หน้า 8 จาก 10ย้อนกลับถัดไป

การเปลี่ยนไปใช้ Access 2010

ถ้าคุณมีประสบการณ์กับ Access 2003 หรือรุ่นก่อนหน้าอยู่บ้าง เช่นเคยทำงานกับหลายๆ ฐานข้อมูล หลักสูตรนี้จัดมาเพื่อคุณ ต่อไปนี้เป็นวิธีบางวิธีที่เราแนะนำให้คุณใช้ฝึกปฏิบัติตามสิ่งที่คุณได้เห็นในหลักสูตรนี้

สิ่งสำคัญ    ในการที่จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ คุณต้องมี Access 2010 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

การสร้างฐานข้อมูลเปล่าขึ้นใหม่

ในการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถใช้ Schema ฐานข้อมูลของคุณเองได้

 1. เริ่ม Access 2010 โปรแกรมจะเปิดในมุมมอง Backstage โดยอัตโนมัติ
 2. คลิกแท็บ สร้าง แม่แบบ ฐานข้อมูลเปล่า จะถูกเลือกไว้แล้ว
 3. ที่ด้านขวาของแท็บ ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ใส่ชื่อสำหรับฐานข้อมูลใหม่นี้
 4. คุณอาจเลือกคลิกไอคอนโฟลเดอร์ที่อยู่ที่ด้านขวาของกล่อง ชื่อแฟ้ม ก็ได้

ซึ่งจะเริ่มกล่องโต้ตอบ แฟ้มฐานข้อมูลใหม่ และคุณสามารถใช้กล่องนี้เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นสำหรับฐานข้อมูล

 1. คลิก ดาวน์โหลด

ฐานข้อมูลจะเปิดขึ้นและแสดงตารางเปล่าในมุมมองแผ่นข้อมูล ซึ่งพร้อมที่จะให้คุณเพิ่มเขตข้อมูลลงไป

การเพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราง

Access มีหลายวิธีในการเพิ่มเขตข้อมูลลงในตาราง ต่อไปนี้เป็นวิธีบางวิธีที่ใช้กันทั่วไป

 1. ในขณะที่ตารางเปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณอยู่บนแท็บ เขตข้อมูล (ให้คลิกแท็บนั้นถ้าคุณยังไม่อยู่บนแท็บนี้)
 2. ในกลุ่ม เพิ่มและลบ ให้เปิดรายการ เขตข้อมูลเพิ่มเติม
 3. ที่ด้านล่างของรายการ ภายใต้ เริ่มต้นใช้งานด่วน ให้คลิก ชื่อ
  รายการเขตข้อมูลเพิ่มเติม
 4. คลิกที่ส่วนหัวเขตข้อมูลเปล่าทางด้านขวาของเขตข้อมูลใหม่ (ที่มีคำว่า คลิกเพื่อเพิ่ม) จากนั้นทำขั้นตอนที่ 4 ซ้ำเพื่อเพิ่มเขตข้อมูล ที่อยู่ และ โทรศัพท์ ลงในตารางของคุณ
 5. คลิกขวาที่ส่วนหัวเขตข้อมูลเปล่า (ที่มีคำว่า คลิกเพื่อเพิ่ม) แล้วจากรายการที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก Memo

ซึ่งจะกำหนดชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลนั้นและทำให้ส่วนหัวเขตข้อมูลสามารถเขียนได้

 1. ในส่วนหัวเขตข้อมูล ให้ใส่ ข้อคิดเห็น แล้วคลิกด้านนอกส่วนหัวเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง

การนำทางในบานหน้าต่างนำทาง

หมายเหตุ    คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจึงจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ เริ่มด้วยการดาวน์โหลดฐานข้อมูลตัวอย่างของ Northwind เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้คลิกแท็บ สร้าง แล้วคลิก แม่แบบตัวอย่าง ให้ความเชื่อถือฐานข้อมูล (ในแถบข้อความสีเหลือง ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา) และเข้าสู่ฐานข้อมูล

 1. บานหน้าต่างนำทางจะปิดลงในแม่แบบนี้ ดังนั้นให้คลิกลูกศรคู่เพื่อเปิดขึ้นมา

ปุ่มเปิด/ปิดบานหน้าต่างนำทาง

 1. ในบานหน้าต่างนี้ ให้คลิกแถบ รายงาน เพื่อขยายกลุ่มนั้น

สังเกตว่า กลุ่มดังกล่าวจะแสดงชุดทางลัดต่างๆ ไปยังวัตถุฐานข้อมูล นี่เป็นวิธีที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณกำลังดูประเภทหรือกลุ่มที่กำหนดเอง

 1. ให้คลิกที่แถบด้านบนของบานหน้าต่าง (มีคำว่า Northwind Traders) แล้วคลิก, ชนิดวัตถุ ตอนนี้ คุณจะเห็นรายการวัตถุต่างๆ ในฐานข้อมูล
 2. คลิก ฟอร์ม แล้วคลิกขวาที่ฟอร์ม รายการลูกค้า จากนั้นคลิก มุมมองเค้าโครง
 3. คลิกกลุ่ม ตาราง เพื่อขยาย แล้วคลิกสองครั้งที่ตาราง ลูกค้า
 4. คลิกขวาที่แถบด้านบนของบานหน้าต่าง แล้วคลิก แถบค้นหา

