การแทรกหรือลบแถวเงื่อนไขในตารางออกแบบ (MDB)

หมายเหตุ  ข้อมูลในหัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับ Microsoft Access database (.mdb)

  1. เปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ (มุมมองออกแบบ: หน้าต่างที่แสดงการออกแบบของวัตถุฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร และ Data Access Pages ในมุมมองออกแบบคุณสามารถสร้างวัตถุฐานข้อมูลใหม่และปรับเปลี่ยนการออกแบบของวัตถุที่มีอยู่แล้วได้) หรือเปิดฟอร์มหรือแผ่นข้อมูล และแสดง หน้าต่างตัวกรอง/การเรียงลำดับขั้นสูง (หน้าต่างตัวกรอง/การเรียงลำดับขั้นสูง: หน้าต่างที่ซึ่งคุณสามารถสร้างตัวกรองได้ตั้งแต่ต้น คุณสามารถใส่นิพจน์เงื่อนไขในตารางออกแบบตัวกรองเพื่อจำกัดระเบียนในฟอร์มหรือแผ่นข้อมูลที่เปิดอยู่ลงในเซ็ตย่อยของระเบียนที่ตรงกับเงื่อนไข)
  2. ให้ทำตามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    เมื่อต้องการแทรกแถวเงื่อนไข ให้คลิกแถวที่อยู่ใต้แถวที่คุณต้องการแสดงแถวใหม่ แล้วคลิก แถว บนเมนู แทรก แถวใหม่จะถูกแทรกไว้เหนือแถวที่คุณคลิก

    เมื่อต้องการลบแถวเงื่อนไข คลิกที่ใด ๆ ในแถว จากนั้นคลิก ลบ บนเมนู แก้ไข

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2003, Office 2003, Access