริการ Cloud ต้องไม่ทำให้คุณสูญเสียการเข้าถึงข้อมูลที่ทำให้คุณทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ด้วย Office 365 คุณจะไม่สูญเสียการเข้าถึงดังกล่าว เราตั้งเป้าที่จะให้การดำเนินการของเราโปร่งใส คุณจึงสามารถตรวจสอบสถานะของบริการ ติดตามปัญหา และดูความพร้อมใช้งานที่ผ่านมาได้
 • เรามีการสนับสนุนทางโทรศัพท์ทุกวันตลอด 24 ช.ม. สำหรับปัญหาร้ายแรง
 • เรามีกระบวนการ DevOps ซึ่งหมายความว่า เรามีการส่งต่อปัญหาไปยังทีมที่ดูแลด้านการพัฒนาทุกวันตลอด 24 ช.ม. เพื่อทำการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยฝ่ายปฏิบัติการเพียงฝ่ายเดียว
 • เราดำเนินการตรวจสอบบริการทั้งหมดโดยละเอียดโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบใดๆ และเราจะแชร์การวิเคราะห์ให้คุณทราบถ้าองค์กรของคุณได้รับผลกระทบ
 • เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบการรับประกันความพร้อมใช้งานอย่างน้อย 99.9% โดยการยินดีจ่ายเงินชดเชย
 • เราเผยแพร่ความพร้อมใช้งานสำหรับชุดโปรแกรม Office 365 ทุกๆ ไตรมาส ข้อมูลความพร้อมใช้งานล่าสุดและที่ผ่านมาของเราอยู่ด้านล่าง

ความพร้อมใช้งานทั่วโลกล่าสุด:

2012 2013 2014
99.98% 99.97% 99.94% 99.97% 99.96% 99.98% 99.99%
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
คำถามที่ถามบ่อยและรายการ
อ่านคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่สาม
เรากำหนดให้ผู้รับเหมารายย่อยของเราอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่เทียบเท่ากับมาตรฐานของเรา และเพื่อประโยชน์ด้านความโปร่งใส เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าเราใช้ผู้รับเหมารายย่อยรายใด และพวกเขาทำอะไรบ้าง
เราช่วยให้คุณทราบได้ว่ามีใครเข้าถึงข้อมูลของคุณหรือไม่ เราทราบว่าการเข้าถึงข้อมูลใน Cloud คือหนึ่งในข้อกังวลของคุณ ซึ่งรวมถึงการที่คุณทราบว่าคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้เมื่อคุณต้องการ และทราบว่ามีคนอื่นเข้าถึงข้อมูลของคุณหรือไม่ อ่านเกี่ยวกับว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้บ้างและจะเข้าถึงได้ในสถานการณ์ใดบ้าง
เนื้อหาโดยละเอียด
อ่านเอกสารนี้สำหรับการพิจารณาชุดของเมตริกซ์ศูนย์ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานซึ่งเรียกว่า ประสิทธิผลของการใช้พลังงาน (PUE) กระบวนการ วิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการประหยัดพลังงานและระบบนิเวศในการใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจในศูนย์ข้อมูล
เอกสารนี้อธิบายวิธีการที่ทีม Microsoft Global Foundation Services ที่จัดการและบริหารศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรดำเนินการปรับขนาดเซิร์ฟเวอร์ให้เหมาะสมเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดโดยมุ่งเน้นไปที่การเก็บรวมรวมข้อมูลด้านประสิทธิภาพโดยละเอียดโดยการใช้ปริมาณงานของตัวแทน แล้ววิเคราะห์ชุดข้อมูลดังกล่าวเพื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่สมดุลซึ่งถูกปรับขนาดให้เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ในการผลิต
เอกสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เราสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการร้องขอข้อมูลของลูกค้าทางกฎหมายโดยหน่วยงานรัฐบาล
เอกสารนี้แสดงรายละเอียดจำนวนของความต้องการทางกฎหมายสำหรับข้อมูลของลูกค้าที่เราได้รับจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั่วโลก และวิธีที่ไมโครซอฟท์ตอบสนองต่อการร้องขอเหล่านั้น
บล็อก
บล็อก จากภายใน Cloud ใหม่นี้เน้นไปที่วิธีที่เราจัดการผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในบริการของคุณ และให้ข้อมูลเฉพาะจาก Perry Clarke และ Vivek Sharma เกี่ยวกับวิธีที่ Office 365 บำรุงรักษาบริการ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่วิศวกรระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหา
ได้รับทราบข้อมูลอยู่เสมอด้วยศูนย์ข้อความ Office 365เนื่องด้วยความพยายามในการปรับปรุงการติดต่อสื่อสาร เราได้เพิ่ม ศูนย์ข้อความ ซึ่งจะช่วยแจ้งผู้ดูแลระบบ Office 365 เกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆ และการดำเนินการที่พวกเขาจำเป็นต้องทำเพื่อให้บริการ Office 365 ทำงานอย่างราบรื่น
รับฟังเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราในด้านการดำเนินการเพื่อให้บริการมีความพร้อมใช้งานสูง เรารับประกันความพร้อมใช้งาน 99.9% โดยยินดีจ่ายเงินชดเชย และดูปริมาณความพร้อมใช้งานทั่วโลกสำหรับ Office 365 ตลอดระยะเวลาสี่ไตรมาสที่ผ่านมา
หมายเหตุ: วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษพร้อมบทบรรยายภาษาไทยคลิกปุ่ม "CC" เพื่อเปิดบทบรรยาย
หมายเหตุ: วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษพร้อมบทบรรยายภาษาไทยคลิกปุ่ม "CC" เพื่อเปิดบทบรรยาย
หมายเหตุ: วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษพร้อมบทบรรยายภาษาไทยคลิกปุ่ม "CC" เพื่อเปิดบทบรรยาย