สลับระหว่างภาษาต่างๆ ด้วยแถบภาษา

ใช้แถบภาษาเพื่อสลับระหว่างภาษาที่ใช้รูปแบบคีย์บอร์ดแตกต่างกัน เมื่อคุณสลับภาษาโดยใช้แถบภาษา รูปแบบคีย์บอร์ดจะเปลี่ยนไปเป็นคีย์บอร์ดดั้งเดิมของภาษานั้น

ให้ใช้แถบภาษาเมื่อคุณต้องการดำเนินการต่อไปนี้

 • ต้องการสลับระหว่างภาษาที่เป็นละติน (อังกฤษ, สเปน หรือฝรั่งเศส) กับภาษาที่ไม่ใช่ละติน (อาหรับหรือจีน)
 • ต้องการสลับระหว่างภาษาต่างๆ ที่ไม่ใช่ภาษาละติน (กรีกหรือรัสเซีย)
 • ต้องการใช้รูปแบบคีย์บอร์ดดั้งเดิมขณะพิมพ์ภาษาอื่นที่เป็นละติน

ถ้าคุณต้องการพิมพ์ภาษาที่เป็นละติน เช่น อังกฤษหรือสเปน โดยใช้รูปแบบคีย์บอร์ดเดียวกันสำหรับทุกภาษา คุณสามารถใช้รูปแบบคีย์บอร์ดเดียวกันเพื่อพิมพ์ข้อความของคุณได้ คุณสามารถพิมพ์อักขระพิเศษที่ใช้ในภาษาอื่น เช่น é หรือ ñ ด้วยการพิมพ์โค้ดอักขระ ASCII สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแทรก ¢, £, ¥, ® และอักขระอื่นที่ไม่ได้อยู่บนคีย์บอร์ด หลังจากที่คุณพิมพ์ข้อความแล้ว คุณสามารถ ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร เพื่อระบุส่วนต่างๆ ของข้อความที่อยู่ในภาษาอื่นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบภาษา ให้ดูที่ แถบภาษา (ภาพรวม)

คุณต้องการทำสิ่งใด


สลับระหว่างภาษาต่างๆ โดยใช้แถบภาษา

คุณต้องเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาอย่างน้อยสองภาษาในระบบปฏิบัติการ Windows ก่อน คุณจึงจะสามารถดูและใช้แถบภาษาได้ ถ้าคุณไม่ได้เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาที่คุณต้องการใช้ ให้เปิดใช้งานรูปแบบเหล่านั้นโดยทำตามขั้นตอนต่างๆ ใน การเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอื่น โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อคุณเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด แถบภาษาจะปรากฏในแถบงานหรือปรากฏบนเดสก์ท็อปโดยอัตโนมัติ ถ้าแถบภาษาไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเปิดใช้งานคีย์บอร์ดแล้ว ให้ดูในส่วน แถบภาษาอยู่ที่ใด

 1. หลังจากที่คุณได้เปิดใช้งานทั้งแถบภาษาและภาษาบนคีย์บอร์ดที่คุณต้องการแล้ว ให้เปิดเอกสารของคุณและวางเคอร์เซอร์ในเอกสารตรงตำแหน่งคุณต้องการเริ่มต้นพิมพ์ข้อความในภาษาอื่น
 2. คลิกไอคอนภาษา ตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษ บนแถบภาษา แล้วคลิกภาษาที่คุณต้องการใช้

คีย์ลัด เมื่อต้องการสลับระหว่างเค้าโครงคีย์บอร์ด ให้กด ALT+SHIFT

 หมายเหตุ    ไอคอน ตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษ เป็นตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งแสดงว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษารูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่ ไอคอนจริงที่ปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะขึ้นอยู่กับภาษาของรูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่

ถ้าคุณตั้งค่ารูปแบบคีย์บอร์ดของภาษาใดภาษาหนึ่งไว้มากกว่าหนึ่งรูปแบบ คุณสามารถสลับระหว่างรูปแบบเหล่านั้นได้ด้วยการคลิกไอคอนรูปแบบคีย์บอร์ด ตัวอย่างตัวบ่งชี้คีย์บอร์ดแถบภาษา บนแถบภาษา แล้วคลิกรูปแบบคีย์บอร์ดที่คุณต้องการใช้ ชื่อบนตัวบ่งชี้จะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงรูปแบบคีย์บอร์ดที่ใช้งานอยู่

