การใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) ในตารางออกแบบแบบสอบถาม (MDB)

หมายเหตุ  ข้อมูลในหัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับ Microsoft Access database (.mdb)

  1. เปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ (มุมมองออกแบบ: หน้าต่างที่แสดงการออกแบบของวัตถุฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร และ Data Access Pages ในมุมมองออกแบบคุณสามารถสร้างวัตถุฐานข้อมูลใหม่และปรับเปลี่ยนการออกแบบของวัตถุที่มีอยู่แล้วได้)
  2. ลากเครื่องหมายดอกจัน (*) จากรายชื่อเขตข้อมูลไปยังแถว เขตข้อมูล ในตารางออกแบบ (ตารางออกแบบ: ตารางที่คุณใช้เพื่อออกแบบแบบสอบถามหรือตัวกรองในมุมมองออกแบบแบบสอบถามหรือในหน้าต่างตัวกรอง/การเรียงลำดับขั้นสูง ตารางนี้เคยเรียกกันว่า ตาราง QBE)
  3. เพิ่มเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับ หรือตั้งเงื่อนไข โดยลากจากรายชื่อเขตข้อมูลไปยังแถว เขตข้อมูล
  4. เลือกลำดับการจัดเรียงในเซลล์ เรียงลำดับ สำหรับเขตข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับ
  5. ป้อนเงื่อนไขในแถว เงื่อนไข สำหรับเขตข้อมูลที่เหมาะสม
  6. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดง สำหรับเขตข้อมูลทั้งหมด ยกเว้นเครื่องหมายดอกจัน มิฉะนั้นเขตข้อมูลเหล่านั้นจะปรากฏสองครั้งในผลลัพธ์ของแบบสอบถาม
  7. คลิก มุมมอง รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือเพื่อแสดงผลลัพธ์
 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2003, Office 2003, Access