ปิดใช้งานการติดตั้ง Office 365 Home

การสมัครใช้งาน Office 365 Home แต่ละรายการจะมาพร้อมกับสิทธิ์การติดตั้ง Office สำหรับ Mac หรือพีซีจำนวน 5 เครื่อง และสำหรับแท็บเล็ต 5 เครื่อง ถ้าคุณใช้สิทธิ์การติดตั้งหมดแล้ว คุณสามารถปิดใช้งานในเครื่องใดเครื่องหนึ่ง เพื่อที่คุณจะสามารถติดตั้ง Office บนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตเครื่องอื่นได้

 หมายเหตุ    เฉพาะเจ้าของการสมัครใช้งานเท่านั้นที่สามารถมองเห็นหรือปิดใช้งานการติดตั้งของบุคคลอื่นได้ ถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของ คุณสามารถดูและปิดใช้งานได้เฉพาะการติดตั้งของคุณเองเท่านั้น

การปิดใช้งานการติดตั้งของบุคคลอื่นนั้นไม่เหมือนกับการเอาการติดตั้งออกจากการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถเอาสมาชิกบางคนออกจากการสมัครใช้งานของคุณไปเลยก็ได้ถ้าคุณต้องการ

ปิดใช้งานการติดตั้ง Office

ในหน้าบัญชีผู้ใช้ของคุณ ภายใต้ ข้อมูลการติดตั้ง ให้คลิก ปิดใช้งานการติดตั้ง ถัดจากชื่อคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการปิดใช้งาน Office

ปิดใช้งานการติดตั้ง

หลังจากที่คุณปิดใช้งาน Office ในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้ว คุณสามารถติดตั้ง Office บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้

ถ้าคุณได้ปิดใช้งานการติดตั้งของใครก็ตามที่แชร์การสมัครใช้งานกับคุณ บอกให้เขารู้ด้วย

ถอนการติดตั้ง Office

เมื่อคุณปิดใช้งานการติดตั้งแล้ว Office จะทำงานในโหมดอ่านอย่างเดียวบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถดูและพิมพ์เอกสาร แต่จะไม่สามารถแก้ไขหรือสร้างเอกสารใหม่ได้ ถ้าคุณต้องการเอา Office ออกทั้งหมด คุณสามารถทำได้

ถอนการติดตั้ง Office ออกจากพีซี

ถอนการติดตั้งออกจาก Mac

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2013, Excel 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Word 2013, Excel for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Word for Mac 2011