 1. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อสลับระหว่างภาษาต่างๆ

 เคล็ดลับ    คุณสามารถตรวจดูภาษาของเครื่องมือพิสูจน์อักษรที่โปรแกรมกำลังใช้งานอยู่ได้ด้วยการดูที่แถบสถานะของโปรแกรมนั้น แถบสถานะจะมีอยู่เฉพาะในโปรแกรม Microsoft Office ต่อไปนี้ได้แก่ PowerPoint, Visio และ Word เมื่อต้องการเปิดตัวเลือกนี้ให้คลิกขวาที่แถบสถานะ แถบสถานะ แล้วคลิก ภาษา เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้ คุณจะสามารถคลิกส่วนนี้ของแถบสถานะเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ ภาษา และตั้งค่าภาษาของข้อความที่เลือกได้

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

แถบภาษาอยู่ที่ใด

โดยส่วนใหญ่แล้ว แถบภาษาจะปรากฏบนเดสก์ท็อปของคุณหรือในแถบงานโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดอย่างน้อยสองรูปแบบในระบบปฏิบัติการ Windows คุณไม่สามารถเห็นแถบภาษาได้ ถ้ามีการซ่อนแถบภาษาไว้หรือมีการเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดเพียงหนึ่งรูปแบบในระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด ให้ดูที่ การเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอื่น

ถ้าคุณไม่เห็นแถบภาษา ให้ทำดังนี้

ตรวจสอบดูว่าแถบภาษาซ่อนอยู่หรือไม่

แสดงใน Windows 7

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ
 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด
 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกแท็บ แถบภาษา

กล่องโต้ตอบบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

 1. ภายใต้ แถบภาษา ให้ตรวจสอบว่าตัวเลือก ซ่อน ถูกเลือกไว้หรือไม่ ถ้าถูกเลือกไว้ ให้คลิก ลอยบนเดสก์ท็อป หรือ เทียบชิดแถบงาน ถ้ามีการเลือก ลอยบนเดสก์ท็อป หรือ เทียบชิดแถบงาน แล้ว ให้ดูที่ เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด

แสดงใน Windows Vista

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ
 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด
 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกแท็บ แถบภาษา

กล่องโต้ตอบบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

 1. ภายใต้ แถบภาษา ให้ตรวจสอบว่าตัวเลือก ซ่อน ถูกเลือกไว้หรือไม่ ถ้าถูกเลือกไว้ ให้คลิก ลอยบนเดสก์ท็อป หรือ เทียบชิดแถบงาน ถ้ามีการเลือก ลอยบนเดสก์ท็อป หรือ เทียบชิดแถบงาน แล้ว ให้ดูที่ เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด

แสดงใน Windows XP

 1. คลิก เริ่ม จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. คลิก ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา จากนั้นคลิก เพิ่มภาษาอื่น
 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ให้คลิกแท็บ ภาษา แล้วคลิก รายละเอียด
 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกปุ่ม แถบภาษา
 5. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าแถบภาษา ให้ตรวจสอบว่ามีการเลือก แสดงแถบภาษาบนเดสก์ท็อป หรือไม่ ถ้าไม่มีการเลือกตัวเลือกดังกล่าวไว้ ให้เลือกแล้วคลิก ตกลง แถบภาษาควรแสดงให้เห็นบนเดสก์ท็อป ถ้าตัวเลือกดังกล่าวถูกเลือกแล้ว ให้คลิก ยกเลิก และดูที่ เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด
  กล่องโต้ตอบบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า


ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด

แถบภาษาจะปรากฏก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดอย่างน้อยสองรูปแบบในระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ

หลังจากที่คุณเลือกภาษาจากรายการภาษาแล้ว ถ้ามีข้อความว่า ไม่ได้เปิดใช้งาน แสดงอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด

แสดงใน Windows 7

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ภายใต้ ภูมิภาคและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ
 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา บนแท็บ คีย์บอร์ดและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด
 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปที่ เปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา

