ค้นหาข้อมูลในแอป Access

ข้อมูลจะเปล่าประโยชน์ทันทีถ้าคุณไม่สามารถหาข้อมูลนั้นได้ในเวลาที่คุณต้องการ ดังนั้น แอป Access จึงได้เตรียมหลายวิธีที่จะขยายข้อมูลที่คุณต้องการ เครื่องมือการค้นหาและการกรองจะมีรวมมาให้อัตโนมัติหลังจากที่คุณ สร้างแอป Access

ค้นหาข้อมูลในมุมมอง รายละเอียดของรายการ

มุมมอง รายละเอียดของรายการ จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มตารางใดๆ ในแอป เมื่อต้องการเปิดมุมมองนี้ ให้คลิก รายการ ในตัวเลือกมุมมอง (นอกเสียจากว่าคุณได้เปลี่ยนชื่อมุมมองนี้ไปแล้ว) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มตารางในแอป ให้ดูที่ สร้างแอป Access

มุมมอง รายละเอียดของรายการ แต่ละมุมมองจะมีกล่องค้นหาโดยค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว อย่างที่เห็นดังนี้

กล่องค้นหาเริ่มต้นในฟอร์ม รายละเอียดของรายการ

ใส่อักขระสองสามอักขระลงในกล่องนี้แล้วกด Enter แอปจะกรองเฉพาะข้อมูลที่มีอักขระเหล่านี้

ตัวอย่างการค้นหาที่มีอักขระ "ad"

ในตัวอย่างนี้ การใส่อักขระ "ad" จะค้นหา "Adina" "Traders" และ "Mahadevan" Access จะนำตัวกรองไปใช้ในเขตข้อมูลหลายเขตพร้อมๆ กัน ในตัวอย่างนี้ Access พบค่าตัวกรองในเขตข้อมูล ชื่อ บริษัท และ นามสกุล ของ 3 รายการที่ต่างกัน

ค้นหาข้อมูลในมุมมอง สรุป

มุมมอง สรุป จัดกลุ่มรายการโดยใช้ค่าใดค่าหนึ่ง เช่น สถานะงาน

กล่องค้นหาในมุมมอง สรุป

มุมมอง สรุป มีประเภทกล่องค้นหาเหมือนกับในมุมมอง รายละเอียดของรายการ แต่ประสิทธิภาพของตัวกรองจะจำกัดอยู่ที่แค่รายการข้างใต้ และจะไม่รวมรายการทางด้านขวา แต่กระนั้น วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีมากในการค้นหากลุ่มที่คุณต้องการ ถ้าคุณมีหลายกลุ่ม

ค้นหาข้อมูลในมุมมอง แผ่นข้อมูล

เช่นเดียวกันกับมุมมอง รายละเอียดของรายการ นั่นคือมุมมอง แผ่นข้อมูล จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มตารางใดๆ ในแอป และจะพร้อมใช้งานเมื่อคลิก แผ่นข้อมูล ในตัวเลือกมุมมอง (นอกเสียจากว่าคุณได้เปลี่ยนชื่อมุมมองนี้ไปแล้ว) แผ่นข้อมูลจะไม่มีกล่องค้นหาเหมือนกับมุมมองข้างต้น แต่จะมีฟีเจอร์การกรองเหมือนกับในโปรแกรมสเปรดชีต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมอง แผ่นข้อมูล ให้ดูที่ สร้างมุมมองแผ่นข้อมูลเว็บ

โฮเวอร์เหนือส่วนหัวของคอลัมน์ แล้วคลิกลูกศรแบบดรอปดาวน์ และคลิกตัวเลือกเพื่อเรียงลำดับหรือกรองรายการ

นำตัวกรองไปใช้ในเขตข้อมูล วันครบกำหนด ของแผ่นข้อมูล

ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าวเพื่อเพิ่มค่าในตัวกรองคอลัมน์ เครื่องหมายถูกจะปรากฏถัดจากค่าที่คุณเลือก

ตัวกรองแบบดรอปดาวน์ในแผ่นข้อมูลซึ่งมีค่าที่เลือกไว้หลายค่า

 เคล็ดลับ    ใช้ฟีเจอร์ “ค้นหาในหน้านี้” ของเบราเซอร์เพื่อค้นหาข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูลอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่นใน Internet Explorer ให้กด CTRL + F ใส่ข้อความหรือตัวเลขที่คุณกำลังค้นหา แล้วคลิก ก่อนหน้า หรือ ถัดไป เพื่อไล่ไปตามค่าที่พบ

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2013