การดาวน์โหลด Office 2013 ทำงานได้ช้าลง

ถ้าการติดตั้ง Office 2013 ของคุณเสร็จสมบูรณ์ช้า ปัญหาอาจเกิดจากซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสกำลังทำหน้าที่อยู่ นั่นคือการตรวจสอบไวรัสจากไฟล์ที่เข้ามาใหม่ ซึ่งจะทำให้การติดตั้ง office 2013 ทำงานช้าลง ข่าวดีก็คือเหตุการณ์นี้ควรจะเป็นปัญหาในระหว่างการติดตั้งเท่านั้น

คุณอาจจะรอจนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์หรือปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณก็ได้ แต่อย่าลืมกลับมาเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเมื่อการติดตั้ง Office 2013 เสร็จสิ้นแล้ว

ถ้าคุณเริ่มการติดตั้งใหม่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และตัดสินใจปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ให้คุณหยุดการติดตั้ง แล้วเรียกใช้การแก้ไขปัญหาในบทความ ถอนการติดตั้ง Microsoft Office 2013 หรือ Office 365 จากนั้นปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ และเริ่มการติดตั้งอีกครั้ง

ถ้าคุณกำลังใช้ Mac ให้หยุดการติดตั้ง แล้วถอนการติดตั้ง Office จากนั้นปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ แล้วเริ่มการติดตั้งอีกครั้ง

อีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถลองทำได้ก็คือการใช้การเชื่อมต่อแบบมีสายแทนการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2013, Excel 2013, InfoPath 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013