เมื่อต้องการแสดงแถบค้นหาให้เห็น ให้ทำขั้นตอนนี้ซ้ำ

 1. เมื่อแถบค้นหาปรากฏให้เห็นแล้ว ให้ขยายกลุ่มทั้งหมด และในกล่องค้นหา ให้ป้อนคำว่า ลูกค้า อย่างช้าๆ สังเกตวิธีที่ Access กรองรายการวัตถุในขณะที่คุณพิมพ์

การนำทางไปยัง Ribbon

ลองทำขั้นตอนเหล่านี้กับฐานข้อมูล เช่น Northwind

 • เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูลแล้วสังเกตดูแท็บตามบริบทที่ปรากฏขึ้นมา แล้วสำรวจแท็บเหล่านั้นเพื่อดูคำสั่งต่างๆ ที่มีให้
 • เปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบแล้วสังเกตดูแท็บตามบริบทที่ปรากฏขึ้นมา สำรวจแท็บเหล่านั้นเพื่อดูคำสั่งต่างๆ ที่มีให้
 • เปิดฟอร์มในมุมมองเค้าโครงแล้วสังเกตดูแท็บตามบริบทที่ปรากฏขึ้นมา สำรวจแท็บเหล่านั้นด้วย

ขั้นตอนพิเศษ!

 1. ในขณะที่มีวัตถุฐานข้อมูลใดๆ เปิดอยู่ และแท็บ หน้าแรก ปรากฏอยู่ ให้กดแป้น ALT

ชุดของ เคล็ดลับแป้นพิมพ์ จะปรากฏขึ้น

เคล็ดลับแป้นพิมพ์

Access มีเคล็ดลับแป้นพิมพ์ให้สำหรับแต่ละแท็บ Ribbon และสำหรับคำสั่งบนแต่ละแท็บ

 1. กดแป้น ALT อีกครั้ง สังเกตว่าเคล็ดลับแป้นพิมพ์จะหายไป
 2. กด ALT+C เพื่อไปยังแท็บ สร้าง

เนื่องจากคุณนำทางไปยังแท็บ สร้าง จากแท็บ หน้าแรก Access จะแสดงชุดเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับแต่ละคำสั่งบนแท็บ สร้าง

 1. กด ALT อีกครั้ง สังเกตว่าเคล็ดลับแป้นพิมพ์จะหายไป
 2. คราวนี้ กด ALT+C และสังเกตว่าเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับแต่ละคำสั่งจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

ถ้าคุณบังเอิญปิดเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับแท็บใดแท็บหนึ่ง คุณสามารถกด ALT และตัวอักษรสำหรับแท็บนั้นเพื่อให้เคล็ดลับแป้นพิมพ์กลับมาอีกครั้งได้

 1. กด QD เพื่อเริ่มตัวออกแบบแบบสอบถาม (Query Designer)
 2. เมื่อตัวออกแบบแบบสอบถามเปิดอยู่ ให้กด ALT+H เพื่อไปที่แท็บ หน้าแรก

สังเกตว่าเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับคำสั่งที่ปิดใช้งาน (เป็นสีเทา) จะปิดใช้งานเช่นกัน

การประกาศฐานข้อมูลบนเว็บ

เริ่มโดยการดาวน์โหลดแม่แบบฐานข้อมูลเว็บหนึ่งรายการ เช่น แม่แบบฐานข้อมูลสินทรัพย์บนเว็บ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้คลิกแท็บ สร้าง แล้วคลิก แม่แบบตัวอย่าง ให้ความเชื่อถือฐานข้อมูล (ในแถบข้อความสีเหลือง ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา) และเข้าสู่ฐานข้อมูล

 1. ในมุมมอง Backstage ให้คลิกแท็บ บันทึกและประกาศ
 2. คลิก ประกาศไปยัง Access Services
 3. คลิก เรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้
 4. คลิก ใช่ เพื่อปิดวัตถุใดๆ ที่เปิดอยู่และให้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ทำงาน

ถ้าการตรวจสอบความเข้ากันได้ไม่พบปัญหาใดๆ หรือพบแต่คำเตือน ฐานข้อมูลนั้นพร้อมที่จะประกาศได้

 1. ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณและชื่อของไซต์ ขอข้อมูล URL จากผู้ดูแลระบบของคุณ
 2. คลิก ประกาศไปยัง Access Services

คุณต้องรอให้กระบวนการประกาศเสร็จสิ้น และให้เซิร์ฟเวอร์ของคุณประมวลผลไซต์ใหม่ของคุณจนเสร็จสิ้น

 1. เริ่มเบราว์เซอร์ของคุณ แล้วไปที่ไซต์นั้น และเปิดฟอร์มสินทรัพย์ปัจจุบันและป้อนข้อมูล

เปลี่ยนฐานข้อมูลเว็บและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังเว็บ

 1. เปิดฐานข้อมูลสินทรัพย์บนเว็บใน Access
 2. เปิดฟอร์มหลักในมุมมองเค้าโครง
 3. คลิกขวาที่แท็บ เริ่มต้นใช้งาน ในฟอร์มนั้น แล้วคลิก ลบ จากนั้นกด CTRL+S เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 4. คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อไปยังมุมมอง Backstage
 5. บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก ทำข้อมูลทั้งหมดให้ตรงกัน เพื่อเขียน (บันทึก) การเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังเว็บนั้น

ปุ่ม ทำข้อมูลทั้งหมดให้ตรงกัน

หน้า 8 จาก 10ย้อนกลับถัดไป