การลิงก์ไปยังข้อมูล SQL Server

คุณสามารถทำงานกับข้อมูลที่เก็บไว้ใน SQL Server ได้ด้วยการลิงก์ไปยังข้อมูลหรือการนำเข้าข้อมูลนั้นลงในฐานข้อมูลของ Access การลิงก์นั้นจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าถ้าคุณแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นเนื่องจากข้อมูลนั้นถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลาง และคุณสามารถดูข้อมูลล่าสุด เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล และเรียกใช้คิวรีหรือรายงานใน Access ได้

 หมายเหตุ    บทความนี้ไม่นำไปใช้กับแอป Access ซึ่งเป็นชนิดฐานข้อมูลที่คุณออกแบบด้วย Access และประกาศแบบออนไลน์ โปรดดูที่ การสร้างแอป Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการสำหรับการลิงก์

 1. ระบุตำแหน่งฐานข้อมูล SQL Server ที่คุณต้องการลิงก์ไป ถ้าจำเป็น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลสำหรับข้อมูลการเชื่อมต่อ
 2. ระบุตารางและมุมมองที่คุณจะลิงก์ไปในฐานข้อมูล SQL คุณสามารถลิงก์ไปยังวัตถุหลายวัตถุพร้อมกันได้

รีวิวแหล่งข้อมูลด้วยข้อควรพิจารณาต่อไปนี้

 • Access สนับสนุนเขตข้อมูลได้ถึง 255 เขตข้อมูล (คอลัมน์) ในแต่ละตาราง ดังนั้นตารางที่ถูกลิงก์จะรวมเฉพาะ 255 เขตข้อมูลแรกของวัตถุที่คุณลิงก์ไปถึงเท่านั้น
 • คอลัมน์ที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียวในตาราง SQL Server จะยังคงเป็นแบบอ่านอย่างเดียวใน Access
 1. เมื่อต้องการสร้างตารางที่ถูกลิงก์ในฐานข้อมูลใหม่ ให้ทำดังนี้ คลิก ไฟล์ > ใหม่ > ฐานข้อมูลเดสก์ท็อปเปล่า เมื่อต้องการสร้างตารางที่ลิงก์ในฐานข้อมูล Access ที่มีอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลนั้น

 หมายเหตุ    ตารางที่ถูกลิงก์ที่ถูกสร้างไว้ในฐานข้อมูล Access ที่มีอยู่แล้วจะได้ชื่อเดียวกันกับวัตถุต้นฉบับ ดังนั้น ถ้าคุณมีตารางอื่นๆ ที่มีชื่อเดียวกันอยู่แล้ว ชื่อตารางใหม่ที่ถูกลิงก์จะมีหมายเลข 1 เพิ่มลงไป ตัวอย่างเช่น ที่ติดต่อ1 (ถ้า ที่ติดต่อ1 มีใช้งานอยู่แล้ว Access จะสร้าง ที่ติดต่อ2 เรื่อยไปเป็นต้น)

ขั้นตอนที่ 2: การลิงก์ไปยังข้อมูล

เมื่อลิงก์ไปยังตารางหรือมุมมองในฐานข้อมูล SQL Server Access จะสร้างตารางขึ้นใหม่ (เรียกว่าตารางที่ลิงก์) ที่สะท้อนโครงสร้างและเนื้อหาของตารางต้นฉบับ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน SQL Server หรือในมุมมองแผ่นข้อมูล หรือมุมมองฟอร์ม จาก Access ได้ และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะส่งผลทั้งใน SQL และ Access การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างใดๆ กับตารางที่ลิงก์ เช่น การลบหรือการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ จะต้องทำจาก SQL Server ไม่ใช่ใน Access

 1. เปิดฐานข้อมูล Access ปลายทาง
 2. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ให้คลิก ฐานข้อมูล ODBC
 3. คลิก ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลโดยการสร้างตารางที่ลิงก์ > ตกลง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง ในกล่อง เลือกแหล่งข้อมูล ถ้าไฟล์ .dsn ที่คุณต้องการใช้มีอยู่แล้ว ให้คลิกไฟล์นั้นในรายการ

แสดงถ้าต้องการสร้างไฟล์ .dsn ใหม่ ให้ทำดังนี้

ในกล่อง เลือกแหล่งข้อมูล ให้คลิก ใหม่ > SQL Server > ถัดไป

 1. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ .dsn หรือคลิก เรียกดู

 หมายเหตุ    คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์เขียนโฟลเดอร์เพื่อบันทึกไฟล์ .dsn

 1. คลิก ถัดไป เพื่อตรวจทานข้อมูลสรุป แล้วคลิก เสร็จสิ้น

ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง สร้างแหล่งข้อมูลใหม่ไปยัง SQL Server


 1. คลิก ตกลง และภายใต้ ตาราง ให้คลิกแต่ละตารางหรือมุมมองที่คุณต้องการลิงก์ไปถึง แล้วคลิก ตกลง

ถ้าคุณเห็น การเลือกตัวระบุระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน หมายความว่า Access ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเขตข้อมูลใดระบุถึงแต่ละแถวของแหล่งข้อมูลนั้นโดยไม่ซ้ำกัน เพียงแค่เลือกเขตข้อมูลหรือหลายเขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละแถว และถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL Server

เมื่อการดำเนินกาารลิงก์เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถดูตารางที่ลิงก์ใหม่ได้ในบานหน้าต่างนำทาง

นำโครงสร้างวัตถุ SQL Server ล่าสุดไปใช้

เมื่อคุณเปิดตารางที่ลิงก์หรือวัตถุต้นฉบับ คุณจะเห็นข้อมูลล่าสุด อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างใดๆ ในวัตถุ SQL Server คุณจำเป็นต้องอัปเดตตารางที่ลิงก์เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

 1. คลิกขวาที่ตารางนั้นในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ตัวจัดการตารางที่ลิงก์ บนเมนูทางลัด
 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละตารางที่ลิงก์ที่คุณต้องการอัปเดต หรือคลิก เลือกทั้งหมด เพื่อเลือกตารางที่ลิงก์ทั้งหมด
 3. คลิก ตกลง > ปิด

 หมายเหตุ    เนื่องจากชนิดข้อมูลของ Access นั้นจะแตกต่างจากชนิดข้อมูลของ SQL Server ดังนั้น Access จะลิงก์ไปยังชนิดข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคอลัมน์ คุณสามารถรีวิวได้เท่านั้น คุณไม่สามารถปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลที่ถุูกกำหนดใน Access ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีการแชร์ฐานข้อมูลเดสก์ท็อปของ Access

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2013