ฐานข้อมูลตัวอย่างที่รวมมากับ Microsoft Access

Microsoft Access ได้เตรียมฐานข้อมูลตัวอย่างซึ่งคุณสามารถใช้ขณะที่กำลังเรียนรู้การใช้งาน Access

แสดงฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind Traders

ฐานข้อมูล Northwind และโครงการ Access (ใช้งานได้จากคำสั่ง ฐานข้อมูลตัวอย่าง บนเมนู วิธีใช้) ประกอบด้วยข้อมูลการขายสำหรับบริษัทสมมติที่ชื่อ Northwind Traders ซึ่งนำเข้าและส่งออกอาหารพิเศษจากทั่วโลก คุณสามารถพัฒนาแนวคิดสำหรับโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลของคุณได้ ด้วยการดูวัตถุฐานข้อมูล (วัตถุฐานข้อมูล: ฐานข้อมูล Access จะมีวัตถุต่างๆ เช่น ตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน เพจ แมโคร และโมดูล ส่วนโครงการ Access จะมีวัตถุต่างๆ เช่น ฟอร์ม รายงาน เพจ แมโคร และโมดูล)ที่รวมอยู่ในฐานข้อมูล Northwind นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ข้อมูลของ Northwind เพื่อทดลองกับ Access ก่อนที่คุณจะป้อนข้อมูลของคุณเองเข้าไป ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการฝึกออกแบบแบบสอบถามโดยใช้ตาราง Orders ใน Northwind เนื่องจากตารางนั้นมีข้อมูลเพียงพอที่จะสร้างผลลัพธ์ที่มีความหมายได้

แสดงเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูล NorthwindCS.adp SQL Server

ซึ่งจะแตกต่างกับตัวอย่างฐานข้อมูล Microsoft Access (ฐานข้อมูล Microsoft Access: ชุดของข้อมูลและวัตถุ (เช่น ตาราง แบบสอบถาม หรือฟอร์ม) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อหรือจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง โดยมี Microsoft Jet database engine จัดการกับข้อมูล) (Northwind.mdb) เนื่องจากข้อมูลและข้อกำหนดข้อมูลสำหรับตัวอย่างโครงการ Access (โครงการ Microsoft Access: แฟ้ม Access ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server และใช้ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์แบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ แฟ้มโครงการจะไม่มีวัตถุข้อมูลหรือวัตถุที่ยึดตามข้อกำหนดของข้อมูล เช่น ตาราง และ มุมมอง) (NorthwindCS.adp) จำเป็นต้องสร้างขึ้นในครั้งแรกที่คุณเปิดโครงการจากคำสั่ง ฐานข้อมูลตัวอย่าง บนเมนู วิธีใช้ อย่างไรก็ตาม Access สามารถสร้างฐานข้อมูลของ Northwind SQL Server (ฐานข้อมูลแบบ Microsoft SQL Server: ฐานข้อมูลใน Microsoft SQL Server ซึ่งประกอบด้วย ตาราง วิว ดัชนี กระบวนงานที่เก็บไว้ ฟังก์ชัน และทริกเกอร์) สำหรับคุณได้โดยอัตโนมัติในครั้งแรกที่คุณเปิดโครงการ Access Northwind

ฟอร์มเริ่มต้นจะถามให้คุณเข้าสู่ระบบ SQL Server ก่อน และค้นหา Microsoft SQL Server 2000 Personal Desktop Engine หรือ SQL Server ที่กำลังใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ถ้าฟอร์มเริ่มต้นพบ SQL Server ที่กำลังใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ฟอร์มเริ่มต้นจะถามว่าคุณต้องการสร้างฐานข้อมูล NorthwindCS SQL Server เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อได้หรือไม่

  • ถ้าฟอร์มเริ่มต้นไม่พบ SQL Server ที่กำลังใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ฟอร์มเริ่มต้นจะมีคำถามเตือนให้คุณใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบนเครือข่าย SQL Server ได้

ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ถ้าคุณตอบว่า ใช่ ตัวอย่างโครงการ Access ของ Northwind จะเรียกใช้สคริปต์การติดตั้ง SQL (NorthwindCS.SQL) ที่อยู่ในโฟลเดอร์ \Program Files\Microsoft Office\Office 11\Samples โดยสคริปต์ SQL นี้เป็นลำดับของคำสั่ง SQL ที่จะสร้างโครงสร้างข้อมูลของฐานข้อมูล SQL Server คุณสมบัติเพิ่มเติม แบบสอบถาม และไดอะแกรมฐานข้อมูล แล้วจะโหลดข้อมูลตัวอย่าง เมื่อการทำงานของสคริปต์สิ้นสุดลง ตัวอย่างโครงการ Access ของ Northwind จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เพิ่งสร้างขึ้น

แสดงตัวช่วยสร้างฐานข้อมูล

Microsoft Access ได้รวมตัวช่วยสร้างฐานข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างฐานข้อมูล Access ในรูปแบบทั่ว ๆ ไปได้ และคุณสามารถใช้ฐานข้อมูลซึ่งสร้างโดยตัวช่วยสร้างฐานข้อมูลหรือโดยเครื่องมือในการศึกษาวิธีการออกแบบฐานข้อมูลของคุณเอง

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2003, Office 2003, Access