คำสั่ง UPDATE

สร้างแบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล ที่เปลี่ยนแปลงค่าในเขตข้อมูลในตารางที่ระบุโดยยึดตามเงื่อนไขที่ระบุ

ไวยากรณ์

UPDATE table
SET newvalue
WHERE criteria;

คำสั่ง UPDATE มีส่วนต่างๆ เหล่านี้

ส่วน คำอธิบาย
table ชื่อของตารางที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจะปรับเปลี่ยน
newvalue นิพจน์ที่กำหนดค่าที่จะแทรกลงในเขตข้อมูลที่ต้องการในระเบียนที่ปรับปรุงแล้ว
criteria นิพจน์ที่กำหนดระเบียนที่จะถูกปรับปรุง ระเบียนที่เป็นไปตามนิพจน์เท่านั้นที่จะถูกปรับปรุง

หมายเหตุ

UPDATE มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงระเบียนจำนวนมาก หรือเมื่อระเบียนที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงอยู่ในหลายตาราง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลได้หลายเขตพร้อมกัน ตัวอย่างต่อไปนี้เพิ่มปริมาณการสั่งซื้อขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์และเพิ่มค่าจำนวนขนส่ง 3 เปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ขนส่งในสหราชอาณาจักร

UPDATE Orders

SET OrderAmount = OrderAmount * 1.1,

Freight = Freight * 1.03

WHERE ShipCountry/Region = 'UK';

สิ่งสำคัญ  

  • UPDATE ไม่ได้สร้างชุดผลลัพธ์ นอกจากนี้ หลังจากที่คุณปรับปรุงระเบียนโดยใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล คุณจะไม่สามารถเลิกทำการดำเนินการได้ ถ้าคุณต้องการจะทราบว่าระเบียนใดที่ถูกปรับปรุง ขั้นแรกให้ตรวจสอบผลลัพธ์ของ แบบสอบถามแบบเลือกใช้ข้อมูล ที่ใช้เงื่อนไขเดียวกัน แล้วจึงเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล
  • ดูแลให้มีสำเนาสำรองข้อมูลของคุณอยู่เสมอ ถ้าคุณปรับปรุงผิดระเบียน คุณยังสามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นจากสำเนาสำรองของคุณได้
ดูเพิ่มเติมที่
คำสั่ง SELECT ส่วนคำสั่ง WHERE
 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2003, Office 2003, Access