กล่องโต้ตอบบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

 1. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม
 2. ขยายภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า แล้วขยาย คีย์บอร์ด
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคีย์บอร์ดหรือ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) (IME: โปรแกรมที่ใส่ข้อความภาษาทางเอเชียตะวันออก (จีนดั้งเดิม จีนประยุกต์ ญี่ปุ่น หรือเกาหลี) เข้าไปในโปรแกรมอื่นโดยการเปลี่ยนแป้นกดให้เป็นตัวอักขระทางเอเชียตะวันออกแบบซับซ้อน IME จะถูกใช้งานราวกับเป็นเค้าโครงทดแทนของแป้นพิมพ์) ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง ภาษานั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างรูปแบบคีย์บอร์ด ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

กล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ที่มีคีย์บอร์ดภาษารัสเซีย

 1. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

แสดงใน Windows Vista

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ภายใต้ นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค ให้คลิก เปลี่ยนคีย์บอร์ดหรือวิธีป้อนข้อมูลอื่นๆ
 3. ในกล่องโต้ตอบ ภูมิภาคและภาษา บนแท็บ คีย์บอร์ดและภาษา ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคีย์บอร์ด
 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปที่ เปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา

กล่องโต้ตอบบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 8

 1. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม
 2. ขยายภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า แล้วขยาย คีย์บอร์ด
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคีย์บอร์ดหรือ ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) (IME: โปรแกรมที่ใส่ข้อความภาษาทางเอเชียตะวันออก (จีนดั้งเดิม จีนประยุกต์ ญี่ปุ่น หรือเกาหลี) เข้าไปในโปรแกรมอื่นโดยการเปลี่ยนแป้นกดให้เป็นตัวอักขระทางเอเชียตะวันออกแบบซับซ้อน IME จะถูกใช้งานราวกับเป็นเค้าโครงทดแทนของแป้นพิมพ์) ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง ภาษานั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างรูปแบบคีย์บอร์ด ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

กล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ที่มีคีย์บอร์ดภาษารัสเซีย

 1. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปที่ เปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา

แสดงใน Windows XP

เมื่อต้องการเปิดใช้งานคีย์บอร์ดสำหรับภาษาต่างๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี คุณต้องติดตั้งไฟล์ภาษาเอเชียตะวันออกก่อน สำหรับภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย หรือต้องปรับรูปแบบตามบริบท คุณต้องติดตั้งภาษาที่ซับซ้อนเพื่อสนับสนุนภาษาเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งไฟล์ภาษาเอเชียตะวันออกและภาษาที่ซับซ้อน ให้ดู เปิดใช้งานการสนับสนุนระบบภาษาเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินดิก และภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย

 1. คลิก เริ่ม จากนั้นชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. คลิก ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา
 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ให้คลิกแท็บ ภาษา จากนั้นภายใต้ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิก รายละเอียด
 4. ในกล่องโต้ตอบ บริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น แล้วไปที่ เปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดด้วยแถบภาษา

กล่องโต้ตอบบริการด้านข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า

ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่มีอยู่ในรายการ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 7

ภาษาเริ่มต้นที่คุณเลือกจะถูกนำไปใช้กับโปรแกรมทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ใช้การตั้งค่านี้ รวมถึงโปรแกรมจากบริษัทอื่นๆ ด้วย

 1. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม
 2. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการจากรายการ ภาษาสำหรับการป้อนค่า แล้วคลิก ตกลง
 3. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบคีย์บอร์ดที่มีข้อความ 'ไม่ได้เปิดใช้งาน' ให้ดูที่ ไม่ได้เปิดใช้งาน หรือ ไม่ได้ติดตั้ง หมายความว่าอย่างไร เมื่อต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยววิธีการเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ด โปรดดูที่ การเปิดใช้งานรูปแบบคีย์บอร์ดสำหรับภาษาอื่น

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติม

 หมายเหตุ    เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาการพิสูจน์อักษรของข้อความ หรือแม้แต่การเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง ตัวอย่างเช่น จากอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) เป็นอังกฤษ (นิวซีแลนด์) ให้ดูที่ การสลับระหว่างภาษาต่างๆ ด้วยการตั้งค่าภาษาของการพิสูจน์อักษร

ด้านบนของหน้า ด้านบนของหน้า

 
 
นำไปใช้กับ:
Access 2013, Excel 2013, Office 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, Office 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Word 2010, 2007 Office System, Access 2007, Excel 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, Word 2007