การเปลี่ยนการสะกดคำที่ต้องการด้วยพจนานุกรมการแยก

ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์บางสถานการณ์ที่การบังคับตัวตรวจสอบการสะกดให้ตั้งค่าสถานะของคำใดคำหนึ่งว่าเป็นการสะกดผิดจะมีประโยชน์มาก ถึงแม้ว่าคำนั้นจะแสดงรายการอยู่ในพจนานุกรมหลักว่าเป็นคำที่สะกดถูกต้องก็ตาม

  • คำหยาบโลนหรือคำที่ทำให้เกิดความตะขิดตะขวงใจ    ในขณะที่กำลังทำงานในงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint คุณอาจเผลอพิมพ์ pubic แทนที่จะเป็น public
  • แนวทางของสไตล์ที่คุณหรือแผนกของคุณต้องการปฏิบัติตาม    ตัวอย่างเช่น theater เป็นคำที่สะกดถูกต้อง แต่แนวทางของสไตล์ของแผนกของคุณต้องการให้คำนี้สะกดเป็น theatre

พจนานุกรมการแยกมีผลต่อตัวตรวจสอบการสะกดอย่างไร

หลังจากคุณเพิ่มคำลงในพจนานุกรมการแยก เมื่อใดก็ตามที่คุณตรวจสอบการสะกดในไฟล์ ตัวตรวจสอบการสะกดจะทำดังต่อไปนี้

  • ตั้งค่าสถานะคำนั้นทุกครั้งที่คุณตรวจสอบการสะกด
  • ไม่แนะนำคำนั้นเป็นการแก้ไขสำหรับคำที่มีการตั้งค่าสถานะ

 หมายเหตุ    เรียนรู้วิธี การใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มคำในตัวตรวจสอบการสะกด

การค้นหาและปรับเปลี่ยนพจนานุกรมการแยกของภาษาหนึ่งๆ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนพจนานุกรมการแยก ให้ดูที่ การบังคับให้ตัวตรวจสอบการสะกดตั้งค่าสถานะคำบางคำเป็นคำที่สะกดผิดโดยใช้พจนานุกรมการแยก

 
 
นำไปใช้กับ:
Office Shared 2013, Office 2010