การทำงานกับเซฟโหมดของ Office

เซฟโหมดของ Microsoft Office สามารถอนุญาตให้คุณใช้โปรแกรม Microsoft Office ที่มีปัญหาได้อย่างปลอดภัย เซฟโหมดมีสองแบบ ได้แก่

 • เซฟโหมดแบบอัตโนมัติ     เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรมและระบบตรวจพบปัญหา โปรแกรมจะเข้าสู่โหมดนี้และแก้ปัญหานั้นหรือแยกปัญหาออกมา โดยให้โปรแกรมเริ่มต้นได้สำเร็จ
 • เซฟโหมดที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้     คุณสามารถเริ่มต้นโปรแกรมในโหมดนี้เพื่อพยายามแก้ปัญหาบางอย่าง

 สิ่งสำคัญ   ถ้าคุณกำลังมีปัญหากับโปรแกรม Microsoft Office เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้การวินิจฉัย Microsoft Office ในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่วินิจฉัยและซ่อมแซมโปรแกรม Office ที่หยุดทำงานโดยใช้การวินิจฉัย Office

คุณต้องการทำสิ่งใด


ทำความเข้าใจและทำงานกับเซฟโหมดแบบอัตโนมัติ

เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรม

 1. Office จะตรวจหาปัญหา เช่น Add-in หรือส่วนขยายที่ไม่เริ่มทำงาน หรือแหล่งข้อมูล แฟ้ม รีจิสทรี หรือแม่แบบที่เสียหาย ถ้าพบปัญหา โปรแกรมจะไม่สามารถเริ่มต้นได้
 2. ถ้าโปรแกรมไม่สามารถเริ่มต้น เซฟโหมดแบบอัตโนมัติจะถูกทริกเกอร์ในครั้งถัดไปที่คุณพยายามเริ่มต้นโปรแกรมนั้น จะมีข้อความแสดงเพื่อระบุปัญหา และถามว่าคุณต้องการปิดใช้งานส่วนที่มีปัญหาของโปรแกรมหรือไม่
 3. ถ้าโปรแกรมยังไม่สามารถเริ่มต้น คุณจะถูกพร้อมท์ให้ปิดใช้งานความสามารถในการทำงานที่อาจป้องกันไม่ให้โปรแกรมเริ่มต้นแบบปกติเพิ่มขึ้น

เมื่อต้องการดูข้อมูลของรายการที่ปิดใช้งาน ให้แสดงกล่องโต้ตอบ รายการที่ถูกปิดใช้งาน ด้วยการทำต่อไปนี้ในโปรแกรม Microsoft Office ที่คุณใช้

แสดงAccess, Excel, PowerPoint หรือ Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access, ตัวเลือกของ PowerPoint หรือ ตัวเลือกของ Word
 2. คลิก Add-In
 3. บนเมนู จัดการ ให้คลิก รายการที่ถูกปิดใช้งาน แล้วคลิก ไป

แสดงVisio, Outlook, Publisher หรือ InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-In
 2. บนเมนู จัดการ ให้คลิก รายการที่ถูกปิดใช้งาน แล้วคลิก ไป

แสดงOneNote, Project หรือ SharePoint Designer

 1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เกี่ยวกับ Microsoft Office OneNote, เกี่ยวกับ Microsoft Office Project หรือ เกี่ยวกับ Microsoft Office SharePoint Designer
 2. คลิก รายการที่ถูกปิดใช้งาน

หลังจากคุณดูรายการที่แสดงในกล่องโต้ตอบ รายการที่ถูกปิดใช้งาน คุณสามารถเลือกรายการ จากนั้นคลิก เปิดใช้งาน เพื่อเปิดใช้รายการนั้นอีกครั้ง การเปิดใช้งานบางรายการอาจต้องการให้คุณโหลดใหม่ หรือติดตั้งโปรแกรม Add-in ใหม่ หรือเปิดแฟ้มใหม่ หลังจากคุณเปิดใช้งานรายการใดรายการหนึ่ง ในครั้งถัดไปที่โปรแกรมเริ่มต้น โปรแกรมอาจจะมีปัญหา ถ้าเป็นเช่นนี้ คุณจะถูกพร้อมท์ให้ปิดใช้งานรายการนั้นอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ใช้โปรแกรม Microsoft Office ในเซฟโหมดแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้

ถ้าคุณกำลังมีปัญหากับโปรแกรม Microsoft Office คุณอาจสามารถใช้เซฟโหมดแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้เพื่อให้สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้ วิธีนี้มีประโยชน์ในบางสถานการณ์ ได้แก่

 • คุณจำเป็นต้องดูแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง และโปรแกรม Microsoft Office ที่คุณใช้หยุดทำงานก่อนที่คุณจะดูแฟ้มนั้น
 • คุณพยายามแก้ปัญหากับโปรแกรม Microsoft Office ของคุณ คุณอาจต้องการความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาจากเจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคนิค

การใช้เซฟโหมดแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้

เมื่อต้องการเริ่มต้นโปรแกรม Microsoft Office ในเซฟโหมดแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้ ให้ทำดังนี้

แสดงบนเมนู เริ่ม (Start) ของ Microsoft Windows

 1. คลิก เริ่ม ให้ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด (All Programs) แล้วชี้ไปที่ Microsoft Office
 2. กดแป้น CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกชื่อโปรแกรมของ Microsoft Office ที่คุณต้องการเรียกใช้

แสดงในหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง

ที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ให้ใช้ตัวเลือก /safe เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรมนั้น

เมื่อต้องการหยุดเซฟโหมดแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้ ให้ออกจากโปรแกรม แล้วเริ่มต้นโปรแกรมนั้นอีกครั้งตามปกติ

สิ่งที่เซฟโหมดแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้ทำ

เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรมในเซฟโหมดแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้ จะมีการนำข้อจำกัดต่อไปนี้มาใช้ (รายการที่แสดงบางรายการไม่ได้นำไปใช้กับโปรแกรมของ Microsoft Office ทั้งหมด)

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างเซฟโหมดของ Office และเซฟโหมดของ Windows

เซฟโหมดของ Office ไม่เหมือนกับเซฟโหมดของ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซฟโหมดของ Windows ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ (Help and Support)
 2. พิมพ์ เซฟโหมด ในรายการ ค้นหา แล้วกด ENTER
 3. เปิดหัวข้อบนรายการ ผลลัพธ์การค้นหา

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Word 2007